Seznam pracovníků odboru sociálních věcí

Příjmení, Jméno Telefon budova míst. Funkce
Bílá Petra, Bc. 466 026 157 C 414 vedoucí oddělení
Doležalová Naděžda, Lic. 466 026 431 C 310
Dostálová Tereza, Bc. 466 026 198 C 412
Farská Pavlína, Mgr. 466 026 376 C 419
Fejtová Veronika, Ing. 466 026 491 C 411
Ferenčíková Naděžda, Ing. 466 026 226 C 317
Flégr Ondřej 466 026 176 C 412 pověřen zastupováním vedoucího oddělení
Forejtová Olga, Bc. 466 026 233 C 312
Gregorová Kamila, Ing. 466 026 147 C 311
Homuta Jan, Mgr. 466 026 440 C 408
Jelínková Radka, Mgr. 466 026 276 C 408
Kavak Němečková Šárka, DiS. 466 026 430 C 415
Konvalinková Zuzana, Ing., Bc. 466 026 442 C 411
Morávková Monika, Mgr., DiS. et DiS. 466 026 567 C 310
Morávková Pavla, Mgr. 466 026 454 C 412
Moučková Edita, Bc. 466 026 478 C 419
Nasku Petr, Mgr. 466 026 154 C 312 právník odboru
Navrátilová Petra, Mgr. 466 026 446 C 411 asistentka
Němečková Dagmar, Ing. 466 026 323 C 313
Nežádalová Lada, Bc. 466 026 375 C 316
Nykles Antonín, Ing. 466 026 437 C 315 vedoucí oddělení
Pochobradská Žaneta 466 026 C
Řezníčková Eva, Mgr. 466 026 433 C 415
Smejkalová Barbora, Bc., DiS. 466 026 144 C 415
Šafránková Martina, Mgr. 466 026 483 C 317
Šimonková Ježková Vladimíra, Mgr. 466 026 493 C 415
Zahálková Helena, Ing., MBA 466 026 175 C 410 vedoucí odboru
Zejda Pavel, Ing. 466 026 156 C 316

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.