Formuláře

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Oznámení o nepřítomnosti MUDr. Jana Tišera v ordinaci během letní dovolené a o zástupu v době jeho nepřítomnosti (25.6.2019)

přiložen k: Oznámení o nepřítomnosti MUDr. Jana Tišera v ordinaci během letní dovolené a o zástupu v době jeho nepřítomnosti Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

OR/19/23775; Smlouva o poskytnutí dotace; Multifunkční výrobní objekt Studnice; obec Studnice (25.6.2019)

přiložen k: OR/19/23775; Smlouva o poskytnutí dotace; Multifunkční výrobní objekt Studnice; obec Studnice Dokument ve formátu PDF(338.6 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Holotín - přestupky (25.6.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Přelouč – Holotín - přestupky Dokument ve formátu PDF(824.8 kB)

OKSCR/19/23502, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Řestoky, čp. 61 - výměna střešní krytiny“ (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23502, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Řestoky, čp. 61 - výměna střešní krytiny“ Dokument ve formátu PDF(359.9 kB)

OKSCR/19/23614, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Včelákov, kostel sv. Máří Magdalény, oprava dveří“ (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23614, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Včelákov, kostel sv. Máří Magdalény, oprava dveří“ Dokument ve formátu PDF(300.6 kB)

OKSCR/19/23570, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Voděrady-Džbánov, Evangelický kostel - likvidace dřevokazn (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23570, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Voděrady-Džbánov, Evangelický kostel - likvidace dřevokazn Dokument ve formátu PDF(312 kB)

OKSCR/19/23654, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - II. etapa restaur (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23654, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Svitavy, kostel Navštívení Panny Marie - II. etapa restaur Dokument ve formátu PDF(300.3 kB)

OKSCR/19/23571, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Damníkov, čp. 1 - fara, obnova dvojice historických dveří“ (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23571, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Damníkov, čp. 1 - fara, obnova dvojice historických dveří“ Dokument ve formátu PDF(353.8 kB)

OKSCR/19/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrad Rabštejn - stabilizace a konzervace havarijního stavu (24.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23514, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Hrad Rabštejn - stabilizace a konzervace havarijního stavu Dokument ve formátu PDF(351.5 kB)

OŽPZ/19/22226 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odtokových poměrů – Staré Město, obec Staré Město (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22226 Smlouva o poskytnutí dotace, Studie odtokových poměrů – Staré Město, obec Staré Město Dokument ve formátu PDF(395.1 kB)

OŽPZ/19/22305 Smlouva o poskytnutí dotace, Vrtaná studna HV – 4-18, obec Labské Chrčice (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22305 Smlouva o poskytnutí dotace, Vrtaná studna HV – 4-18, obec Labské Chrčice Dokument ve formátu PDF(302.2 kB)

OŽPZ/19/22684 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava komunikace a BUS točny v k.ú. Počátky Horní, město Seč (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22684 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava komunikace a BUS točny v k.ú. Počátky Horní, město Seč Dokument ve formátu PDF(384.8 kB)

OŽPZ/19/22685 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava povrchu parkoviště Veselý Kopec, obec Vysočina (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22685 Smlouva o poskytnutí dotace, Oprava povrchu parkoviště Veselý Kopec, obec Vysočina Dokument ve formátu PDF(338 kB)

OŽPZ/19/22689 Smlouva o poskytnutí dotace, Stání pro kontejnery komunálního odpadu v obci Mikulovice, obec Mikulovice (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22689 Smlouva o poskytnutí dotace, Stání pro kontejnery komunálního odpadu v obci Mikulovice, obec Mikulovice Dokument ve formátu PDF(317.7 kB)

OŽPZ/19/22271 Smlouva o poskytnutí dotace, Čeperka – intenzifikace ČOV, DSP, obec Čeperka (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22271 Smlouva o poskytnutí dotace, Čeperka – intenzifikace ČOV, DSP, obec Čeperka Dokument ve formátu PDF(336.4 kB)

OŽPZ/19/22278 Smlouva o poskytnutí dotace, Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko – DÚR, obec Týnišťko (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22278 Smlouva o poskytnutí dotace, Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko – DÚR, obec Týnišťko Dokument ve formátu PDF(296.3 kB)

OŽPZ/19/22292 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň – IV. etapa , DSP, obec Stradouň (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22292 Smlouva o poskytnutí dotace, Vodovod Stradouň – IV. etapa , DSP, obec Stradouň Dokument ve formátu PDF(378.9 kB)

OŽPZ/19/22293 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Kasalice – Kasaličky, obec Kasalice (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22293 Smlouva o poskytnutí dotace, Kanalizace a ČOV Kasalice – Kasaličky, obec Kasalice Dokument ve formátu PDF(304.6 kB)

OŽPZ/19/22297 Smlouva o poskytnutí dotace, Dokončení kanalizace Chornice, obec Chornice (24.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22297 Smlouva o poskytnutí dotace, Dokončení kanalizace Chornice, obec Chornice Dokument ve formátu PDF(336.4 kB)

Žádost o závazné stanovisko pro ČEZ Energo, s.r.o., Praha (21.6.2019)

přiložen k: Žádost o závazné stanovisko pro ČEZ Energo, s.r.o., Praha Dokument ve formátu PDF(199.3 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.