Formuláře

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (15.2.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(203.9 kB)

„Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka“ – informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA (15.2.2019)

přiložen k: „Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka“ – informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA Dokument ve formátu PDF(193.3 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZEVAS Vraclav a.s. (15.2.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZEVAS Vraclav a.s. Dokument ve formátu PDF(290.4 kB)

Evidence o hospodaření - RYBNÍKY (15.2.2019)

přiložen k: Evidence o hospodaření - RYBNÍKY Dokument ve formátu MS Word(595.5 kB)

Evidence o hospodaření - REVÍRY (15.2.2019)

přiložen k: Evidence o hospodaření - REVÍRY Dokument ve formátu MS Word(108 kB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová (14.2.2019)

přiložen k: Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová Dokument ve formátu PDF(50.3 kB)

17/03/0701, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 (14.2.2019)

přiložen k: 17/03/0701, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(196.7 kB)

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Centra celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP Pk (14.2.2019)

přiložen k: Vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Centra celoživotního vzdělávání zařízení pro DVPP Pk Dokument ve formátu PDF(121 kB)

17/03/0327 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 (7.2.2019)

přiložen k: 17/03/0327 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(197.2 kB)

Energetika – oznámení o vydání 18. změny integrovaného povolení (24.1.2019)

přiložen k: Energetika – oznámení o vydání 18. změny integrovaného povolení Dokument ve formátu PDF(246.9 kB)

17/03/0540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0540 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II Dokument ve formátu PDF(186.6 kB)

17/03/0226, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0226, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(197.8 kB)

17/03/0965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0965, Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(193.8 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019 (23.1.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 14. 1. 2019 Dokument ve formátu PDF(240.6 kB)

17/03/0392 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0392 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II Dokument ve formátu PDF(181.7 kB)

17/03/0415 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0415 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II Dokument ve formátu PDF(184 kB)

17/03/0436, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (23.1.2019)

přiložen k: 17/03/0436, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II Dokument ve formátu PDF(208.7 kB)

Příloha 1a - obce za 2018 (obce nad 15000 obyvatel) (20.1.2019)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 Dokument ve formátu MS Word(90.5 kB)

Příloha 1b - obce za 2018 (20.1.2019)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 Dokument ve formátu MS Word(43.5 kB)

Příloha 2 - obce za 2018 (20.1.2019)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 Dokument ve formátu MS Word(40 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.