Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Firma FAUHAMMER s.r.o., Tržek, provoz Polička (10.12.2018)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Firma FAUHAMMER s.r.o., Tržek, provoz Polička Dokument ve formátu PDF(69.6 kB)

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk (10.12.2018)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele Bühler CZ s.r.o., Žamberk Dokument ve formátu PDF(41.9 kB)

Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o., IČ: 465 07 256 (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (10.12.2018)

přiložen k: Závazné stanovisko k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ERA-PACK s.r.o., IČ: 465 07 256 (§ 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(264.1 kB)

OKSCR/18/24731, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, město Hlinsko (7.12.2018)

přiložen k: OKSCR/18/24731, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC, město Hlinsko Dokument ve formátu PDF(388.2 kB)

OKSCR/18/24741, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC Jablonné nad Orlicí (7.12.2018)

přiložen k: OKSCR/18/24741, Smlouva o poskytnutí dotace, Podpora činnosti a provozu TIC Jablonné nad Orlicí Dokument ve formátu PDF(328.7 kB)

Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2041 (7.12.2018)

přiložen k: Záměr kraje o nabídnutí výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 12, nám. Republiky, stojící na pozemku parcela č. st. 2207/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Pardubice – místnost 2041 Dokument ve formátu PDF(385.3 kB)

Rozpočtové opatření 19. 11. 2018 (7.12.2018)

přiložen k: Rozpočtové opatření 19. 11. 2018 Dokument ve formátu PDF(35.5 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 11. 2018 (7.12.2018)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 19. 11. 2018 Dokument ve formátu PDF(159.4 kB)

Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Primární ambulantní zdravotní péče v oboru pediatrie pro území: Jablonné nad Orlicí (7.12.2018)

přiložen k: Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Primární ambulantní zdravotní péče v oboru pediatrie pro území: Jablonné nad Orlicí Dokument ve formátu PDF(214.1 kB)

OŽPZ/18/24764 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa, obec Předhradí (6.12.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/24764 Smlouva o poskytnutí dotace, Dostavba splaškové kanalizace Předhradí – II. etapa, obec Předhradí Dokument ve formátu PDF(285.3 kB)

Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 1 - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(447.2 kB)

Příloha 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 2 - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(339.3 kB)

Příloha 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 3 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(304.5 kB)

Příloha 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 4 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(331.5 kB)

Příloha 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 5 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(307.9 kB)

Příloha 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 6 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(298.2 kB)

Příloha 7 - Žádost o povolení k některým činnostem [§ 14 odst. 1 vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 7 - Žádost o povolení k některým činnostem [§ 14 odst. 1 vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(311.3 kB)

Příloha 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 8 - Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(386.7 kB)

Příloha 9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního z (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 9 - Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního z Dokument ve formátu PDF(384.8 kB)

Příloha 10 - Žádost o povolení k vpouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona] (6.12.2018)

přiložen k: Příloha 10 - Žádost o povolení k vpouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona] Dokument ve formátu PDF(395.8 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.