Granty a dotace

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje pro roky 2019 až 2020 (17.4.2019)

přiložen k: Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje pro roky 2019 až 2020 Dokument ve formátu PDF(622.1 kB)

18/04/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1822, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(619.4 kB)

18/04/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1824, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(631.9 kB)

18/04/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1825, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(649.7 kB)

18/04/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1827, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(621.9 kB)

18/04/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1829, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(612.3 kB)

18/04/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (16.4.2019)

přiložen k: 18/04/1830, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(481.3 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor životního prostředí a zemědělství (16.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor životního prostředí a zemědělství rok 2019 Dokument ve formátu PDF(242.6 kB)

Schválené dotace z POV na rok 2019 DT 1-5 (16.4.2019)

přiložen k: SCHVÁLENÉ DOTACE POV NA ROK 2019 Dokument ve formátu MS Excel(150.9 kB)

Schválené dotace z POV na rok 2019 DT 7 Integrované projekty venkovských mikroregionů (16.4.2019)

přiložen k: SCHVÁLENÉ DOTACE POV NA ROK 2019 Dokument ve formátu MS Excel(91.2 kB)

Schválené dotace z POV na rok 2019 DT 8 (16.4.2019)

přiložen k: SCHVÁLENÉ DOTACE POV NA ROK 2019 Dokument ve formátu MS Excel(12.6 kB)

Schválené dotace z POV na rok 2019 DT 7 Projekty MAS (16.4.2019)

přiložen k: SCHVÁLENÉ DOTACE POV NA ROK 2019 Dokument ve formátu MS Excel(132.8 kB)

Schválené dotace z POV na rok 2019 DT 9 (16.4.2019)

přiložen k: SCHVÁLENÉ DOTACE POV NA ROK 2019 Dokument ve formátu MS Excel(133.1 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor zdravotnictví (15.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor zdravotnictví Dokument ve formátu PDF(123.8 kB)

Poskytované individuální dotace - Kancelář hejtmana (15.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace 2019 – Kancelář hejtmana Dokument ve formátu PDF(164.5 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor sociálních věcí (15.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor sociálních věcí Dokument ve formátu PDF(489.1 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast cestovního ruchu (15.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast cestovního ruchu Dokument ve formátu PDF(253.7 kB)

Poskytované individuální dotace 2017, 2018 a 2019 - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast sportu a volnočasových aktivit (15.4.2019)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast sportu a volnočasových aktivit Dokument ve formátu PDF(303.6 kB)

19/20543, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (15.4.2019)

přiložen k: 19/20543, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dokument ve formátu PDF(851.2 kB)

18/04/1180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (3.4.2019)

přiložen k: 18/04/1180, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(527.7 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.