Granty a dotace

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

18/04/1840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (19.8.2019)

přiložen k: 18/04/1840, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(565.6 kB)

18/04/1815, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (19.8.2019)

přiložen k: 18/04/1815, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(211.5 kB)

18/04/1687, Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (19.8.2019)

přiložen k: 18/04/1687, Dohoda o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(121.5 kB)

OKSCR/19/22088, Smlouva o poskytnutí dotace, C1: Dřevěný objekt – sklad a zázemí sportovního areálu (15.8.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22088, Smlouva o poskytnutí dotace, C1: Dřevěný objekt – sklad a zázemí sportovního areálu Dokument ve formátu PDF(378 kB)

OKSCR/19/24237, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury: Kulturní park Pardubice (15.8.2019)

přiložen k: OKSCR/19/24237, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 4 – Podpora subjektů činných v oblasti kultury: Kulturní park Pardubice Dokument ve formátu PDF(282.7 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKR/19/21706 – Obec Staré Ždánice (14.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKR/19/21706 – Obec Staré Ždánice Dokument ve formátu PDF(209.5 kB)

OŽPZ/19/23090 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23090 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu prodejny potravin v obci Řetůvka, obec Řetůvka Dokument ve formátu PDF(266.1 kB)

OŽPZ/19/23084 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum v obci Orličky, obec Orličky (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23084 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora prodejny Konzum v obci Orličky, obec Orličky Dokument ve formátu PDF(343.7 kB)

OŽPZ/19/23015 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny potravin, obec Čankovice (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23015 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Provoz prodejny potravin, obec Čankovice Dokument ve formátu PDF(357.7 kB)

OŽPZ/19/22967 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení klubovny na hřišti, obec Orličky (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22967 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dokončení klubovny na hřišti, obec Orličky Dokument ve formátu PDF(295.7 kB)

OŽPZ/19/22961 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Luková (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22961 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací, obec Luková Dokument ve formátu PDF(397.3 kB)

OŽPZ/19/22854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vodovodní přípojky k hřbitovu, obec Vranová Lhota (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22854 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava vodovodní přípojky k hřbitovu, obec Vranová Lhota Dokument ve formátu PDF(356.2 kB)

OŽPZ/19/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 4. Etapa, obec Benátky (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22800 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníku Benátky – 4. Etapa, obec Benátky Dokument ve formátu PDF(418.9 kB)

OŽPZ/19/22792 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků a veřejných ploch, obec Veliny (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22792 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava chodníků a veřejných ploch, obec Veliny Dokument ve formátu PDF(444.8 kB)

OŽPZ/19/22788 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – nové hrací prvky, úprava povrchu, obec Úhřetická Lhota (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22788 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – nové hrací prvky, úprava povrchu, obec Úhřetická Lhota Dokument ve formátu PDF(441 kB)

OŽPZ/19/22761 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava parku na obci, obec Ostřešany (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22761 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava parku na obci, obec Ostřešany Dokument ve formátu PDF(476 kB)

OŽPZ/19/22546 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování místních komunikací II. etapa, obec Vyžice (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22546 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dobudování místních komunikací II. etapa, obec Vyžice Dokument ve formátu PDF(334.6 kB)

OŽPZ/19/22539 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní čelní zdi, městys Včelákov (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22539 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce hřbitovní čelní zdi, městys Včelákov Dokument ve formátu PDF(388.3 kB)

OŽPZ/19/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička, obec Morašice (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22513 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce budovy č.p. 31 Skupice – Lojzička, obec Morašice Dokument ve formátu PDF(314.6 kB)

OŽPZ/19/22484 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vyčištění a zpevnění břehů vodního příkopu, obec Čankovice (14.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22484 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vyčištění a zpevnění břehů vodního příkopu, obec Čankovice Dokument ve formátu PDF(320.8 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.