Oznámení

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Oznámení o nepřítomnosti MUDr. Jana Tišera v ordinaci během letní dovolené a o zástupu v době jeho nepřítomnosti (24.6.2019)

přiložen k: Oznámení o nepřítomnosti MUDr. Jana Tišera v ordinaci během letní dovolené a o zástupu v době jeho nepřítomnosti Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019 (20.6.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 6. 2019 Dokument ve formátu PDF(158.4 kB)

Poskytovane_individualni_dotace__Odbor_financni (18.6.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor finanční Dokument ve formátu PDF(315.4 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický logoped pro území: město Česká Třebová (14.6.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Ambulantní zdravotní péče v oboru klinický logoped pro území: město Česká Třebová Dokument ve formátu PDF(214 kB)

Žádost o změnu povolení provozu ELDIS Pardubice s.r.o. (13.6.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu ELDIS Pardubice s.r.o. Dokument ve formátu PDF(203.2 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová (13.6.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová Dokument ve formátu PDF(583.3 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 (ul. Pražská) – Pardubice (13.6.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 (ul. Pražská) – Pardubice Dokument ve formátu PDF(829 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Pardubice – Hradec Králové (13.6.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Pardubice – Hradec Králové Dokument ve formátu PDF(307.4 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje (13.6.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. tříd na území Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(244.2 kB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (13.6.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(54.3 kB)

areál Poličské strojírny plakát (13.6.2019)

přiložen k: zóna areál Poličské strojírny a.s. Dokument ve formátu PDF(4.9 MB)

zóna areálu Poličské strojírny (13.6.2019)

přiložen k: zóna areál Poličské strojírny a.s. Dokument ve formátu PDF(2 MB)

areál Poličské strojírny mapa (13.6.2019)

přiložen k: zóna areál Poličské strojírny a.s. Komprimovaný soubor(4.2 MB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019 (11.6.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 13. 5. 2019 Dokument ve formátu PDF(158.3 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019 (11.6.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 5. 2019 Dokument ve formátu PDF(158.2 kB)

Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice (6.6.2019)

přiložen k: Centrum pro komplexní nakládání s odpady Zdechovice Dokument ve formátu PDF(171.5 kB)

Obec Kamenná Horka (1.6.2019)

přiložen k: Obec Kamenná Horka Dokument ve formátu PDF(392.1 kB)

Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě (1.6.2019)

přiložen k: Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Dokument ve formátu PDF(406.7 kB)

Přílohy (30.5.2019)

přiložen k: Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018 Komprimovaný soubor(8.5 MB)

Důvodová zpráva (30.5.2019)

přiložen k: Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018 Dokument ve formátu PDF(2.2 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.