Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice (24.5.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území: město Pardubice Dokument ve formátu PDF(213.2 kB)

Žádost o závazné stanovisko pro investora ZD Růžový palouček, Morašice. (24.5.2019)

přiložen k: Žádost o závazné stanovisko pro investora ZD Růžový palouček, Morašice. Dokument ve formátu PDF(213.8 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy (24.5.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 u obce Časy Dokument ve formátu PDF(264.7 kB)

Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/35 v úseku Lačnov – Koclířov (SY) z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky (24.5.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/35 v úseku Lačnov – Koclířov (SY) z důvodu prací na velkoplošných opravách vozovky Dokument ve formátu PDF(341.2 kB)

Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – opravné usnesení závazného stanoviska (24.5.2019)

přiložen k: Letní provoz v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě – opravné usnesení závazného stanoviska Dokument ve formátu PDF(200.9 kB)

Žádost o povolení provozu mobilních recyklačních linek společnosti DEMSTAV group, s.r.o. (24.5.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu mobilních recyklačních linek společnosti DEMSTAV group, s.r.o. Dokument ve formátu PDF(394.8 kB)

OKSCR/19/22041, Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Svratouch, Rekonstrukce půdních prostor čp. 231 „Muzeum historických motocyklů“ III. etapa, 2. část (24.5.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22041, Smlouva o poskytnutí dotace, Obec Svratouch, Rekonstrukce půdních prostor čp. 231 „Muzeum historických motocyklů“ III. etapa, 2. část Dokument ve formátu PDF(330.9 kB)

OKSCR/19/22037, Smlouva o poskytnutí dotace, Úprava ubytovny čp. 45 v obci Písečná (24.5.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22037, Smlouva o poskytnutí dotace, Úprava ubytovny čp. 45 v obci Písečná Dokument ve formátu PDF(344.5 kB)

OKSCR/19/22045, Smlouva o poskytnutí dotace, Stodola na Farské zahradě, Sopotnice čp. 92/2 – oprava střechy (24.5.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22045, Smlouva o poskytnutí dotace, Stodola na Farské zahradě, Sopotnice čp. 92/2 – oprava střechy Dokument ve formátu PDF(347.4 kB)

Ohlášení (24.5.2019)

přiložen k: Informace o povolení opravy silnice Sopotnice-průtah UNDEFINED: FIL_TXT_TXT(158.2 kB)

Příloha 1 (24.5.2019)

přiložen k: Informace z personální oblasti Dokument ve formátu MS Excel(34 kB)

Příloha 2 (24.5.2019)

přiložen k: Informace z personální oblasti Dokument ve formátu MS Excel(15 kB)

Příloha 3 (24.5.2019)

přiložen k: Informace z personální oblasti Dokument ve formátu MS Excel(11 kB)

Výsledky výběrových řízení konaných dne 22. 5. 2019 v Pardubicích (23.5.2019)

přiložen k: Výsledky výběrových řízení konaných dne 22. 5. 2019 v Pardubicích Dokument ve formátu PDF(235.8 kB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Spytovice (23.5.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 – Spytovice Dokument ve formátu PDF(243.9 kB)

Dodatek č. 1 k VPS na úseku obecní policie, uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a městem Holice (23.5.2019)

přiložen k: Dodatek č. 1 k VPS na úseku obecní policie, uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a městem Holice Dokument ve formátu PDF(1.3 MB)

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 – Pardubice (23.5.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 – Pardubice Dokument ve formátu PDF(535.9 kB)

OR/19/23163; Smlouva o poskytnutí dotace; Ráby – kde se dobře žije (22.5.2019)

přiložen k: OR/19/23163; Smlouva o poskytnutí dotace; Ráby – kde se dobře žije Dokument ve formátu PDF(307.7 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.