Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (18.2.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(49.5 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli (18.2.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli Dokument ve formátu PDF(380.3 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, I/43 a I/34 v okrese Svitavy (18.2.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, I/43 a I/34 v okrese Svitavy Dokument ve formátu PDF(258.9 kB)

Harmonogram předávání výkazů pro 2019 (18.2.2019)

přiložen k: Harmonogram předávání výkazů pro 2019 Dokument ve formátu PDF(146 kB)

Harmonogram předávání výkazů pro 2019 (18.2.2019)

přiložen k: Harmonogram předávání výkazů pro 2019 Dokument ve formátu PDF(146 kB)

Konsolidační tabulka vzor (18.2.2019)

přiložen k: Konsolidační tabulka vzor Dokument ve formátu MS Excel(35.5 kB)

Pokyny k předávání finančních a účetních závěrek 2019 (18.2.2019)

přiložen k: Pokyny k předávání finančních a účetních závěrek 2019 Dokument ve formátu PDF(209.1 kB)

Pokyny k předávání finančních a účetních závěrek 2019 (18.2.2019)

přiložen k: Pokyny k předávání finančních a účetních závěrek 2019 Dokument ve formátu PDF(209.1 kB)

Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele škol (15.2.2019)

přiložen k: Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele škol Dokument ve formátu MS Word(264.5 kB)

Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele školského zařízení (15.2.2019)

přiložen k: Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele školského zařízení Dokument ve formátu MS Word(261.5 kB)

Evidence o hospodaření - RYBNÍKY (15.2.2019)

přiložen k: Evidence o hospodaření - RYBNÍKY Dokument ve formátu MS Word(595.5 kB)

Evidence o hospodaření - REVÍRY (15.2.2019)

přiložen k: Evidence o hospodaření - REVÍRY Dokument ve formátu MS Word(108 kB)

Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (15.2.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Ing. Vojtěcha Meduny (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(203.9 kB)

„Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka“ – informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA (15.2.2019)

přiložen k: „Navýšení kapacity využívání autovraků - Louka“ – informace o zahájení zjišťovacího řízení záměru EIA Dokument ve formátu PDF(193.3 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZEVAS Vraclav a.s. (15.2.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele ZEVAS Vraclav a.s. Dokument ve formátu PDF(290.4 kB)

Osvědčení (15.2.2019)

přiložen k: OBEC ČEPERKA Dokument ve formátu PDF(221.5 kB)

zona_SEMTINZONE (15.2.2019)

přiložen k: zóna SEMTINZONE Dokument ve formátu PDF(2.6 MB)

SEMTINZONE_mapa (15.2.2019)

přiložen k: zóna SEMTINZONE Komprimovaný soubor(3.2 MB)

Přehled (15.2.2019)

přiložen k: přehled všech povolení k provozování vodovodu a kanalizaci Dokument ve formátu MS Excel(157.5 kB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová (14.2.2019)

přiložen k: Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – MUDr. Marie Suchomelová Dokument ve formátu PDF(50.3 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.