Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Opatření obecné povahy (23.4.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 v Přelouči

Dokument ve formátu PDF(223.6 kB)

Opatření obecné povahy (23.4.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 v České Třebové

Dokument ve formátu PDF(240.6 kB)

Výrobní hala firmy BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. v Čepí (23.4.2018)

přiložen k: Výrobní hala firmy BOCO PARDUBICE machines, s.r.o. v Čepí

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší vydané v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ve formátu PDF(694.5 kB)

Výběrové řízení č.30 (23.4.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č.30
Výběrové řízení č. 30 – pracovník pro oblast přípravy a realizace staveb – odbor majetkový, stavebního řádu a investic Dokument ve formátu PDF(26.8 kB)

17/03/0201, Smlouva o poskytnutí dotace (23.4.2018)

přiložen k: 17/03/0201, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(545.5 kB)

17/03/0250, Smlouva o poskytnutí dotace (23.4.2018)

přiložen k: 17/03/0250, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(570.8 kB)

17/03/0380, Smlouva o poskytnutí dotace (23.4.2018)

přiložen k: 17/03/0380, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(566 kB)

17/03/1013, Smlouva o poskytnutí dotace (23.4.2018)

přiložen k: 17/03/1013, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(538 kB)

17/03/0394, Smlouva o poskytnutí dotace (23.4.2018)

přiložen k: 17/03/0394, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(566.5 kB)

FLÍDR s.r.o., Široký Důl 200, Polička – provoz nástrojárny, obrobny a řezárny. (23.4.2018)

přiložen k: FLÍDR s.r.o., Široký Důl 200, Polička – provoz nástrojárny, obrobny a řezárny.

Žádost o změnu povolení provozu zdrojů znečišťování ovzduší vydaného v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ve formátu PDF(301.9 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (23.4.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/2 Pardubice Popkovice – Staré Čívice

Dokument ve formátu PDF(550.6 kB)

Rozšíření dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí (20.4.2018)

přiložen k: Rozšíření dobývacího prostoru DP Litice nad Orlicí

Stanovisko EIA MŽP

Dokument ve formátu PDF(174.6 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (20.4.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová

Dokument ve formátu PDF(242.1 kB)

Terénní úpravy – rekultivace Hradec nad Svitavou (20.4.2018)

přiložen k: Terénní úpravy – rekultivace Hradec nad Svitavou
Závěr zjišťovacího řízení EIA  Dokument ve formátu PDF(644.9 kB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami (20.4.2018)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami

Ambulantní zdravotní péče v oboru nefrologie – ambulantní péče a ambulantní stacionární péče (dialyzační středisko) pro území: Vysokomýtsko a Hlinecko. Navrhovatel: Fresenius Medical Care – DS, s.r.o., Evropská 423/178, 160 00 Praha 6

Dokument ve formátu PDF(214.8 kB)

Přestavba skladové a výrobní haly s technickým a administrativním zázemím (20.4.2018)

přiložen k: Přestavba skladové a výrobní haly s technickým a administrativním zázemím

Zahájení zjišťovacího řízení EIA

Dokument ve formátu PDF(591.2 kB)

Rozdělení krajské dotace pro JPO SDH obcí - I. kolo 2018 (20.4.2018)

přiložen k: Rozdělení dotací pro rok 2018 Dokument ve formátu PDF(825.4 kB)

Podíl Pardubického kraje na dotaci MV GŘ HZS ČR - dopravní automobily a požární zbrojnice 2018 (20.4.2018)

přiložen k: Rozdělení dotací pro rok 2018 Dokument ve formátu PDF(243.2 kB)

Rozdělení krajské dotace pro ostatní složky IZS 2018 (20.4.2018)

přiložen k: Rozdělení dotací pro rok 2018 Dokument ve formátu PDF(434.8 kB)

Zápis Komise pro Program obnovy venkova ze dne 2. 3. 2018 (20.4.2018)

přiložen k: Zápis z jednání Komise pro Program obnovy venkova v roce 2018 Dokument ve formátu MS Word(98.5 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.