Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Veřejná vyhláška (19.1.2017)

přiložen k: Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy (doručované formou veřejné vyhlášky), kterým Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 5b odst. 1 - 4 zákona a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(395.5 kB)

Lisovna technických dílů granulátu PH – Česká Třebová (19.1.2017)

přiložen k: Lisovna technických dílů granulátu PH – Česká Třebová

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o ukončení procesu posuzování EIA

Dokument ve formátu PDF(315.7 kB)

16/1/0777 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16/1/0777 (19.1.2017)

přiložen k: 16/1/0777 Dodatek č. 1 ke Smlouvě 16/1/0777

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 1

Dokument ve formátu PDF(196.7 kB)

Žádost o povolení provozu čerpací stanice pohonných hmot v Nasavrkách (18.1.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu čerpací stanice pohonných hmot v Nasavrkách Dokument ve formátu PDF(349.9 kB)

Žádost o povolení provozu čerpací stanice ve městě Nasavrky (18.1.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu čerpací stanice ve městě Nasavrky

Nový majitel a provozovatel společnost EUROBIT – čerpací stanice s.r.o.

Dokument ve formátu PDF(349.9 kB)

Povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (17.1.2017)

přiložen k: Povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod kódem 5.11. provozovatele Broumovské stavební sdružení s.r.o.

Dokument ve formátu PDF(253.6 kB)

Seznam zpracovatelů posudků a posuzovatelů koncepcí (17.1.2017)

přiložen k: Seznam zpracovatelů posudků a posuzovatelů koncepcí

Zveřejnění seznamu posudků a koncepcí a jejich zpracovatelů za rok 2016

Dokument ve formátu PDF(399.9 kB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Oucmanice - přestupky (17.1.2017)

přiložen k: Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Oucmanice - přestupky

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Choceň a obcí Oucmanice ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků

Dokument ve formátu PDF(302.3 kB)

Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Újezd u Chocně - přestupky (17.1.2017)

přiložen k: Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě - Choceň – Újezd u Chocně - přestupky

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Choceň a obcí Újezd u Chocně ohledně zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků

Dokument ve formátu PDF(355 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (17.1.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Písečná, provozovatele ZESPO CZ s.r.o.,  zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(71.1 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (17.1.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Lukavice, provozovatele Letohradská zemědělská a.s.,  zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(76 kB)

Dopis OIA k RZ obcí za 2016 (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(261 kB)

Doporučení k RZ obcí za 2016 (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(50 kB)

Příloha 1a - obce za 2016 (obce nad 15000 obyvatel) (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(90.5 kB)

Příloha 1b - obce za 2016 (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(43.5 kB)

Příloha 2 - obce za 2016 (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(40 kB)

Příloha 3 - obce za 2016 (obce nad 15000 obyvatel) (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(47.5 kB)

Příloha 4 - obce za 2016 (17.1.2017)

přiložen k: Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 Dokument ve formátu MS Word(61.5 kB)

Oznámení o zahájení projednávání plánu péče (17.1.2017)

přiložen k: přírodní rezervace Hynkovice Dokument ve formátu PDF(1.5 MB)

Návrh plánu péče (17.1.2017)

přiložen k: přírodní rezervace Hynkovice Dokument ve formátu PDF(1.8 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.