Pro osoby se zdravotním postižením

Vítejte na stránce, jejímž cílem je usnadnit hledání informací z Pardubického kraje osobám se zdravotním postižením a jejich blízkým. Naleznete zde na jednom místě významné krajské dokumenty, zprávy a aktuality týkající se osob se zdravotním postižením. Obsah stránky budeme postupně rozšiřovat a doplňovat.

 

Užitečné odkazy:

Duhové noviny

Česká abilympijská asociace

 

1-2021-27

Mám svůj svět, ale mám vás rád 2018

Níže naleznete harmonogram aktivit spojených se zvýšením povědomí o autismu.

Den otevřených dveří Slunečnice

27.3.2018 proběhne Den otevřených dveří v denním stacionáři Slunečnice. Program naleznete níže.

Jaro s autismem ve Svítání

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 proběhne na Základní škole a Praktické škole Svítání zajímavý program, který seznámí veřejnost s problematikou péče o osoby s poruchou autistického spektra - Jaro s Autismem. Více viz níže.

Jaro s autismem  (5.1 MB) Obrázek

Den otevřených dveří s ukázkou

 Den otevřených dveří s ukázkou kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením proběhne ve středu 21. 3. 2018 v Hradeckém centru. Více viz níže.

Duhové křídlo 2018

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují již šestý  ročník ceny „Duhové křídlo“. Cena je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pomáhají lidem v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením a v organizacích pro osoby se zdravotním postižením. Patronkou akce je paní Táňa Fischerová.

Od 1. března 2018 mohou fyzické i právnické osoby podávat návrhy na nominace do jedné nebo více kategorií na příslušných formulářích (viz níže). Uzávěrka došlých návrhů na nominace bude k 31. květnu 2018.

Vítězové všech kategorií budou vyhlášeni na slavnostním předávání ceny  dne 26. září 2018 od 15:00 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.  

Fotogalerii a video z loňského předávání cen naleznete na www.duhovekridlo.cz.

Adresář poskytovatelů fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství na Pardubicku

Adresář poskytovatelů fyzioterapie, ergoterapie a rehabilitačního lékařství na Pardubicku je aktualizován k 1. 1. 2018.

Určitě si poradíte

Pardubický kraj vydal brožurku „Určitě si poradíte“.  V průvodci, který pomáhá zorientovat se ve vybraných životních situacích (úraz, nemoc, stáří, péče o osobu blízkou, aj., najdete užitečné kontakty a informace, kam se obrátit o pomoc.

Komunikace s osobami s poruchou autistického spektra

Dne 8. září 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně za účasti zástupce MPSV a dalších resortů představen Komunikační soubor pro osoby s poruchou autistického spektra. Tisková zpráva z konference je dostupná v níže přiloženém souboru, stejně jako jednotlivé dokumenty – Informační leták, Komunikační klíč v popisné i zkrácené verzi, Desatero komunikace s pacientem s poruchou autistického spektra, Průkaz osoby s PAS a Komunikační profil držitele průkazu.

tisková zpráva  (84.6 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-informační leták  (282.7 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-klíč ke komunikaci krátká verze  (322.3 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-klíč ke komunikaci  (395.9 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-desatero  (270.6 kB) Dokument ve formátu PDF
KS-průkaz  (208.8 kB) Dokument ve formátu PDF

Komunikace s osobami se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR přišla již v roce 2006 s původním projektem – DESATEREM, který má pomoci veřejnosti v bezproblémovější komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Výstupem projektu bylo mimo jiné i DESATERO KOMUNIKACE pro základní typy zdravotního postižení. Jednotlivé typy komunikace s osobami se zdravotním postižením naleznete níže v přiložených souborech.

Více také na: http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html.

Projekt Senior Pas v Pardubickém kraji

Pardubický kraj spustil Projekt Senior Pas. Více informací k samotnému projektu, jak postupovat při  registraci, nabízeným slevám a možnostem vyzvednutí  pasů najdete  v tiskové zprávě na: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/87882/pardubicky-kraj-spustil-slevovy-system-pro-seniory.

Případné informace k Senior Pasům zodpoví:

Bc. Roman Pešek, roman.pesek@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 492 z Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 - 2018

Pardubický kraj zpracoval již v pořadí třetí strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, tentokrát na období 2016 až 2018. Jeho cílem je příznivě působit v těch oblastech života osob se zdravotním postižením, které má Pardubický kraj reálnou možnost ovlivnit. Jsou to například osvěta, přístupnost staveb, dopravy a informací, dostupnost vzdělávání, zdraví a zdravotní péče, zaměstnávání oso se zdravotním postižením, dostupnost kulturních, sportovních, volnočasových a rekreačních aktivit a sociální péče. Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 byl schválen usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/366/15.

 

Usnesením Rady Pardubického kraje R/318/17 konané dne 10. 4. 2017 byly projednány změny ve strategickém dokumentu Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 (viz příloha 1), a to v souvislosti s  vytvořením nového odboru KrÚ Pk – Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, a změnou označení Odboru školství. Jednáním Rady byla zároveň vzata na vědomí zpráva o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018 za rok 2016 (viz příloha 2).

Adresář pro osoby se sluchovým postižením

K lepší orientaci pro osoby se sluchovým postižením jistě pomůže i  Adresář služeb pro osoby se sluchovým postižením, který naleznete níže v přiloženém souboru.

Aktualizace stavu k 1.12.2017

Aktualizovaný adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra k datu 1. 7. 2015

K 1. 7. 2015 byl pracovní skupinou pro osoby s poruchou autistického spektra aktualizován adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. V adresáři jsou zveřejněny kontakty na organizace, které poskytují podporu osobám s poruchou autistického spektra, jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Adresář mohou využít nejen rodiče dětí s autismem při hledání pomoci při výchově a péči o autisty, ale i odborníci.  Adresář naleznete níže v přiložené příloze.

Příručka pro osoby se zdravotním postižením (duben 2015)

Z důvodu velkého zájmu z řad odborné i laické veřejnosti vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením.  Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči s ohledem na některé dílčí změny v letošním roce. Obsahuje ale také informace o trhu práce či další praktické rady a tipy v sociální oblasti. Více viz níže Příručka pro OZP 2015.

Souhrn důležitých informací pro osoby zdravotně postižené

Informace a kontakty na odpovědné pracovníky příslušných pracovišť Úřadu práce ČR, kteří pracují s osobami se zdravotním postižením a realizují pracovní rehabilitaci (aktualizace stavu k 21. 12. 2017).

 

V případě zájmu je vhodné, aby se klienti s těmito pracovníky přímo sami kontaktovali:

 

Okres Pardubice (Krajská pobočka ÚP ČR):

Bc. Jaroslav Míček, tel. 950 144 737, email: jaroslav.micek@uradprace.cz

Monika Bendová, DiS., tel. 950 144 720, email: monika.bendova@uradprace.cz

Mgr. Veronika Šimáková, tel.: 950 144 711, email: veronika.simakova@uradprace.cz

Mgr. Kateřina Kvochová, tel. 950 144 739, email: katerina.kvochova@uradprace.cz

 

Okres Chrudim (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Bc. Věra Mariánková, tel.: 950 119 471, email: vera.mariankova@uradprace.cz

Markéta Pětivoká, tel. 950 119 472, email: marketa.petivoka@uradprace.cz

 

Okres Svitavy (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Ing. Stanislava Nedvědová, tel: 950 163 485, email: stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Hedvika Heverová, tel. 950 163 445, email: hedvika.heverova@uradprace.cz

 
Okres Ústí nad Orlicí (Kontaktní pracoviště ÚP ČR):

Mgr. Jaroslava Rollerová, tel.: 950 172 441, email: jaroslava.rollerova@uradprace.cz 

Od ledna 2018 nastoupí další pracovník

 

Informace z NRZP (květen 2014)

Poradna Národní rady zdravotně postižených ČR pro Pardubický kraj rozšířila od května 2014 své otevírací dny na 4 dny v týdnu. Poradna nabízí pomoc lidem se zdravotním postižením a seniorům při řešení obtížných životních situacích, při hledání vhodných sociálních služeb, při sepisování žádostí, právních dokumentů, odvolání, v oblasti dluhového poradenství, aj. Své problémy mohou klienti konzultovat s poradci, právníky a nově i s psychoterapeutem.  

Poradnu NRZP ČR pro Pardubický kraj najdete v objektu Pardubické lékařské pohotovosti a Domova s pečovatelskou službou pro seniory v ulici Erno Košťála 1013, Pardubice – Dubina.  

Otevírací hodiny: pondělí a středa od 8:00 -12:00 hodin a od 13:00 -17:00 hodin

úterý a čtvrtek od 9:00 -12:00 hodin

Z důvodu velkého zájmu klientů je vhodné domluvit se na bezplatné konzultaci s právníky po předchozím objednání osobně či na telefonu: 466 952 423 či e-mailu: www.nrzp.cz.

 

Držitelé průkazů TP, ZTP, TZP/P obdrží v poradně zdarma Euroklíče, které jim usnadní přístup na veřejná sociální zařízení, plošiny a podobně.  Bližší informace k euroklíči v přiložených Pdf souborech.

 

Více informací k Regionálnímu pracovišti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro Pardubický kraj najdete níže (Regionální pracoviště NRZP pro PK_2014).

 

Pro osoby se zdravotním postižením z Pardubického a Královéhradeckého kraje je k dispozici informační portál: http://www.duhovenoviny.cz/.

 

Adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra  (květen 2014)

V rámci činnosti Pracovní skupiny pro osoby s poruchou autistického spektra v Pardubickém kraji byl vytvořen Adresář služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Využít jej mohou jak rodiče dětí s autismem při hledání pomoci při výchově a péči o autisty, tak i odborníci. Adresář  je uveřejněn na ww.sluzby-pardubickykraj.czwww.ric.cz, a je  zpřístupněn rovněž na internetových stránkách jednotlivých poskytovatelů služeb. Příručka je dostupná v níže přiloženém Pdf souboru.

V srpnu 2014 vydalo MPSV druhé aktualizované vydání  Příručky pro osoby zdravotně postižené.

Příručka je dostupná níže v přiložených Pdf souborech.

MPSV na svých stránkách varuje před podvodnými poskytovateli sociálních služeb a vydává desatero pro seniory (srpen 2014). Více informací je uvedeno v tiskové zprávě ze dne 29. 8. 2014 (Pro seniory).

Vláda podpořila snadnější výměnu průkazů mimořádných výhod. Více informací najdete v tiskové zprávě ze dne 3. 9. 2014 (Průkazy OZP).

Podpora osob s těžkým zrakovým postižením v zapojování na trh práce

Dne 1. ledna 2013 byl zahájen nový dvouletý projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR s názvem „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR podporuje těžce zrakově postižené občany v jejich zapojování do aktivního života. Velkou bariérou při začleňování osob se zrakovým postižením do společnosti je nedostatek informací ohledně nakládání s finančními prostředky.

Hlavním cílem projektu je prevence sociálního vyloučení a odbourávání těchto bariér v přístupu zaměstnání prostřednictvím zvyšování finanční gramotnosti osob se zrakovým postižením a využití finanční gramotnosti jako nástroj k získání zaměstnání. Tento projekt je určen osobám s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku ve všech regionech ČR s výjimkou hl. m. Prahy, Plzeňského kraje a kraje Vysočina. Zejména je pak určen těm osobám se zrakovým postižením, které mají zájem uplatnit se v profesi finanční poradce.

Více informací je uvedeno v tiskové zprávě (viz níže)

Tisková zpráva  (100 kB) Dokument ve formátu PDF

Publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo publikaci Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením, která je pomůckou pro poskytovatele sociálních služeb, zřizovatele i projektanty. Hlavním cílem publikace je ukázka současné dobré praxe směřující k vytvoření domova pro lidi s postižením, integrovaného v běžném prostředí komunity. Autoři chtějí publikací přispět k transformaci ústavní péče na služby poskytující větší podporu života lidí s handicapem a seniorů v běžném prostředí. Proto se manuál věnuje principům navrhování staveb pro uživatele sociálních služeb a obsahuje konkrétní doporučení pro začlenění budov do okolní zástavby, pro nejlepší vnitřní uspořádání nebo vhodná řešení hygienických a bezpečnostních požadavků.

Na publikaci pracovali odborníci z oblasti architektury, urbanismu a experti v poskytování sociálních služeb. Manuál vznikl v rámci projektu MPSV s názvem „Podpora transformace sociálních služeb“, který financuje Evropský sociální fond (ESF) a státní rozpočet ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Publikace je dostupná na webových stránkách Národního centra podpory transformace pobytových služeb (www.trass.cz) v sekci Dokumenty - Architektura a vybavení.


Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením

Dne 1. 12. 2012 zahájilo občanské sdružení Alfa Human Service realizaci projektu „Podpora pečujících rodičů a jejich dětí se zdravotním postižením“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Tento projekt je určen pro zájemce z Pardubického, Středočeského a Plzeňského kraje. Cílem projektu je posílit pečující biologické a pěstounské rodiče v psychické stabilitě, výchovných kompetencích a přípravě ke sdílené péči. Získané znalosti a dovednosti rodičům a jejich dětem pomáhají k samostatnému řešení problémů, k možnosti umístění nebo udržení se na trhu práce a tím k vystoupení z kruhu sociální izolace.

Účastníci projektu mohou využívat různé služby v rámci projektu – zúčastnit se psychorehabilitačního pobytu rodičů a dětí se ZP, využívat terapie poskytované kontaktními centry, zúčastnit se vzdělávacích workshopů či využívat všech služeb najednou. Možnost zapojení do projektu a další dotazy konzultujte s manažerkou projektu Mgr. Veronikou Štepánkovou či odbornou asistentkou projektu Petrou Syrovátkovou, DiS. na tel: 242 441 486.

Více informací o aktivitách projektu je uvedeno v tiskové zprávě.

Tisková zpráva  (32.4 kB) Dokument ve formátu PDF

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

Dne 13. prosince 2006 byla v New Yorku přijata Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 30. března 2007. S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval. Úmluva pro Českou republliku vstoupila v platnost dne 28. října 2009.

V roce 2011 byla zpracována úvodní zpráva o opatřeních přijatých k plnění závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Zpráva shrnuje informace o situaci osob se zdravotním postižením v České republice, obsahuje údaje o přijatých opatřeních, specifických programech a zákonech, které se vztahují k právům osob se zdravotním postižením.

Dokumenty jsou uvedeny níže.

Nové umístění eurozámků v Pardubickém kraji

V Pardubickém kraji jsou v současné době naistalovány první eurozámky:

- nádraží Českých drah, Chrudim

- prodejna Kaufland, S. K. Neumanna, Pardubice

- prodejna Kaufland v Rosicích, Parduibice

V současné době se připravuje instalace eurozámku na autobusovém nádraží v Litomyšli.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Pardubický kraj je Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro Pardubický kraj. Dalšími distribučními místy jsou také městské úřady obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem.

Více informací o projektu Euroklíč v Pardubickém kraji je uvedeno v informačním letáku (viz níže).

1-2021-27

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.