Právní předpisy

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Veřejnoprávní smlouva – Heřmanův Městec x Rozhovice – obecní policie (15.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Heřmanův Městec x Rozhovice – obecní policie Dokument ve formátu PDF(849 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Letohrad x Studené – obecní policie (13.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Letohrad x Studené – obecní policie Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Veřejnoprávní smlouva – Chrudim – Rabštejnská Lhota - přestupky (23.7.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Chrudim – Rabštejnská Lhota - přestupky Dokument ve formátu PDF(975.1 kB)

Jednací řád Rady Pardubického kraje (10.6.2019)

přiložen k: Jednací řád Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(221.8 kB)

Příloha č. 1, vzorový statut komise RPk (10.6.2019)

přiložen k: Jednací řád Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu MS Word(182.5 kB)

Příloha č. 2, vzorový jednací řád komise RPk (10.6.2019)

přiložen k: Jednací řád Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu MS Word(190 kB)

Směrnice MF ČR o financování voleb (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(49.2 kB)

Zákon o volbách do Evropského parlamentu (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(337 kB)

Prováděcí vyhláška k zákonu o volbách do Evropského parlamentu (25.4.2019)

přiložen k: Volby do Evropského parlamentu 2019 Dokument ve formátu PDF(190.7 kB)

Vzor - oznámení o úhradě (26.2.2019)

přiložen k: Vzor - oznámení o úhradě Dokument ve formátu MS Word(27.5 kB)

Vzor - výzva k doplnění žádosti (26.2.2019)

přiložen k: Vzor - výzva k doplnění žádosti Dokument ve formátu MS Word(27.5 kB)

Vzor - výzva k upřesnění žádosti (26.2.2019)

přiložen k: Vzor - výzva k upřesnění žádosti Dokument ve formátu MS Word(29.5 kB)

Vzor rozhodnutí - dotaz na názor budoucí rozhodnutí (26.2.2019)

přiložen k: Vzor rozhodnutí - dotaz na názor budoucí rozhodnutí Dokument ve formátu MS Word(31 kB)

Vzor rozhodnutí - dotaz na názor neexistující informaci (26.2.2019)

přiložen k: Vzor rozhodnutí - dotaz na názor neexistující informaci Dokument ve formátu MS Word(32 kB)

Vzor rozhodnutí - obchodní tajemství (26.2.2019)

přiložen k: Vzor rozhodnutí - obchodní tajemství Dokument ve formátu MS Word(29.5 kB)

Vzor rozhodnutí - odmítnutí opakované žádosti (26.2.2019)

přiložen k: Vzor rozhodnutí - odmítnutí opakované žádosti Dokument ve formátu MS Word(29 kB)

Vzor rozhodnutí - osobní údaje (26.2.2019)

přiložen k: Vzor rozhodnutí - osobní údaje Dokument ve formátu MS Word(33.5 kB)

Vzor_rozhodnuti o odmítnutí (26.2.2019)

přiložen k: Vzor_rozhodnuti o odmítnutí Dokument ve formátu MS Word(29 kB)

Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(447.2 kB)

Směrnice Kontrolní systém VN/3/2018 (3.12.2018)

přiložen k: Oddělení kontrolní Dokument ve formátu PDF(344.8 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.