Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Instalace nadzemní provozní nádrže Litomyšl (24.4.2017)

přiložen k: Instalace nadzemní provozní nádrže Litomyšl
Zahájení zjišťovacího řízení EIA Dokument ve formátu PDF(539.4 kB)

Opatření obecné povahy (24.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 u obce Květná Dokument ve formátu PDF(230.1 kB)

Opatření obecné povahy (24.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 Heřmanův Městec Dokument ve formátu PDF(235 kB)

Modernizace železničního uzlu Pardubice (24.4.2017)

přiložen k: Modernizace železničního uzlu Pardubice
Závěr zjišťujícího řízení Dokument ve formátu PDF(640.5 kB)

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení (21.4.2017)

přiložen k: Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
Lanškroun – skládka S-OO – I. etapa, zvýšení kapacity a změna rekultivace Dokument ve formátu PDF(588.8 kB)

Plán pokrytí území Pardubického kraje výjezdovými základnami ZZS (21.4.2017)

přiložen k: Plán pokrytí území Pardubického kraje výjezdovými základnami ZZS Dokument ve formátu MS Word(1.9 MB)

Opatření obecné povahy (20.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v Žamberku, ul. Čs. armády Dokument ve formátu PDF(293.8 kB)

Opatření obecné povahy (20.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/36 v úseku Sezemice - Časy Dokument ve formátu PDF(300.2 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (20.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Lanškroun - průtah Dokument ve formátu PDF(442.9 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (20.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43, Lanškroun - průtah Dokument ve formátu PDF(442.9 kB)

Rozpočtové opatření 10. 4. 2017 (20.4.2017)

přiložen k: Rozpočtové opatření 10. 4. 2017 Dokument ve formátu PDF(43.8 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 4. 2017 (20.4.2017)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 10. 4. 2017 Dokument ve formátu PDF(158 kB)

Žádost o povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (20.4.2017)

přiložen k: Žádost o povolení provozu dle § 11 odstavce 2 písmeno d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, provozovatele DOTA BUS s.r.o., Lanškroun Dokument ve formátu PDF(90.9 kB)

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (19.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní omezení silnice I/43 v obci Svitavy, z důvodu stavebních prací na přeložce vodovodu v ul. Bezručova Dokument ve formátu PDF(320.4 kB)

Opatření obecné povahy (19.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 u obce Heřmanův Městec Dokument ve formátu PDF(292.4 kB)

Opatření obecné povahy (19.4.2017)

přiložen k: Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 v Poličce, ul. Starohradská Dokument ve formátu PDF(223.2 kB)

16/2/0726 Smlouva o poskytnutí dotace (19.4.2017)

přiložen k: 16/2/0726 Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(566.1 kB)

16/2/0729 Smlouva o poskytnutí dotace (19.4.2017)

přiložen k: 16/2/0729 Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(538.1 kB)

Žádost o změnu rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (19.4.2017)

přiložen k: Žádost o změnu rozhodnutí k povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
Jedná se o výměnu dieselagregátu provozovatele CHOVSERIS a.s. Hradec Králové, provozovna Divize TORO Hlavečník Dokument ve formátu PDF(91 kB)

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy (19.4.2017)

přiložen k: Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Stanovení nového záplavového území významného vodního toku Labe v úseku ř.km 951,300 – 951,500 v k.ú. Břehy

Dokument ve formátu PDF(7.4 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.