Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Rozhodnutí o odvolání (21.6.2018)

přiložen k: Rozhodnutí o odvolání
Veřejné osvětlení, Pardubice – Pardubičky II. etapa – 1. a 2. část Dokument ve formátu PDF(222 kB)

Rekonstrukce plynové kotelny provozovatele Mias OC spol. s r.o. se sídlem Krouna 322, 53943 Krouna (21.6.2018)

přiložen k: Rekonstrukce plynové kotelny provozovatele Mias OC spol. s r.o. se sídlem Krouna 322, 53943 Krouna
Změna povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydaná v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Dokument ve formátu PDF(264.9 kB)

I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina (21.6.2018)

přiložen k: I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka - Dubina
Zahájení zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(237.1 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (21.6.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Dolní Libchavy Dokument ve formátu PDF(301.6 kB)

BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání zařízení k odstraňování odpadů (21.6.2018)

přiložen k: BČOV Pardubice – rozšíření způsobu užívání zařízení k odstraňování odpadů
Opravné rozhodnutí IPPC Dokument ve formátu PDF(186.4 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (21.6.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14 – Česká Třebová - průtah Dokument ve formátu PDF(243.7 kB)

Výsledky výběrových řízení konaných dne 20. 6. 2018 v Pardubicích (21.6.2018)

přiložen k: Výsledky výběrových řízení konaných dne 20. 6. 2018 v Pardubicích Dokument ve formátu PDF(228.1 kB)

17/03/0279, Smlouva o poskytnutí dotace (21.6.2018)

přiložen k: 17/03/0279, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(553.7 kB)

17/03/0584 Smlouva o poskytnutí dotace (21.6.2018)

přiložen k: 17/03/0584 Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(546.7 kB)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0580 (21.6.2018)

přiložen k: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/03/0580
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(220.1 kB)

Oznámení o uzavření Protialkoholní záchytné stanice Pardubice z důvodu čerpání řádné dovolené v době od 9. 7. 2018 od 7.00 hodin do 30. 7. 2018 do 7.00 hodin (21.6.2018)

přiložen k: Oznámení o uzavření Protialkoholní záchytné stanice Pardubice z důvodu čerpání řádné dovolené v době od 9. 7. 2018 od 7.00 hodin do 30. 7. 2018 do 7.00 hodin Dokument ve formátu PDF(58.3 kB)

OŽPZ/18/22105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22105 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Oprava místní komunikace, obec Čankovice Dokument ve formátu PDF(394.5 kB)

OŽPZ/18/22097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22097 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Výstavba nového hřiště za zámeckým parkem v Běstvině, obec Běstvina Dokument ve formátu PDF(386.6 kB)

OŽPZ/18/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22766 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Rozvíjíme mikroregion II., Mikroregion Chrudimsko Dokument ve formátu PDF(374.4 kB)

OŽPZ/18/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22929 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Úpravy veřejných prostranství v regionu Desinka, Mikroregion Litomyšlsko – Desinka Dokument ve formátu PDF(395.5 kB)

OŽPZ/18/22931 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22931 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Obnova veřejných prostranství v Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, Region Moravskotřebovska a Jevíčska Dokument ve formátu PDF(375.1 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (20.6.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, Ostřetín - průtah Dokument ve formátu PDF(218 kB)

OŽPZ/18/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22609 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Oprava fasády Obecního úřadu Kunčina, obec Kunčina Dokument ve formátu PDF(376 kB)

OŽPZ/18/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22527 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Úprava veřejného prostranství v obci Chmelík, obec Chmelík Dokument ve formátu PDF(373.7 kB)

OŽPZ/18/22525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (20.6.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/22525 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV – Oprava místní komunikace na p.č. 1278/2, obec Horní Újezd Dokument ve formátu PDF(318 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.