Kontakty

Krajský úřad Pardubického kraje
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice
IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822

 

Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Datová schránka: z28bwu9

 

Pardubický kraj od 1. 1. 2019 eviduje a přijímá e-faktury pouze na adrese E-mail: posta@pardubickykraj.cz, případně Datovou schránkou: z28bwu9

 

Úřední hodiny krajského úřadu:
pondělí, středa 8:00-11:00, 12:00-17:00

 

Provozní doba podatelny:

pondělí 7:00-17:00

úterý 7:00-15:30

středa 7:00-17:00

čtvrtek 7:00-15:30

pátek 7:00-14:30

 

Bankovní spojení:

78-9025640267/0100 Komerční banka Pardubice

 

Ředitel úřadu:

Ing. Jaroslav Folprecht
E-mail: reditel@pardubickykraj.cz
Telefon: +420 466 026 116

 

Zástupce ředitele:

JUDr. Miroslav Mocek, MPA
E-mail: miroslav.mocek@pardubickykraj.cz
Telefon: +420 466 026 125

 

Zástupce ředitele:

Ing. Bc. Jan Slavík
E-mail: jan.slavik@pardubickykraj.cz
Telefon: +420 466 026 135

 

Mapa s vyznačením vstupů do budov Pardubického kraje a parkovacího domu

mapa s vyznačením vstupů do budov pardubického kraje a parkovacího domu

A - Komenského nám. 125

B - nám. Republiky 12

C - Komenského nám. 120

D - Parkovací dům Pardubického kraje

 

Mapa Pardubic s vyznačením příjezdů

 

Možnost bezplatného parkování

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.