Formuláře

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec (8.8.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v obci Heřmanův Městec Dokument ve formátu PDF(243.3 kB)

Rekonstrukce skladu Slatiňany 2020 – závěr zjišťovacího řízení EIA (8.8.2019)

přiložen k: Rekonstrukce skladu Slatiňany 2020 – závěr zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(298.5 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11Česká Rybná - Nápředí (8.8.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11Česká Rybná - Nápředí Dokument ve formátu PDF(319.5 kB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou z důvodu provádění stavebních prací na opravě silnice I/43 (8.8.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro částečnou uzavírku silnice I/43 mezi Svitavami a Březovou nad Svitavou z důvodu provádění stavebních prací na opravě silnice I/43 Dokument ve formátu PDF(334.4 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Voštice - Hrušová (8.8.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 Voštice - Hrušová Dokument ve formátu PDF(326.6 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 Žamberk (pod Černým lesem) (8.8.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 Žamberk (pod Černým lesem) Dokument ve formátu PDF(477.3 kB)

Ochranný val lomu Litická ve Skutči – závěr zjišťovacího řízení EIA (8.8.2019)

přiložen k: Ochranný val lomu Litická ve Skutči – závěr zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(262.3 kB)

18/04/1838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (8.8.2019)

přiložen k: 18/04/1838, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(627.4 kB)

OŽPZ/19/22540 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního rozhlasu, obec Vejvanovice (8.8.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22540 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava obecního rozhlasu, obec Vejvanovice Dokument ve formátu PDF(278.9 kB)

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201 (7.8.2019)

přiložen k: Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o. (§ 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201 Dokument ve formátu PDF(159.6 kB)

Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele SV metal spol. s r.o., Hradec Králové (7.8.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu dle zákona o ochraně ovzduší provozovatele SV metal spol. s r.o., Hradec Králové Dokument ve formátu PDF(217.2 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21693 – Obec Křenov (7.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21693 – Obec Křenov Dokument ve formátu PDF(311.8 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21699 – Obec Písečná (7.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21699 – Obec Písečná Dokument ve formátu PDF(280.1 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21703 – Obec Rychnov na Moravě (7.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21703 – Obec Rychnov na Moravě Dokument ve formátu PDF(309 kB)

18/04/1841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (7.8.2019)

přiložen k: 18/04/1841, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(525 kB)

18/04/1842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 (7.8.2019)

přiložen k: 18/04/1842, Smlouva o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 4 Dokument ve formátu PDF(530.7 kB)

18. změna integrovaného povolení zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla, oznámení o NPM (7.8.2019)

přiložen k: 18. změna integrovaného povolení zařízení Elektrárna Opatovice – výroba a dodávka elektřiny a tepla, oznámení o NPM Dokument ve formátu PDF(184.9 kB)

10. změna integrovaného povolení zařízení Nitrace, oznámení o NPM (7.8.2019)

přiložen k: 10. změna integrovaného povolení zařízení Nitrace, oznámení o NPM Dokument ve formátu PDF(461 kB)

Výběrové řízení č. 33/2019 – pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství (7.8.2019)

přiložen k: Výběrové řízení č. 33/2019 – pracovník oddělení dopravy – odbor dopravy a silničního hospodářství Dokument ve formátu PDF(33.6 kB)

Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/091225 – E, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi v Pardubickém kraji (7.8.2019)

přiložen k: Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/091225 – E, mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – herpesvirózy Koi v Pardubickém kraji Dokument ve formátu PDF(160.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.