Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Žádost o změnu povolení provozu provozovatele POLAK CZ s.r.o., Opatov (16.7.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu provozovatele POLAK CZ s.r.o., Opatov Dokument ve formátu PDF(988.6 kB)

OŽPZ/19/22780 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stéblová (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22780 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce veřejného osvětlení, obec Stéblová Dokument ve formátu PDF(427.5 kB)

OŽPZ/19/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – dokončení opravy oplocení a oprava terasy MŠ Uhersko, obec Uhersko (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22787 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dětské hřiště – dokončení opravy oplocení a oprava terasy MŠ Uhersko, obec Uhersko Dokument ve formátu PDF(432.2 kB)

OŽPZ/19/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové vytápění budovy obecního úřadu, obec Chrastavec (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22816 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Nové vytápění budovy obecního úřadu, obec Chrastavec Dokument ve formátu PDF(408.2 kB)

OŽPZ/19/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – III. etapa, obec Janov (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22817 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava Základní školy Janov – III. etapa, obec Janov Dokument ve formátu PDF(428.2 kB)

OŽPZ/19/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v Němčicích, obec Němčice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22831 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace v Němčicích, obec Němčice Dokument ve formátu PDF(414.3 kB)

OŽPZ/19/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace , p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22835 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace , p.č. 250/3, k.ú. Mladočov – II. etapa, obec Poříčí u Litomyšle Dokument ve formátu PDF(413.3 kB)

OŽPZ/19/22855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kanceláří v budově obecního úřadu č.p. 29, Želivsko, obec Želivsko (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22855 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava kanceláří v budově obecního úřadu č.p. 29, Želivsko, obec Želivsko Dokument ve formátu PDF(406.1 kB)

OŽPZ/19/22864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v objektu chata u požární nádrže, obec České Petrovice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22864 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken v objektu chata u požární nádrže, obec České Petrovice Dokument ve formátu PDF(407.4 kB)

OŽPZ/19/22868 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Horní Morava, obec Dolní Morava (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22868 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace Horní Morava, obec Dolní Morava Dokument ve formátu PDF(424.5 kB)

OŽPZ/19/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken u vchodových dveří, obec Hejnice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22870 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken u vchodových dveří, obec Hejnice Dokument ve formátu PDF(420.3 kB)

OŽPZ/19/22966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava učebny v ZŠ Říčky, obec Orlické Podhůří (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22966 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava učebny v ZŠ Říčky, obec Orlické Podhůří Dokument ve formátu PDF(371.3 kB)

OŽPZ/19/22969 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Oucmanice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22969 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místní komunikace, obec Oucmanice Dokument ve formátu PDF(264.8 kB)

OŽPZ/19/22989 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce komunikace kolem p. Ročka, obec Studené (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22989 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rekonstrukce komunikace kolem p. Ročka, obec Studené Dokument ve formátu PDF(425.5 kB)

OŽPZ/19/22991 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budov v majetku obce IX. Etapa, obec Sudslava (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22991 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava budov v majetku obce IX. Etapa, obec Sudslava Dokument ve formátu PDF(420.7 kB)

OŽPZ/19/22955 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství před novými rodinnými domy – 1. etapa, obec Kosořín (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/22955 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejného prostranství před novými rodinnými domy – 1. etapa, obec Kosořín Dokument ve formátu PDF(396.7 kB)

OŽPZ/19/23001 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken na obecním domě II. část, obec Vračovice - Orlov (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23001 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Výměna oken na obecním domě II. část, obec Vračovice - Orlov Dokument ve formátu PDF(479.8 kB)

OŽPZ/19/23048 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23048 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Podpora provozu obchodu v obci, obec Březina Dokument ve formátu PDF(225.2 kB)

OŽPZ/19/23056 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dotace na podporu provozu prodejny, obec Chrastavec (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23056 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Dotace na podporu provozu prodejny, obec Chrastavec Dokument ve formátu PDF(360.7 kB)

OŽPZ/19/23085 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna Oucmanice, obec Oucmanice (16.7.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23085 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Prodejna Oucmanice, obec Oucmanice Dokument ve formátu PDF(377 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.