Prohlášení o přístupnosti

CZI s.r.o., jako tvůrce municipálního webového portálu Pardubického kraje, prohlašuje, že tyto stránky se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, a sice podle většiny známých metodik. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i WCAG 1.0.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Stránky jsou optimalizovány pro podporované verze internetových prohlížečů.

Doporučené rozšíření prohlížeče:
Některé informace jsou nabízeny ve formě dokumentů PDF. Jedná se o informace, které obsahují typografické prvky a formátování nepodporované formátem XHTML, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.
V ojedinělých případech je dokument zveřejněn v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány pouze v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných, v případě, že vlastník těchto dokumentů výslovně zakázal jakoukoli jejich manipulaci či konverzi nebo se jedná o dokumenty určené k upravování. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici ke stažení zdarma prohlížeč.
Pokud přiložený soubor překročí určitou velikost nebo je ke stažení větší počet souborů, je vytvořen komprimačním programem soubor ve formátu ZIP. Důvodem je zmenšení doby nutné ke stažení. Před otevřením takového souboru je třeba nejprve soubor dekomprimovat. Na internetu je k dispozici zdarma velké množství programů, které lze k rozbalení ZIP souboru použít. S největší pravděpodobností bývá podobný program nainstalovaný, nebo dokonce takovouto možnost nabízí přímo operační systém.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Czi s.r.o. (www.czi.cz) je přední český dodavatel e-business softwaru a řešení, které vyvíjí a dodává na základě speciálních potřeb zákazníků především pro průmysl, obchod a státní správu. Pevně věříme, že výsledkem tohoto přístupného portálu (z dílny CZI s.r.o.), je maximální pohodlí uživatelů stránek a možnost jejich plného využití a dostupnosti pro všechny návštěvníky bez rozdílu.

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.