Prohlášení o přístupnosti

CZI s.r.o., jako tvůrce municipálního webového portálu Pardubického kraje, prohlašuje, že tyto stránky se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Stránky jsou optimalizovány pro podporované verze internetových prohlížečů.

 

Doporučené rozšíření prohlížeče:
Některé informace jsou nabízeny ve formě dokumentů PDF. Jedná se o informace, které obsahují typografické prvky a formátování nepodporované formátem XHTML, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.
V ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných, v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi nebo se jedná o dokumenty určené k upravování. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici ke stažení zdarma prohlížeč.
Pokud přiložený soubor překročí určitou velikost nebo je ke stažení větší počet souborů, je vytvořen komprimačním programem soubor ve formátu ZIP. Důvodem je zmenšení doby nutné ke stažení. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor dekomprimovat. Na internetu je k dispozici zdarma velké množství programů, které lze k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností bývá podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo operační systém.

 

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Používání kaskádových stylů lze vypnout pomocí odkazu Vypnout CSS v (styly jdou poté opět zapnout). Tato funkčnost potřebuje mít funkční cookies v prohlížeči.

Klávesové zkratky

Pro nejdůležitější navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

[alt + 0] - prohlášení o přístupnosti
[alt + 1] - úvodní strana
[alt + 2] - telefoní seznam pracovníků úřadu
[alt + 3] - napište nám
[alt + 4] - vyhledávání
[alt + 5] - mapa serveru

Czi s.r.o. (www.czi.cz) je přední český dodavatel e-business softwaru a řešení, které vyvíjí a dodává na základě speciálních potřeb zákazníků především pro průmysl, obchod a státní správu. Pevně věříme, že výsledkem tohoto přístupného portálu (z dílny CZI s.r.o.), je maximální pohodlí uživatelů stránek a možnost jejich plného využití a dostupnosti pro všechny návštěvníky bez rozdílu.

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.