Formuláře

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Jesenčany - Mikulovice (18.4.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 v úseku Jesenčany - Mikulovice Dokument ve formátu PDF(338.5 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/7 v úseku Podhořany u Ronova – Nový Dvůr (18.4.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/7 v úseku Podhořany u Ronova – Nový Dvůr Dokument ve formátu PDF(186.3 kB)

Usnesení – Prodloužení lhůty rozhodnutí MěÚ Česká Třebová (18.4.2019)

přiložen k: Usnesení – Prodloužení lhůty rozhodnutí MěÚ Česká Třebová Dokument ve formátu PDF(151.2 kB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 mezi Brněncem a Březovou nad Svitavou z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci silnice I/43 (9.4.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 mezi Brněncem a Březovou nad Svitavou z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci silnice I/43 Dokument ve formátu PDF(365.5 kB)

19/20546, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (9.4.2019)

přiložen k: 19/20546, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dokument ve formátu PDF(849.9 kB)

19/20562, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (9.4.2019)

přiložen k: 19/20562, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dokument ve formátu PDF(785 kB)

19/20558, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (9.4.2019)

přiložen k: 19/20558, Smlouva o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Dokument ve formátu PDF(838.2 kB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (8.4.2019)

přiložen k: Žádost o vydání závazného stanoviska k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(86.7 kB)

18/04/1775, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (5.4.2019)

přiložen k: 18/04/1775, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(179.6 kB)

18/04/1187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (5.4.2019)

přiložen k: 18/04/1187, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(614.9 kB)

18/04/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (5.4.2019)

přiložen k: 18/04/1195, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(751.8 kB)

18/04/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (5.4.2019)

přiložen k: 18/04/1201, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(617.6 kB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energo, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (5.4.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ČEZ Energo, s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(197.4 kB)

Závazné stanovisko pro provozovatele - EkoBi, s.r.o., Česká Třebová (5.4.2019)

přiložen k: Závazné stanovisko pro provozovatele - EkoBi, s.r.o., Česká Třebová Dokument ve formátu PDF(209.8 kB)

Využívání odpadů na manipulační ploše umístěné v areálu řízené skládky Nasavrky – závěr zjišťovacího řízení EIA (5.4.2019)

přiložen k: Využívání odpadů na manipulační ploše umístěné v areálu řízené skládky Nasavrky – závěr zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(223.5 kB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Dukelská 969, Litomyšl (5.4.2019)

přiložen k: Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Dukelská 969, Litomyšl Dokument ve formátu PDF(262 kB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 918, Litomyšl (5.4.2019)

přiložen k: Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 918, Litomyšl Dokument ve formátu PDF(258.8 kB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 1143, Litomyšl (5.4.2019)

přiložen k: Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Purkyně 1143, Litomyšl Dokument ve formátu PDF(257.7 kB)

Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Jaroše 1129, Litomyšl (5.4.2019)

přiložen k: Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ENESA a.s.- provoz Jaroše 1129, Litomyšl Dokument ve formátu PDF(263.4 kB)

Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Schaeffler Production CZ s.r.o., Lanškroun (5.4.2019)

přiložen k: Změna povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele Schaeffler Production CZ s.r.o., Lanškroun Dokument ve formátu PDF(359 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.