Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Rozhodnutí o vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (11.12.2017)

přiložen k: Rozhodnutí o vydání povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
Jedná se o lisování plastů provozovatele KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. Polička Starohradská 47, v provozovně KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., Polička, Na Vyšehradě 1093 Dokument ve formátu PDF(560.4 kB)

Rozhodnutí o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (11.12.2017)

přiložen k: Rozhodnutí o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
Jedná se o Tryskací kabinu provozovatele  Strojon s.r.o., Pardubice, Dělnická 535 Dokument ve formátu PDF(591.1 kB)

Veřejnoprávní smlouva - Lanškroun– Lubník - RUIAN (11.12.2017)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva - Lanškroun– Lubník - RUIAN
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lanškroun a obcí Lubník upravující zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. Dokument ve formátu PDF(809.2 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Jamné nad Orlicí - RUIAN (11.12.2017)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Jablonné nad Orlicí – Jamné nad Orlicí - RUIAN
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablonné nad Orlicí a obcí Jamné nad Olricí upravující zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb. Dokument ve formátu PDF(873.7 kB)

Žádost o povolení provozu stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší (11.12.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu stacionárního vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší
Jedná se o čističku a sušičku obilovin provozovatele Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí v provozovně Zemědělské družstvo "Mezilesí" Telecí 208 Dokument ve formátu PDF(52.3 kB)

Vyjádření SÚS (11.12.2017)

přiložen k: Modernizace silnice Boříkovice - Červená Voda Dokument ve formátu PDF(31.4 kB)

Příloha (11.12.2017)

přiložen k: Veřejná zakázka Vnitřní integrace úřadu Dokument ve formátu PDF(2.4 MB)

Příloha 2 (11.12.2017)

přiložen k: Veřejná zakázka Vnitřní integrace úřadu Dokument ve formátu PDF(2.2 MB)

Odpisování dlouhodobého majetku (8.12.2017)

přiložen k: Odpisování dlouhodobého majetku Dokument ve formátu PDF(405.4 kB)

Farma Dětřichov - haly č. 8 a č. 9 (8.12.2017)

přiložen k: Farma Dětřichov - haly č. 8 a č. 9
Ukončeni procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí Dokument ve formátu PDF(576 kB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (8.12.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu pro krátkodobé dopravní omezení silnice I/17 v intravilánu obce Chrudim z důvodu umístění jeřábu na silnici I/17 – výměna transformátotu VČE Dokument ve formátu PDF(359.4 kB)

16/2/0452 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (8.12.2017)

přiložen k: 16/2/0452 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(218.3 kB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami (8.12.2017)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami
Ambulantní zdravotní péče v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí. Navrhovatel: LaDentika s.r.o., Českých bratří 519, 563 01 Lanškroun. Dokument ve formátu PDF(213.6 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 11. 2017 (7.12.2017)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 27. 11. 2017 Dokument ve formátu PDF(158.5 kB)

16/2/0389 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (7.12.2017)

přiložen k: 16/2/0389 Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(213.5 kB)

16/1/0350 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (7.12.2017)

přiložen k: 16/1/0350 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(210.7 kB)

Opatření obecné povahy (7.12.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Návrh místní úpravy provozu na silnici I/14 v k.ú. Hylváty Dokument ve formátu PDF(195.3 kB)

Rozpočtové opatření 27. 11. 2017 (7.12.2017)

přiložen k: Rozpočtové opatření 27. 11. 2017 Dokument ve formátu PDF(80.1 kB)

16/2/0515, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (6.12.2017)

přiložen k: 16/2/0515, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(196 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.