Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Chov hospodářských zvířat (farma Horní Bradlo) provozovatele Zemědělská a.s. Horní Bradlo (17.8.2018)

přiložen k: Chov hospodářských zvířat (farma Horní Bradlo) provozovatele Zemědělská a.s. Horní Bradlo

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydané v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ve formátu PDF(252.8 kB)

Chov hospodářských zvířat (farma Javorné) provozovatele Zemědělská a.s. Horní Bradlo (17.8.2018)

přiložen k: Chov hospodářských zvířat (farma Javorné) provozovatele Zemědělská a.s. Horní Bradlo

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydané v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ve formátu PDF(254.8 kB)

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 verze 13.0 (EK5.0) (17.8.2018)

přiložen k: Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 verze 13.0 (EK5.0)

Závěr zjišťovacího řízení

Dokument ve formátu PDF(169.5 kB)

Výběrové řízení č.46 (16.8.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č.46
referent oddělení ochrany přírody - odbor životního prostředí a zemědělství Dokument ve formátu PDF(36.5 kB)

Výběrové řízení č.47 (16.8.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č.47
manažer projektů Pardubického kraje spolufinancovaných z fondů EU – odbor rozvoje Dokument ve formátu PDF(35.6 kB)

Opatření obecné povahy (16.8.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 na průtahu městem Vysoké Mýto

Dokument ve formátu PDF(350.8 kB)

Opatření obecné povahy (16.8.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v místní části Voštice

Dokument ve formátu PDF(291.7 kB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (16.8.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu pro krátkodobé dopravní omezení silnice I/17 v intravilánu obce Hrochův Týnec z důvodu umístění jeřábu na silnici I/17 – umístění lávky pro pěší na podpěry

Dokument ve formátu PDF(282.1 kB)

Opatření obecné povahy (16.8.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 na průtahu městem Králíky

Dokument ve formátu PDF(398.8 kB)

Opatření obecné povahy (16.8.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 u obce Červená Voda

Dokument ve formátu PDF(247.2 kB)

Povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, kompostárny – provozovatele Obec Borová u Poličky -

Dokument ve formátu PDF(248.1 kB)

Povolení provozu stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Povolení provozu stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Povolení provozu dřevařské dílny v k.ú. Helvíkovice, provozovatele – DEKWOOD s.r.o., Praha - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 7.7.

Dokument ve formátu PDF(253.2 kB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby  KJ  v k.ú. Česká Třebová provozovatele ČEZ ENERGO s.r.o., Praha - zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(240.4 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro  provozovnu Lanškroun, Dobrovského provozovatele RAWELA s.r.o., Žichlínek 162, Lanškroun, zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(300.3 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu lakovny, provozovatele EKOMETAL-E, spol. s r.o., Vysoké Mýto, pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(308.2 kB)

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné  stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárních zdrojů v k.ú. Pohodlí  u Litomyšle, provozovatele  Karla Škorpíka, Polička - zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(264.1 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu lakovny, provozovatele KVADRANT 1990 a.s. Litomyšl, pro zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(290.4 kB)

Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Závazné stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje dle § 11 odstavce 2 písmeno c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazné  stanovisko k provedení stavby stacionárního zdroje vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona v k.ú. Klášterec nad Orlicí

Dokument ve formátu PDF(237.9 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu technologických zařízení laminovny, provozovatele COMPOSIT COMPONENTS a.s., pro zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(369.8 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (16.8.2018)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu pro zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona - provozovatele ŽPSV a.s, Uherský Ostroh

Dokument ve formátu PDF(276.1 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.