Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Změna povolení provozu stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.10.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu stavby stacionárních zdrojů dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Změna povolení provozu stacionárních zdrojů provozovatele ORPA Papír a.s., Lanškroun  - zdrojů znečišťování ovzduší, vyjmenovaných v příloze č. 2 zákona Dokument ve formátu PDF(695.4 kB)

Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.10.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona  - provozovatel DÉMOS, spol. s r.o., Ústí nad Orlicí – provozovna  ZŠ Červená Voda, č.p. 341 -  zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenované v příloze č. 2 zákona Dokument ve formátu PDF(660.1 kB)

Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.10.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu, vydaného dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu podle § 13 odst. 2 zákona pro  provozovnu Farma ŽV Újezd u Chocně,  provozovatele AG Skořenice, akciová společnost,  zemědělský zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(694 kB)

Změna povolení provozu dle § 13 odstavce 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.10.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu dle § 13 odstavce 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu  po přístavbě hal v provozovně společnosti MACH DRUBEŽ a.s, Kunčina, zemědělského zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(690.5 kB)

Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.10.2017)

přiložen k: Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Změna povolení provozu podle § 13 odst 2 zákona  - provozovatel Ing. Zbyněk Doleček, Orličky č.p. 40, 561 55 Orličky – provozovna  Orličky, č.p. 11 -  zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona

Dokument ve formátu PDF(679.3 kB)

Výběrové řízení č.44 (20.10.2017)

přiložen k: Výběrové řízení č.44

právník odboru dopravy a silničního hospodářství

Dokument ve formátu PDF(25.5 kB)

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Pardubickém volebním kraji (20.10.2017)

přiložen k: Volby Dokument ve formátu MS Word(37.5 kB)

Telefonní spojení do volebních místností Pardubického kraje (20.10.2017)

přiložen k: Volby Dokument ve formátu MS Excel(201 kB)

Individuální dotace Pardubického kraje v oblasti životního prostředí poskytnuté v roce 2017 (19.10.2017)

přiložen k: Individuální dotace Pardubického kraje v oblasti životního prostředí poskytnuté v roce 2017 Dokument ve formátu MS Excel(48 kB)

Kritéria pro stanovení výše vyrovnávací platby - verze č. 3 (19.10.2017)

přiložen k: Kritéria pro stanovení výše vyrovnávací platby - starší verze
Kritéria pro stanovení vyrovnávací platby - starší verze Dokument ve formátu PDF(563.1 kB)

Monitorovací list podpořené osoby (19.10.2017)

přiložen k: Monitorovací list podpořené osoby
Monitorovací list podpořené osoby je formulář, který je využíván pro sběr údajů od jednotlivých osob podpořených projektem Rozvoj sociálních služeb v Pk. Slouží jako průkazná evidence o podpořených osobách, jako podklad pro evidenci monitorovacích indikátorů a pro vykazování dosažených hodnot podpory společně s přílohou Přehled rozsahu podpory. Dokument ve formátu PDF(220.1 kB)

OŽPZ/17/23870 Smlouva o poskytnutí dotace (19.10.2017)

přiložen k: OŽPZ/17/23870 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Ronov nad Doubravou – ČOV a kanalizace – DPS, město Ronov nad Doubravou

Dokument ve formátu PDF(301.6 kB)

16/2/0441, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (19.10.2017)

přiložen k: 16/2/0441, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Dokument ve formátu PDF(212.6 kB)

16/2/0448, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace (19.10.2017)

přiložen k: 16/2/0448, Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Dokument ve formátu PDF(213.2 kB)

OKSCR/17/24020, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017 (19.10.2017)

přiložen k: OKSCR/17/24020, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rozstání u Moravské Třebové, kamenný kříž, obnova“

Dokument ve formátu PDF(284.4 kB)

OKSCR/17/24021, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017 (19.10.2017)

přiložen k: OKSCR/17/24021, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pk na rok 2017

Neinvestiční dotace na realizaci akce „Rozstání u Moravské Třebové, sousoší Nejsvětější Trojice, restaurování“

Dokument ve formátu PDF(285.2 kB)

Poskytování individuálních dotací - Odbor rozvoje (19.10.2017)

přiložen k: Poskytování individuálních dotací - Odbor rozvoje Dokument ve formátu PDF(151.5 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení sportu a volnočasových aktivit (19.10.2017)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení sportu a volnočasových aktivit Dokument ve formátu PDF(303.1 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu (19.10.2017)

přiložen k: Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu Dokument ve formátu PDF(226.7 kB)

OKSCR/17/24058, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2016 (19.10.2017)

přiložen k: OKSCR/17/24058, Smlouva o poskytnutí odměny v oblasti památkové péče za rok 2016

Odměny město Jablonné nad Orlicí za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v roce 2016

Dokument ve formátu PDF(151.1 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.