Přehled platných právních předpisů Pardubického kraje

Úplné znění textu předpisů je umístěno na adrese www.vestniky.cz.

 

Nařízení a obecně závazné vyhlášky

2/2004 Nařízení, kterým se vydává Integrovaný krajský program ke snížení emisí Pardubického kraje
2/2006 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1/2008 Nařízení , kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
2/2008 Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
3/2008 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany
2/2009 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje
3/2009 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení Pardubického kraje č. 3/2008
1/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe
2/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Moravy
3/2010 Nařízení , kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Dyje
4/2010 Obecně závazná vyhláška Pardubického kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
5/2010 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2011 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008 a nařízení č. 3/2009
2/2011 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009
1/2012 Nařízení, kterým se zřizuje přírodní památka Vesecký kopec a její ochranné pásmo a stanovují se bližší ochranné podmínky
2/2012 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, jímž se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009 a nařízení č. 1/2011
3/2012 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009 a nařízení č. 2/2011
4/2012 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2013 Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
2/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Choltická obora a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
3/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky U Banínského viaduktu a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
5/2013 Nařízení, kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
6/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hluboký rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
7/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Heřmanův Městec a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
8/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Bažantnice v Uhersku a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
9/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Černý Nadýmač a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
10/2013 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Střemošická stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
11/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Rybník Moře a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
12/2013 Nařízení o zřízení přírodní památky Rychnovský vrch a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
13/2013 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011 a nařízení č. 2/2012
14/2013 Nařízení, kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011 a nařízení č. 3/2012
1/2014 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška Pardubického kraje č. 1/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje
1/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Anenské údolí
2/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky Kunětická hora
3/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Mazurovy chalupy
4/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky Michnovka-Pravy
5/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hemže-Mýtkov
6/2014 Nařízení o zřízení přírodní rezervace U Kaštánku
7/2014 Nařízení , kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
8/2014 Nařízení o zřízení přírodní památky U Pohránovského rybníka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
1/2015 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011, nařízení č. 3/2012 a nařízení č. 14/2013
2/2015 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011, nařízení č. 2/2012 a nařízení č. 13/2013
3/2015 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Žernov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
4/2015 Nařízení , kterým se vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
1/2016 Obecně závazná vyhláška , kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016 - 2025
2/2016 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 2/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Pardubického kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 3/2008, nařízení č. 3/2009, nařízení č. 1/2011, nařízení č. 2/2012, nařízení č. 13/2013 a nařízení č. 2/2015
3/2016 Nařízení , kterým se mění nařízení Pardubického kraje č. 1/2008, kterým se vydává požární poplachový plán Pardubického kraje, ve znění nařízení č. 2/2009, nařízení č. 2/2011, nařízení č. 3/2012, nařízení č. 14/2013 a nařízení č. 1/2015
4/2016 Nařízení , kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
5/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 1/2010
6/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 2/2010
7/2016 Nařízení , kterým se ruší nařízení Pardubického kraje č. 3/2010
8/2016 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Hřebečovský les a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
9/2016 Nařízení o zřízení přírodní rezervace Lanškrounské rybníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.