Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Opatření obecné povahy (22.2.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 ve Svitavách, ul. Poličská

Dokument ve formátu PDF(303.4 kB)

Pokyny k předávání finančních a účetních výkazů a zpracování schváleného rozpočtu (22.2.2017)

přiložen k: Pokyny k předávání finančních a účetních výkazů a zpracování schváleného rozpočtu Komprimovaný soubor(2.8 MB)

Informační list č. 42 (22.2.2017)

přiložen k: Informační list č. 42 Komprimovaný soubor(297.2 kB)

Vyhlášení konkursního řízení (22.2.2017)

přiložen k: Vyhlášení konkursního řízení

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Střední školy uměleckoprůmyslové Ústí nad Orlicí

Dokument ve formátu PDF(118.8 kB)

Oznámení o zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu společnosti JASOBAL s.r.o. (22.2.2017)

přiložen k: Oznámení o zahájení řízení a shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu společnosti JASOBAL s.r.o.

Výroba bublinkové fólie v ulici Tylova č.204ve městě Chrast

Dokument ve formátu PDF(241.2 kB)

Informační list č. 43 (21.2.2017)

přiložen k: Informační list č. 43 Komprimovaný soubor(379 kB)

Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto (21.2.2017)

přiložen k: Provozovna CZE00261 – Vysoké Mýto

Oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí o 2. změně integrovaného povolení

Dokument ve formátu PDF(85.7 kB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (21.2.2017)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k umístění a stavbě lisovny v k.ú. Česká Třebová provozovatele – Josef Škrkoň – Techplast, a.s. - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 6.5.

Dokument ve formátu PDF(833.1 kB)

MUDr. Lucie Krejčí - Změna ordinačních hodin od 13. 2. 2017 (21.2.2017)

přiložen k: MUDr. Lucie Krejčí - Změna ordinačních hodin od 13. 2. 2017 Dokument ve formátu PDF(175.5 kB)

Příloha (20.2.2017)

přiložen k: Smlouvy s dohodci Dokument ve formátu PDF(546.5 kB)

Příloha (20.2.2017)

přiložen k: Smlouvy s dohodci Dokument ve formátu PDF(611.9 kB)

Příloha (20.2.2017)

přiložen k: Smlouvy s dohodci Dokument ve formátu PDF(406.8 kB)

Příloha (20.2.2017)

přiložen k: Smlouvy s dohodci Dokument ve formátu PDF(425.7 kB)

Příloha (20.2.2017)

přiložen k: Smlouvy s dohodci Dokument ve formátu PDF(446.5 kB)

Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Pk na rok 2017, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Pk na roky 2018-2020 a o schválených rozpočtových opatřeních v roce 2017 (20.2.2017)

přiložen k: Informace o zveřejnění schváleného rozpočtu Pk na rok 2017, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Pk na roky 2018-2020 a o schválených rozpočtových opatřeních v roce 2017
Rozpočet Pk, střednědobý výhled rozpočtu Pk, rozpočtová opatření. Informace dle zákona 250/2000 Sb. Dokument ve formátu PDF(129.5 kB)

Vyhlášení výběrového řízení (20.2.2017)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Pardubického kraje Krajské knihovny v Pardubicích

Dokument ve formátu PDF(148.1 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Heřmanův Městec – Kostelec u Heřmanova Městce - RUIAN (20.2.2017)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Heřmanův Městec – Kostelec u Heřmanova Městce - RUIAN

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Heřmanův Městec a obcí Kostelec u Heřmanova Městce upravující zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb.

Dokument ve formátu PDF(891.5 kB)

Žádost o povolení provozu výroby bublinkové fólie společnosti Jasobal s.r.o. v Chrasti (20.2.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu výroby bublinkové fólie společnosti Jasobal s.r.o. v Chrasti Dokument ve formátu PDF(170.6 kB)

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy (17.2.2017)

přiložen k: Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy

Změna záplavového území toku Labe v úseku ř.km 951,300 - 951,500 v k.ú. Břehy

Dokument ve formátu PDF(4.3 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.