Pro osoby se zdravotním postižením

Vítejte na stránce, jejímž cílem je usnadnit hledání informací z Pardubického kraje osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým. Naleznete zde na jednom místě významné krajské dokumenty, zprávy a aktuality týkající se osob se zdravotním postižením. Obsah stránky budeme postupně rozšiřovat a doplňovat.

 

Užitečné odkazy:

Duhové noviny

Česká abilympijská asociace

 

1-2021-24

Duhové křídlo 2018

Dne 26. září 2018 se ve Svitavách, multifunkčním centru Fabrika, uskuteční 6. ročník slavnostního udílení ceny „Duhové křídlo 2018“. Více informací naleznete níže v příloze.

Projekt "Šance na restart" pro OZP 50+

Šance pro vzdělání, o.p.s., rozjíždí od ledna 2018 projekt „Šance na restart“ pro osoby se zdravotním postižením 50+ z Hradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Jde o bezplatný program vzdělávací, poradenské a pracovní podpory. Více informací, včetně možnosti přihlásit se do nabízených aktivit na: http://www.sancenavzdelani.org/sance-na-restart/, koordinátorkou projektů je Vlasta Krejčová, vlasta@sancenavzdelani.org, tel. 773 695 300.

Adresář poskytovatelů fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství na Pardubicku

Adresář poskytovatelů fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství na Pardubicku je aktualizován k 1. 1. 2018.

Určitě si poradíte

Pardubický kraj vydal brožurku „Určitě si poradíte“.  V průvodci, který pomáhá zorientovat se ve vybraných životních situacích (úraz, nemoc, stáří, péče o osobu blízkou, aj., najdete užitečné kontakty a informace, kam se obrátit o pomoc.

Komunikace s osobami s poruchou autistického spektra

Dne 8. září 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce MPSV a dalších resortů představen Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. Tisková zpráva z konference je dostupná v níže přiloženém souboru, stejně jako jednotlivé dokumenty – Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu.

tisková zpráva  (84.6 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-informační leták  (282.7 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-klíč ke komunikaci krátká verze  (322.3 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-klíč ke komunikaci  (395.9 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-desatero  (270.6 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-průkaz  (208.8 kB) Dokument ve formátu PDF

Komunikace s osobami se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR přišla již v roce 2006 s původním projektem – DESATEREM, který má pomoci veřejnosti v bezproblémovější komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Výstupem projektu bylo mimo jiné i DESATERO KOMUNIKACE pro základní typy zdravotního postižení. Jednotlivé typy komunikace s osobami se zdravotním postižením naleznete níže v přiložených souborech.

Více také na: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html.

Projekt Senior Pas v Pardubickém kraji

Pardubický kraj spustil Projekt Senior Pas. Více informací k samotnému projektu, jak postupovat při  registraci, nabízeným slevám a možnostem vyzvednutí  pasů najdete  v tiskové zprávě na: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/87882/pardubicky-kraj-spustil-slevovy-system-pro-seniory.

Případné informace k Senior Pasům zodpoví:

Bc. Roman Pešek, roman.pesek@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 492 z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 - 2018

Pardubický kraj zpracoval již v pořadí třetí strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, tentokrát na období 2016 až 2018. Jeho cílem je příznivě působit v těch oblastech života osob se zdravotním postižením, které má Pardubický kraj reálnou možnost ovlivnit. Jsou to například osvěta, přístupnost staveb, dopravy a informací, dostupnost vzdělávání, zdraví a zdravotní péče, zaměstnávání oso se zdravotním postižením, dostupnost kulturních, sportovních, volnočasových a rekreačních aktivit a sociální péče. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/366/15.

 

Usnesením Rady Pardubického kraje R/318/17 konané dne 10. 4. 2017 byly projednány změny ve strategickém dokumentu Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 (viz příloha 1), a to v souvislosti s  vytvořením nového odboru KrÚ Pk – Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, a změnou označení Odboru školství. Jednáním Rady byla zároveň vzata na vědomí zpráva o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 za rok 2016 (viz příloha 2).

Adresář pro osoby se sluchovým postižením

K lepší orientaci pro osoby se sluchovým postižením jistě pomůže i  Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením, který naleznete níže v přiloženém souboru.

Aktualizace stavu k 1.12.2017

Aktualizovaný adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra k datu 1. 7. 2015

K 1. 7. 2015 byl pracovní skupinou pro osoby s poruchou autistického spektra aktualizován adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. V adresáři jsou zveřejněny kontakty na organizace, které poskytují podporu osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Adresář mohou využít nejen rodiče dětí s autismem při hledání pomoci při výchově a péči o autisty, ale i odborníci.  Adresář naleznete níže v přiložené příloze.

Příručka pro osoby se zdravotním postižením (duben 2015)

Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením.  Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti. Více viz níže Příručka pro OZP 2015.

Souhrn důležitých informací pro osoby zdravotně postižené

Informace a kontakty na odpovědné pracovníky příslušných pracovišť Úřadu práce ČR, kteří pracují s osobami se zdravotním postižením a realizují pracovní rehabilitaci (aktualizace stavu k 21. 12. 2017).

 

V případě zájmu je vhodné, aby se klienti s těmito pracovníky přímo sami kontaktovali:

 

Okres Pardubice (Krajská pobočka ÚP ČR):

Bc. Jaroslav Míček, tel. 950 144 737, email: jaroslav.micek@uradprace.cz

Monika Bendová, DiS., tel. 950 144 720, email: monika.bendova@uradprace.cz

Mgr. Veronika Šimáková, tel.: 950 144 711, email: veronika.simakova@uradprace.cz

Mgr. Kateřina Kvochová, tel. 950 144 739, email: katerina.kvochova@uradprace.cz

 

Okres Chrudim (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Bc. Věra Mariánková, tel.: 950 119 471, email: vera.mariankova@uradprace.cz

Markéta Pětivoká, tel. 950 119 472, email: marketa.petivoka@uradprace.cz

 

Okres Svitavy (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Ing. Stanislava Nedvědová, tel: 950 163 485, email: stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Hedvika Heverová, tel. 950 163 445, email: hedvika.heverova@uradprace.cz

 
Okres Ústí nad Orlicí (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Mgr. Jaroslava Rollerová, tel.: 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uradprace.cz 

Od ledna 2018 nastoupí další pracovník

 

Informace z NRZP (květen 2014)

Poradna Národní rady zdravotně postižených ČR pro Pardubický kraj rozšířila od května 2014 své otevírací dny na 4 dny v týdnu. Poradna nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům při řešení obtížných životních situacích, při hledání vhodných sociálních služeb, při sepisování žádostí, právních dokumentů, odvolání, v oblasti dluhového poradenství, aj. Své problémy mohou klienti konzultovat s poradci, právníky a nově i s psychoterapeutem.  

Poradnu NRZP ČR pro Pardubický kraj najdete v objektu Pardubické lékařské pohotovosti a Domova s pečovatelskou službou pro seniory v ulici Erno Košťála 1013, Pardubice – Dubina.  

Otevírací hodiny: pondělí a středa od 8:00 -12:00 hodin a od 13:00 -17:00 hodin

úterý a čtvrtek od 9:00 -12:00 hodin

Z důvodu velkého zájmu klientů je vhodné domluvit se na bezplatné konzultaci s právníky po předchozím objednání osobně či na telefonu: 466 952 423 či e-mailu: www.nrzp.cz.

 

Držitelé průkazů TP, ZTP, TZP/P obdrží v poradně zdarma Euroklíče, které jim usnadní přístup na veřejná sociální zařízení, plošiny a podobně.  Bližší informace k euroklíči v přiložených Pdf souborech.

 

Více informací k Regionálnímu pracovišti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj najdete níže (Regionální pracoviště NRZP pro PK_2014).

 

Pro osoby se zdravotním postižením z Pardubického a Královéhradeckého kraje je k dispozici informační portál: http://www.duhovenoviny.cz/.

 

Adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra  (květen 2014)

V rámci činnosti Pracovní skupiny pro osoby s poruchou autistického spektra v Pardubickém kraji byl vytvořen Adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Využít jej mohou jak rodiče dětí s autismem při hledání pomoci při výchově a péči o autisty, tak i odborníci. Adresář  je uveřejněn na ww.sluzby-pardubickykraj.czwww.ric.cz, a je  zpřístupněn rovněž na internetových stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb. Příručka je dostupná v níže přiloženém Pdf souboru.

V srpnu 2014 vydalo MPSV druhé aktualizované vydání  Příručky pro osoby zdravotně postižené.

Příručka je dostupná níže v přiložených Pdf souborech.

MPSV na svých stránkách varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory (srpen 2014). Více informací je uvedeno v tiskové zprávě ze dne 29. 8. 2014 (Pro seniory).

Vláda podpořila snadnější výměnu průkazů mimořádných výhod. Více informací najdete v tiskové zprávě ze dne 3. 9. 2014 (Průkazy OZP).

Podpora osob s těžkým zrakovým postižením v zapojování na trh práce

Dne 1. ledna 2013 byl zahájen nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Velkou bariérou při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky.

Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a odbourávání těchto bariér v přístupu zaměstnání prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti osob se zrakovým postižením a využití finanční gramotnosti jako nástroj k získání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které mají zájem uplatnit se v profesi finanční poradce.

Více informací je uvedeno v tiskové zprávě (viz níže)

Tisková zpráva  (100 kB) Dokument ve formátu PDF

Publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, která je pomůckou pro poskytovatele sociálních služeb, zřizovatele i projektanty. Hlavním cílem publikace je ukázka současné dobré praxe směřující k vytvoření domova pro lidi s postižením, integrovaného v běžném prostředí komunity. Autoři chtějí publikací přispět k transformaci ústavní péče na služby poskytující větší podporu života lidí s handicapem a seniorů v běžném prostředí. Proto se manuál věnuje principům navrhování staveb pro uživatele sociálních služeb a obsahuje konkrétní doporučení pro začlenění budov do okolní zástavby, pro nejlepší vnitřní uspořádání nebo vhodná řešení hygienických a bezpečnostních požadavků.

Na publikaci pracovali odborníci z oblasti architektury, urbanismu a experti v poskytování sociálních služeb. Manuál vznikl v rámci projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, který financuje Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Publikace je dostupná na webových stránkách Národního centra podpory transformace pobytových služeb (www.trass.cz) v sekci Dokumenty - Architektura a vybavení.


Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením

Dne 1. 12. 2012 zahájilo občanské sdružení Alfa Human Service realizaci projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je určen pro zájemce z Pardubického, Středočeského a Plzeňského kraje. Cílem projektu je posílit pečující biologické a pěstounské rodiče v psychické stabilitě, výchovných kompetencích a přípravě ke sdílené péči. Získané znalosti a dovednosti rodičům a jejich dětem pomáhají k samostatnému řešení problémů, k možnosti umístění nebo udržení se na trhu práce a tím k vystoupení z kruhu sociální izolace.

Účastníci projektu mohou využívat různé služby v rámci projektu – zúčastnit se psychorehabilitačního pobytu rodičů a dětí se ZP, využívat terapie poskytované kontaktními centry, zúčastnit se vzdělávacích workshopů či využívat všech služeb najednou. Možnost zapojení do projektu a další dotazy konzultujte s manažerkou projektu Mgr. Veronikou Štepánkovou či odbornou asistentkou projektu Petrou Syrovátkovou, DiS. na tel: 242 441 486.

Více informací o aktivitách projektu je uvedeno v tiskové zprávě.

Tisková zpráva  (32.4 kB) Dokument ve formátu PDF

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Úmluva pro Českou republliku vstoupila v platnost dne 28. října 2009.

V roce 2011 byla zpracována úvodní zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Zpráva shrnuje informace o situaci osob se zdravotním postižením v České republice, obsahuje údaje o přijatých opatřeních, specifických programech a zákonech, které se vztahují k právům osob se zdravotním postižením.

Dokumenty jsou uvedeny níže.

Nové umístění eurozámků v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji jsou v současné době naistalovány první eurozámky:

- nádraží Českých drah, Chrudim

- prodejna Kaufland, S. K. Neumanna, Pardubice

- prodejna Kaufland v Rosicích, Parduibice

V současné době se připravuje instalace eurozámku na autobusovém nádraží v Litomyšli.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Pardubický kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro Pardubický kraj. Dalšími distribučními místy jsou také městské úřady obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Více informací o projektu Euroklíč v Pardubickém kraji je uvedeno v informačním letáku (viz níže).

Euroklíče pomůžou zdravotně znevýhodněným i rodičům malých dětí v Pardubickém kraji

Evropský projekt Euroklíč, s tradicí trvající již více než čtvrt století, je postupně realizován také v Pardubickém kraji. Celkem 5 eurozámků a cca 400 euroklíčů pomůže do konce roku 2012 zlepšit dostupnost veřejných služeb osobám se zdravotním postižením, rodičům dětí do tří let a také těm, kteří přijedou na návštěvu. 

„Pardubický kraj pro rok 2012 podpořil realizaci projektu částkou ve výši dvě stě tisíc korun - za ni bude nakoupeno cca 400 euroklíčů a nainstalováno 5 eurozámků,“ uvedl k projektu Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje. „V Pardubickém kraji žije přes 20 000 držitelů průkazek TP, ZTP a ZTP/P. Euroklíč v rámci tohoto projektu obdrží zejména ti, kteří vzhledem ke svému handicapu takovou formu pomoci nejlépe využijí,“ dodal Roman Línek. K projektu se v České republice připojila i Síť mateřských center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají přibližně stejné problémy s mobilitou jako vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto je většina moderních bezbariérových sociálních zařízení osazena také přebalovacím pultem. Pro rodiče s malými dětmi tak bude cestování o něco důstojnější,“ podotkl ještě Roman Línek.

„Cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území České republiky rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení, jako jsou například výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ připomněl význam euroklíčů Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. „V Pardubickém kraji se konkrétně jedná o odbornou instalaci 5 speciálních zámkových systémů do veřejně přístupných objektů a o distribuci 400 Euroklíčů, financovaných Pardubickým krajem,“ řekl Václav Krása.

„Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Pardubický kraj bude Regionální pracoviště a poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice. Zároveň však budou euroklíče distribuovány ve spolupráci se sociálními odbory obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem,“ upřesnil Pavel Hříbek, předseda Evropského institutu pro udržitelný rozvoj.

Mapování bezbariérové přístupnosti objektů v Pardubickém kraji

Níže jsou uvedeny výsledky mapování bezbariérové přístupnosti vybraných kontaktních pracovišť úřadů práce a pracovišť lékařské posudkové služby. Mapování bezbariérovosti provedla Česká abilympijská asociace, o. s.

OSSZ Chrudim  (16.5 kB) Dokument ve formátu PDF
OSSZ Pardubice  (13.4 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Pardubice  (21.5 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Chrudim  (16.8 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Vysoké Mýto  (17.3 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Třemošnice  (19.5 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Holice I  (14.9 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Holice II  (13.2 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Přelouč  (23.9 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Skuteč  (18 kB) Dokument ve formátu PDF
ÚP Hlinsko  (17.5 kB) Dokument ve formátu PDF
Přístupnost úřadů práce v Pk  (23.6 kB) Dokument ve formátu PDF
Přístupnost OSSZ - Pardubice, Chrudim  (19.6 kB) Dokument ve formátu PDF

Konference "Rovná práva pro všechny"

Dne 5. června 2012 se v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje uskutečnila konference „Rovná práva pro všechny“. Tuto konferenci připravila Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Pardubickým krajem.

V rámci konference byla diskutována tato témata: 

· respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením

· role nestátních neziskových organizací při ochraně práv

· psychologické aspekty projevů diskriminace vůči osobám se zdravotním postižením

· role regionálních sdělovacích prostředků při prezentaci problematiky osob se zdravotním postižením

· dostupnost poradenství pro osoby se zdravotním postižením atd.

Vybrané prezentace z konference jsou uvedeny níže:  

1-2021-24

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.