Odbor dopravy a silničního hospodářství

Vedoucí odboru: Ing. Ladislav Umbraun  telefon  466 026 164

 

 

 

 

 

 

  •  Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu Pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a III. třídy, letecké infrastruktuře a místních komunikacích

 

Přehled schválených dotací a grantů v roce 2015, 2016 a 2017

Dne 30.4.2015 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/280/15 poskytnutí investiční dotace na projekt "Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královehradeckého a Pardubického kraje - II. fáze". Dotace byla schválena ve výši 5 069 368,- Kč. Žadatelem o dotaci byla společnost OREDO s.r.o.

Dne 18.6.2015 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/312/15 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od srpna 2014 do dubna 2015. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 196 000,- Kč.

Dne 16.12.2015 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/377/15 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od května 2015 do října 2015. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 127 960,- Kč.

Dne 24.6.2016 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/443/16 poskytnutí účelové investiční dotace na financování korekce udělené ROP SV v souvislosti s realizací projektu MOS - I. fáze. Výše poskytnuté dotace je 1 887 000,- Kč.

Dne 22.9.2016 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/477/16 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od listopadu 2015 do července 2016. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 54 880,- Kč.

Dne 14.2.2017 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/46/17 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od srpna 2016 do prosince 2016. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 130 270,- Kč.

Dne 11.9.2017 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/122/17 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od ledna 2017 do června 2017. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 36 330,- Kč.

Dne 12.12.2017 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/149/17 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování slev z pořízení čipové karty IREDO za období od července 2017 do října 2017. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 122 360,- Kč.

Dne 12.12.2017 bylo na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje schváleno usnesením Z/149/17 poskytnutí účelové investiční dotace na rekonstrukci povrchu cyklostezky ze Spojila na Dubinu včetně instalace osvětlení s vrchním napájením.  Dotace byla poskytnuta obci Spojil ve výši 160 000,- Kč.

Dne 11.6.2018 bylo na jednání Rady Pardubického kraje schváleno usnesením R/1158/18 poskytnutí účelové neinvestiční dotace na profinancování z pořízení čipové karty IREDO za období od listopadu 2017 do května 2018. Dotace byla poskytnuta společnosti OREDO s.r.o. ve výši 44 800,- Kč.

Oddělení dopravy

 

Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.