Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Čerpací stanice PHM provozovatele RYMAX.CZ s.r.o., Palackého ulice Pardubice (19.2.2018)

přiložen k: Čerpací stanice PHM provozovatele RYMAX.CZ s.r.o., Palackého ulice Pardubice

Povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší vydané v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ve formátu PDF(606.2 kB)

Modernizace stávající výroby provozovatele Peform Chrudim (19.2.2018)

přiložen k: Modernizace stávající výroby provozovatele Peform Chrudim

Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší vydané v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument ve formátu PDF(610.8 kB)

Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha (16.2.2018)

přiložen k: Revize funkčnosti propojení a zajištění potencionálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha

Zahájení zjišťovacího řízení

Dokument ve formátu PDF(206.1 kB)

Výběrové řízení č.11 (15.2.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č.11
vedoucí úseku kotlíkových dotací – odbor rozvoje Dokument ve formátu PDF(28.2 kB)

Výběrové řízení č.12 (15.2.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č.12
referent oddělení přezkumu hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) – odbor finanční Dokument ve formátu PDF(27.7 kB)

Cíle v oblasti školství (15.2.2018)

přiložen k: Informace k EVVO a udržitelnému rozvoji Dokument ve formátu MS Word(35 kB)

zážitkový den (15.2.2018)

přiložen k: Zážitkový den pro budoucí prvňáčky

Zážitkový den pro budoucí prvňáčky proběhne 21. 2. 2018 na ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.

Více informací naleznete v níže přiložených letácích.

Dokument ve formátu PDF(951.9 kB)

Logopedická třída (15.2.2018)

přiložen k: Zážitkový den pro budoucí prvňáčky

Zážitkový den pro budoucí prvňáčky proběhne 21. 2. 2018 na ZŠ a PŠ Svítání, o.p.s.

Více informací naleznete v níže přiložených letácích.

Dokument ve formátu PDF(553.1 kB)

16/2/0686, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (14.2.2018)

přiložen k: 16/2/0686, Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Dokument ve formátu PDF(199.6 kB)

16/2/0757, Smlouva o poskytnutí dotace (14.2.2018)

přiložen k: 16/2/0757, Smlouva o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Dokument ve formátu PDF(539.5 kB)

Informační list č. 45 (14.2.2018)

přiložen k: Informační list č. 45 Komprimovaný soubor(293.9 kB)

Pokyny k předávání finančních a účetních výkazů a zpracování schváleného rozpočtu (14.2.2018)

přiložen k: Pokyny k předávání finančních a účetních výkazů a zpracování schváleného rozpočtu Komprimovaný soubor(3 MB)

Metodické doporučení MV ČR ve věci poskytování informací o platech ve veřejné zprávě (13.2.2018)

přiložen k: Metodické doporučení MV ČR ve věci poskytování informací o platech ve veřejné zprávě Dokument ve formátu PDF(680.1 kB)

Veřejnoprávní smlouva – Chrudim - Bylany - RUIAN (12.2.2018)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva – Chrudim - Bylany - RUIAN

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Chrudim a obcí Bylany upravující zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb.

Dokument ve formátu PDF(1.2 MB)

Výrobny MP V a MP VI (9.2.2018)

přiložen k: Výrobny MP V a MP VI
Opravné rozhodnutí o vydání 9. změny integrovaného povolení Dokument ve formátu PDF(584.7 kB)

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (9.2.2018)

přiložen k: Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území vodního toku Třebůvka v úseku ř.km 15,580-45,472

Dokument ve formátu PDF(18 MB)

Opatření obecné povahy (9.2.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v katastru obce Býšť a Chvojenec

Dokument ve formátu PDF(313.2 kB)

Opatření obecné povahy (9.2.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/35 u Vysoké Mýta, v místní části Voštice 

Dokument ve formátu PDF(202.6 kB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb - Mgr. Vladimíra Maršálková (8.2.2018)

přiložen k: Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb - Mgr. Vladimíra Maršálková Dokument ve formátu PDF(48.7 kB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb (8.2.2018)

přiložen k: Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb

Ordinace Mgr. Vladimíra Maršálková

Dokument ve formátu PDF(48.7 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.