Přehled platných právních předpisů Pardubického kraje

Úplné znění textu předpisů je umístěno na adrese www.vestniky.cz.

 

Nařízení a obecně závazné vyhlášky

2/2004 Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program ke snížení emisí Pardubického kraje
2/2006 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1/2008 Nařízení , kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
2/2008 Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
3/2008 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
2/2009 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
3/2009 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Pardubického kraje č. 3/2008
1/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
2/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy
3/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Dyje
4/2010 Obecně závazná vyhláška Pardubického kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
5/2010 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2011 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008 a nařízení č. 3/2009
2/2011 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009
1/2012 Nařízení, kterým se zřizuje přírodní památka Vesecký kopec a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky
2/2012 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009 a nařízení č. 1/2011
3/2012 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009 a nařízení č. 2/2011
4/2012 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2013 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
2/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Choltická obora a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky U Banínského viaduktu a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5/2013 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
6/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hluboký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
7/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Heřmanův Městec a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
8/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
9/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Černý Nadýmač a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
10/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Střemošická stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
11/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Rybník Moře a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
12/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Rychnovský vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/2013 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011 a nařízení č. 2/2012
14/2013 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011 a nařízení č. 3/2012
1/2014 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
1/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Anenské údolí
2/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky Kunětická hora
3/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Mazurovy chalupy
4/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky Michnovka-Pravy
5/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hemže-Mýtkov
6/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace U Kaštánku
7/2014 Nařízení , kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
8/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky U Pohránovského rybníka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2015 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011, nařízení č. 3/2012 a nařízení č. 14/2013
2/2015 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011, nařízení č. 2/2012 a nařízení č. 13/2013
3/2015 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Žernov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2015 Nařízení , kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2016 Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025
2/2016 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011, nařízení č. 2/2012, nařízení č. 13/2013 a nařízení č. 2/2015
3/2016 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011, nařízení č. 3/2012, nařízení č. 14/2013 a nařízení č. 1/2015
4/2016 Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
5/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 1/2010
6/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 2/2010
7/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 3/2010
8/2016 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hřebečovský les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
9/2016 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Lanškrounské rybníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek