Odbor zdravotnictví

Vedoucí odboru: Mgr. Bc. Pavel Čech  telefon  466 026 140

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakty

  KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
  Komenského náměstí 125
  532 11 Pardubice
  tel: 466 026 111
  fax: 466 611 220
  posta@pardubickykraj.cz
  ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
  Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
  tel: 466 034 107
  fax: 466 034 109
  www.zzspak.cz
  zzspak@zzspak.cz
   
  KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
  Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
  tel: 974 561 111
  fax: 974561 228
  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
  krp.pu@mvcr.cz
   
  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
  Teplého 1526, 530 02 Pardubice
  tel: 950 570 111
  fax: 950 570 108
  www.hzspa.cz
  epodatelna@pak.izscr.cz
  SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
  Doubravice 98, 533 53 Pardubice
  tel: 466 052 711
  fax: 466 052 734
  www.suspk.cz
  info@suspk.cz

  KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

  PARDUBICKÉHO KRAJE
  Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
  tel: 466 052 338
  fax: 466 052 347
  www.khspce.cz
  sekretariat@khspce.cz

  KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Husova 1747, 530 03 Pardubice
  tel: 466 768 670
  fax: 466 263 101
  www.svscr.cz
  kvse@svscr.cz
  CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
  Palackého 2659, 530 02 Pardubice
  tel: 466 797 303
  fax: 466 797 320
  www.celnisprava.cz
  podatelna590000@cs.mfcr.cz
  (C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
  Implementation CMS by CZI.