Úřední deska

Úřední desku Pardubického kraje lze zobrazit jako RSS kanál - http://www.pardubickykraj.cz/rss.asp?category=ud

Podrobnější informace k technologii RSS

Vyhledávaní v dokumentech

:
: -
:
:

Linka na eloxování hliníku SEVEN –K, s.r.o. Králíky

Závazné stanovisko EIA vydané Ministerstvem životního prostředí

Číslo dokumentu: 3168-16
Vyvěšeno: 20.10.2016 - 7.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(258.5 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24337

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – Městys Trhová Kamenice

Číslo dokumentu: 3167-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 19.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(647.7 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24338

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Třebosice

Číslo dokumentu: 3166-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 19.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(649.9 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24332

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Radiměř

Číslo dokumentu: 3165-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 19.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(667.7 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24322

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – obec Krouna

Číslo dokumentu: 3164-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 19.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(659 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky PO pro JSDH obce 2016 - OKR/16/24320

Poskytnutí účelové dotace na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků PO JSDH obce – město Chrast

Číslo dokumentu: 3163-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 19.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(659 kB)

Oznámení o zahájení řízení – Národní genetická banka živočichů

Oznámení o zahájení řízení (formou veřejné vyhlášky) o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů na území Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 3162-16
Vyvěšeno: 20.10.2016 - 5.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(1.5 MB)

Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb

Ordinace MUDr. Jana Pokorná

Číslo dokumentu: 3160-16
Vyvěšeno: 19.10.2016 - 1.1.2017
Vystavil: Odbor zdravotnictví
Dokument ve formátu PDF(30.5 kB)

KH/2016/24351 Dotace z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana

Smlouva o poskytnutí dotace na přípravu a konání oslav 20 let existence Euroregionu Glacensis v roce 2016

Číslo dokumentu: 3159-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 18.10.2019
Vystavil: Kancelář hejtmana
Dokument ve formátu PDF(275 kB)

OŠK/16/24674 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016

Nová Sídla – Sedlišťka čp. 1, oprava vnějších omítek

Číslo dokumentu: 3158-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 18.10.2019
Vystavil: Odbor školství a kultury
Dokument ve formátu PDF(203.4 kB)

Manipulační plocha v areálu společnosti LIKVIDACE ODPADU CZ a.s., Přelouč

Závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 3157-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 3.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(658.6 kB)

Autovrakoviště, sběr a výkup kovového odpadu, navýšení kapacity

Závěr zjišťovacího řízení EIA

Číslo dokumentu: 3156-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 3.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(568.7 kB)

Lakovna skeletů

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 6. změně integrovaného povolení
Číslo dokumentu: 3155-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 18.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(486.3 kB)

Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2017

V rámci programu Podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2017 jsou vyhlašovány 4 oblasti podpory: Program 1 (Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Program 2 (Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách); Program 3 (Podpora prorodinných aktivit); Program 4 (Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí.
Číslo dokumentu: 3154-16
Vyvěšeno: 17.10.2016 - 25.1.2018
Vystavil: Odbor sociálních věcí
Dokument ve formátu PDF(5.1 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Česká Třebová x Semanín - městská policie

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Třebová a obcí Semanín ohledně zajištění výkonu Městské policie Česká Třebová na území obce Semanín
Číslo dokumentu: 3153-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 3.11.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(1003.7 kB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Pardubice – hranice krajů HK/PA
Číslo dokumentu: 3152-16
Vyvěšeno: 18.10.2016 - 3.11.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(478.1 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Ústí nad Orlicí – Jehnědí– speciální stavební úřad ve věci místních komunikací

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ústí nad Orlicí a obcí Jehnědí ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
Číslo dokumentu: 3151-16
Vyvěšeno: 17.10.2016 - 2.11.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(791.7 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Pardubice, Staré Čívice
Číslo dokumentu: 3150-16
Vyvěšeno: 17.10.2016 - 31.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(195 kB)

Výběrové řízení č. 45

Ekonom kanceláře hejtmana
Číslo dokumentu: 3149-16
Vyvěšeno: 17.10.2016 - 2.11.2016
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(25.4 kB)

Výběrové řízení č. 44

Výběrové řízení č 44 – finanční manažer - odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu

Číslo dokumentu: 3148-16
Vyvěšeno: 14.10.2016 - 9.11.2016
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(28.6 kB)

16/1/0647 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 3147-16
Vyvěšeno: 14.10.2016 - 14.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(231.5 kB)

16/1/0562 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Číslo dokumentu: 3146-16
Vyvěšeno: 14.10.2016 - 14.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(287.7 kB)

OŠK/16/24512, Smlouva o poskytnutí dotace

Systematická badatelská činnost pro žáky středních škol v roce 2016

Číslo dokumentu: 3145-16
Vyvěšeno: 12.10.2016 - 12.10.2019
Vystavil: Odbor školství a kultury
Dokument ve formátu PDF(3.3 MB)

Výběrové řízení č. 43

Výběrové řízení č 43 – vedoucí odboru finančního Krajského úřadu Pardubického kraje

Číslo dokumentu: 3144-16
Vyvěšeno: 12.10.2016 - 30.10.2016
Vystavil: Ředitel úřadu
Dokument ve formátu PDF(26.1 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 – Chvojenec

Číslo dokumentu: 3143-16
Vyvěšeno: 12.10.2016 - 27.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(223.6 kB)

Informace o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje

Jednání Zastupitelstva Pardubického kraje je veřejné a je z něho pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam.

Číslo dokumentu: 3142-16
Vyvěšeno: 11.10.2016 - 21.10.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(203.3 kB)

Výroba organických specialit Ry42, 43 a Ry 52, 53

Oznámení o nabytí právní moci opravného rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 3141-16
Vyvěšeno: 11.10.2016 - 14.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(489.1 kB)

Výroba organických specialit Ry 42, 43 a Ry 52, 53

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 10. změně integrovaného povolení

Číslo dokumentu: 3140-16
Vyvěšeno: 12.10.2016 - 14.11.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(455.1 kB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečné dopravní omezení silnice I/43 v úseku Svitavy - Lačnov, z důvodu provádění kácení stromů u silnice – zajištění BESIP

Číslo dokumentu: 3139-16
Vyvěšeno: 11.10.2016 - 26.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(573.4 kB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, ul. Husova

Číslo dokumentu: 3138-16
Vyvěšeno: 11.10.2016 - 27.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(510.5 kB)

OŠK/16/24457 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory subjektů činných v oblasti kultury v Pardubickém kraji na rok 2016

Korouhev, kostel sv. Petra a Pavla, restaurování kazatelny

Číslo dokumentu: 3137-16
Vyvěšeno: 10.10.2016 - 10.10.2019
Vystavil: Odbor školství a kultury
Dokument ve formátu PDF(201 kB)

OŠK/16/24668 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016

Pardubice, U Divadla čp. 784, oprava oken, dveří a mříží

Číslo dokumentu: 3136-16
Vyvěšeno: 10.10.2016 - 10.10.2019
Vystavil: Odbor školství a kultury
Dokument ve formátu PDF(217.6 kB)

Zápis o výledku voleb do zastupitelstva PK

Číslo dokumentu: 3135-16
Vyvěšeno: 8.10.2016 - 30.11.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(3.1 MB)

Správce obce

Správce obce Černá u Bohdanče

Číslo dokumentu: 3134-16
Vyvěšeno: 7.10.2016 - 7.11.2016
Vystavil: Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad
Dokument ve formátu PDF(133.8 kB)

Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Zahájení zjišťovacího řízení SEA Ministerstvem životního prostředí
Číslo dokumentu: 3133-16
Vyvěšeno: 6.10.2016 - 26.10.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(141.4 kB)

Synthesia, a.s. – Navýšení kapacity Bifenazátu a zavedení výroby Akarditu, Ry 37

Závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP
Číslo dokumentu: 3132-16
Vyvěšeno: 6.10.2016 - 24.10.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(299.3 kB)

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Svitavy – Březová nad Svitavou Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 v úseku Svitavy – Březová nad Svitavou
Číslo dokumentu: 3131-16
Vyvěšeno: 6.10.2016 - 22.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(267.1 kB)

Drozdice u Pardubic – Skladovací hala Kristýna

Závěr zjišťovacího řízení
Číslo dokumentu: 3130-16
Vyvěšeno: 5.10.2016 - 21.10.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(601.9 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 – Holice
Číslo dokumentu: 3129-16
Vyvěšeno: 5.10.2016 - 20.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(201.2 kB)

OR/16/21746/1, Dodatek č. 1, Dohoda o ukončení smlouvy

Město Česká Třebová, „Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk – Tenisová hala ul. Husova Česká Třebová“
Číslo dokumentu: 3128-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(165.3 kB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě OR/16/21218 o poskytnutí dotace

Orel jednota Vysoké Mýto, „Vysoké Mýto – výměna oken a vchodových dveří v tělocvičně Orlovna“, dodatek č. 1
Číslo dokumentu: 3127-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(138.7 kB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 pro uzavírku tunelu Hřebeč
Číslo dokumentu: 3126-16
Vyvěšeno: 5.10.2016 - 20.10.2016
Vystavil: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dokument ve formátu PDF(279 kB)

16/1/0893 Dodatek ke smlouvě 16/1/0893

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3125-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218.4 kB)

16/1/0848 Dodatek ke smlouvě 16/1/0848

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3124-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(218.4 kB)

16/1/0838 Dodatek ke smlouvě 16/1/0838

Číslo dokumentu: 3123-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(217.5 kB)

16/1/0808 Dodatek ke smlouvě 16/1/0808

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3122-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(219.6 kB)

16/1/0768 Dodatek ke smlouvě 16/1/0768

Kotlíkové dotace v Pardubické kraji – výzva č. 1
Číslo dokumentu: 3121-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(222.8 kB)

16/1/1030 Odstoupení od smlouvy o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č.1
Číslo dokumentu: 3120-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 4.10.2019
Vystavil: Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu
Dokument ve formátu PDF(133.3 kB)

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Zahájení zjišťovacího řízení EIA
Číslo dokumentu: 3119-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 20.10.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(601.9 kB)

PEPSIN – rozšíření výrobního závodu REHAU Jevíčko

Závěr zjišťovacího řízení EIA MŽP
Číslo dokumentu: 3118-16
Vyvěšeno: 4.10.2016 - 20.10.2016
Vystavil: Odbor životního prostředí a zemědělství
Dokument ve formátu PDF(317.7 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.