Právní předpisy

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Metodika ke konkurznímu řízení (1.2.2019)

přiložen k: Metodika k činnostem prováděným v kompetenci obcí Komprimovaný soubor(161 kB)

Metodika k výjimkám z počtu dětí a žáků (1.2.2019)

přiložen k: Metodika k činnostem prováděným v kompetenci obcí Dokument ve formátu MS Word(68 kB)

Příloha č. 1: Vyhláška MF č. 367/2015 Sb. o finančním vypořádání (2.1.2019)

přiložen k: Finanční vypořádání vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí Pk za rok 2018 Dokument ve formátu PDF(180.4 kB)

Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(447.2 kB)

Směrnice Kontrolní systém VN/3/2018 (3.12.2018)

přiložen k: Oddělení kontrolní Dokument ve formátu PDF(344.8 kB)

Vzory dokumentů (30.11.2018)

přiložen k: Přestupky - vzory Komprimovaný soubor(579.8 kB)

Vzory usnesení MVČR (30.11.2018)

přiložen k: Přestupky - vzory Komprimovaný soubor(108.4 kB)

Vyhláška k RUD (30.10.2018)

přiložen k: Příprava rozpočtu na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(116.7 kB)

Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2019 (30.10.2018)

přiložen k: Příprava rozpočtu na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(3.4 MB)

Volby 2018 - Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb (2.10.2018)

přiložen k: Volby 2018 - Směrnice MF o postupu obcí a krajů při financování voleb Dokument ve formátu PDF(122.2 kB)

Volby 2018 - Vyhláška č. 185/2018, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony (2.10.2018)

přiložen k: Volby 2018 - Vyhláška č. 185/2018, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony Dokument ve formátu PDF(2.6 MB)

Volby 2018 - Zprávy MF aktuálně (2.10.2018)

přiložen k: Volby 2018 - Zprávy MF aktuálně Dokument ve formátu PDF(366.2 kB)

Novela Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci (2.10.2018)

přiložen k: Novela Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci Dokument ve formátu PDF(111.5 kB)

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 (1.6.2018)

přiložen k: Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. 7. 2018 Dokument ve formátu PDF(484.3 kB)

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 (1.6.2018)

přiložen k: Změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1. 7. 2018 Dokument ve formátu PDF(356.3 kB)

Politika zpracování a ochrany osobních údajů (22.5.2018)

přiložen k: Pověřenec pro ochranu osobních údajů Dokument ve formátu PDF(275.7 kB)

Problematika práv a povinností obcí v oblasti regulace hazardních her (9.4.2018)

přiložen k: Problematika práv a povinností obcí v oblasti regulace hazardních her Dokument ve formátu PDF(263.3 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017 (23.2.2018)

přiložen k: Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017 Dokument ve formátu PDF(251.8 kB)

Metodické doporučení MV ČR ve věci poskytování informací o platech ve veřejné zprávě (13.2.2018)

přiložen k: Metodické doporučení MV ČR ve věci poskytování informací o platech ve veřejné zprávě Dokument ve formátu PDF(680.1 kB)

Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (29.1.2018)

přiložen k: Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018 Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.