Kancelář ředitele úřadu

Vedoucí odboru:   PhDr. Jana Haniková  telefon  466 026 124

 

 

Plní veškeré níže uvedené úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti odboru:

Samostatná působnost

  1. organizuje pracovní program ředitele, vede agendu reprefondu (dary, občerstvení),
  2. vede evidenci, rozpis a kontrolu úkolů pro jednotlivé odbory a oddělení,
  3. navrhuje zásadní organizační změny a změny vnitřního řídícího systému úřadu na základě analýzy vzájemných vazeb mezi jednotlivými odbory úřadu,
  4. organizuje, zabezpečuje a vede jednání škodní a likvidační komise Pardubického kraje v působnosti krajského úřadu,
  5. organizuje pro ředitele porady se starosty obcí, tajemníky, případně dalšími představiteli obcí dle pokynu ředitele,
  6. organizuje využití zasedacích místností v budovách úřadu,
  7. vede centrální evidenci usnesení vlády ČR za kraj a plní úkoly vyplývající v této oblasti z příslušného pokynu ředitele, zejména odpovídá za kontrolu plnění úkolů stanovených kraji,
  8. zabezpečuje provoz Krajského úřadu Pardubického kraje.

Přenesená působnost

  1. odpovídá za zabezpečení agendy spojené s vydáváním ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy.

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.