Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami (24.3.2017)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami
Ambulantní zdravotní péče v oboru ortodoncie pro území: okres Chrudim. Navrhovatel: PreciMed s.r.o., Fibichova 27, 537 01 Chrudim Dokument ve formátu PDF(212.5 kB)

Opatření obecné povahy (24.3.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/37 ve Slatiňanech Dokument ve formátu PDF(256.2 kB)

Žádost o povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (24.3.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Žádost o povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozovatele RABBIT Trhový Štěpánov a.s., provoz Jevíčko Dokument ve formátu PDF(23.2 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (24.3.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 – Lanškroun, průtah Dokument ve formátu PDF(554.9 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (24.3.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 – Lanškroun, průtah Dokument ve formátu PDF(1004.8 kB)

Příloha (24.3.2017)

přiložen k: Příloha Zprávy o výsledcích finančních kontrol Dokument ve formátu PDF(225.8 kB)

Oznámení o zahájení řízení – provádění průzkumů Mgr. Špaček, Ph.D. (23.3.2017)

přiložen k: Oznámení o zahájení řízení – provádění průzkumů Mgr. Špaček, Ph.D.
Oznámení o zahájení řízení (formou veřejné vyhlášky) o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů na území Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(854.4 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě v katastrálním území Pardubice Dokument ve formátu PDF(433.2 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Oucmanice Dokument ve formátu PDF(486.2 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě v katastrálním území Pardubičky Dokument ve formátu PDF(488.3 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Telecí Dokument ve formátu PDF(469.1 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Směna pozemků v katastrálním území Litomyšl Dokument ve formátu PDF(749.7 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Prodej pozemku v katastrálním území Litomyšl Dokument ve formátu PDF(438.5 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Ctětín Dokument ve formátu PDF(440.7 kB)

Záměr kraje (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje
Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Vysoké Mýto Dokument ve formátu PDF(736.8 kB)

Záměr kraje Dolní Újezd u Litomyšle (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje Dolní Újezd u Litomyšle
Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Dolní Újezd u Litomyšle Dokument ve formátu PDF(48.6 kB)

Záměr kraje Chrudim (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje Chrudim
Zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě v katastrálním území Chrudim Dokument ve formátu PDF(40.1 kB)

Záměr kraje Chrudim (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje Chrudim
Zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě v katastrálním území Chrudim Dokument ve formátu PDF(45.1 kB)

Záměr kraje Pardubičky (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje Pardubičky
Zřízení osobní služebnosti inženýrské sítě v katastrálním území Pardubičky Dokument ve formátu PDF(42.2 kB)

Záměr kraje Holetín a Dolní Holetín (23.3.2017)

přiložen k: Záměr kraje Holetín a Dolní Holetín
Bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Holetín a Dolní Holetín  Dokument ve formátu PDF(68.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.