Rozhodnutí

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AGRO Liboměřice a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (16.8.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele AGRO Liboměřice a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(267.8 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (16.8.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(225.2 kB)

Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele (13.8.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Dokument ve formátu PDF(382 kB)

Rozhodnutí MF ČR o poskytnutí dotace (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(299.6 kB)

Územní rozhodnutí (24.9.2018)

přiložen k: Územní rozhodnutí - komunikace Dokument ve formátu PDF(1 MB)

OŽPZ/18/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (17.7.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22503 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Oprava tělocvičny a osvětlení v ZŠ Vápno, obec Vápno Dokument ve formátu PDF(366.7 kB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (27.9.2017)

přiložen k: Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Závazné stanovisko k provedení stavby v dobývacím prostoru Bystřec, provozovatele – Českomoravský štěrk, a.s.. Mokrá - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11. Dokument ve formátu PDF(440.7 kB)

Poskytnutí správního spisu (22.7.2015)

přiložen k: Poskytnutí správního spisu Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Usnesení zastupitelstva Pardubického kraje Z/310/19 (16.7.2015)

přiložen k: Žádost o vstup do sítě sociálních služeb Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(71.3 kB)

Pokuty ve vztahu k archeologickým nálezům (16.4.2015)

přiložen k: Pokuty ve vztahu k archeologickým nálezům Dokument ve formátu PDF(8 MB)

Rozhodnutí oddělení stavebního úřadu (5.8.2014)

přiložen k: Rozhodnutí oddělení stavebního úřadu Dokument ve formátu PDF(490.1 kB)

Opravné prostředky ve správním řízení (26.2.2014)

přiložen k: Opravné prostředky ve správním řízení Dokument ve formátu PDF(921.1 kB)

Stanice technické kontroly (29.1.2014)

přiložen k: Stanice technické kontroly Dokument ve formátu PDF(441 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.