Organizační členění Krajského úřadu Pardubického kraje

Ředitel úřadu

ředitel úřadu
Folprecht Jaroslav, Ing.
Email: jaroslav.folprecht@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 122
Budova: A

Kancelář hejtmana

vedoucí odboru
Škařupa Zdenek, Bc.
Email: zdenek.skarupa@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 606
Budova: A

Kancelář ředitele úřadu

vedoucí odboru
Haniková Jana, PhDr.
Email: jana.hanikova@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 124
Budova: A

Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

vedoucí odboru
Mocek Miroslav, JUDr., MPA
Email: miroslav.mocek@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 125
Budova: A

Odbor finanční

vedoucí odboru
Slavík Jan, Ing. Bc.
Email: jan.slavik@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 135
Budova: B

Odbor majetkový, stavebního řádu a investic

vedoucí odboru
Vohlídal Miroslav, Ing.
Email: miroslav.vohlidal@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 419
Budova: C

Odbor rozvoje

vedoucí odboru
Červenka Richard, Mgr.
Email: richard.cervenka@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 301
Budova: B

Odbor životního prostředí a zemědělství

vedoucí odboru
Vlasák Martin, Ing.
Email: martin.vlasak@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 350
Budova: C

Odbor školství

vedoucí odboru
Kiss Martin, Mgr.
Email: martin.kiss@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 201
Budova: B

Odbor sociálních věcí

vedoucí odboru
Zahálková Helena, Ing., MBA
Email: helena.zahalkova@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 175
Budova: C

Odbor zdravotnictví

vedoucí odboru
Čech Pavel, Mgr., Bc.
Email: pavel.cech@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 140
Budova: A

Odbor dopravy a silničního hospodářství

vedoucí odboru
Umbraun Ladislav, Ing.
Email: ladislav.umbraun@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 164
Budova: C

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

vedoucí odboru
Novák Milan, Mgr., Bc.
Email: milan.novak@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 327
Budova: A
 Budova
  A - Pardubice, Komenského nám. 125, 532 11
  B - Pardubice, nám. Republiky 12, 532 11
  C - Pardubice, Komenského nám. 120, 532 11

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.