Dokumenty

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Opatření obecné povahy (19.10.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/17 v Heřmanově Městci

Dokument ve formátu PDF(251.8 kB)

Rozpočtové opatření 8. 10. 2018 (19.10.2018)

přiložen k: Rozpočtové opatření 8. 10. 2018 Dokument ve formátu PDF(42.1 kB)

Rozpočtové opatření (19.10.2018)

přiložen k: Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne  8. 10. 2018

Dokument ve formátu PDF(158.5 kB)

16/2/0052, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 (19.10.2018)

přiložen k: 16/2/0052, Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace, Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2 Dokument ve formátu PDF(128.6 kB)

Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – Ordinace MUDr. Pavel Hrouzek (19.10.2018)

přiložen k: Oznámení o předpokládaném ukončení poskytování zdravotních služeb a pokračování zdravotních služeb – Ordinace MUDr. Pavel Hrouzek Dokument ve formátu PDF(84.7 kB)

Výběrové řízení č. 58/2018 - pracovník ekonomického oddělení - odbor školství (19.10.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č. 58/2018 - pracovník ekonomického oddělení - odbor školství Dokument ve formátu PDF(35.3 kB)

Výběrové řízení č. 59/2018 – pracovník-pracovnice odboru sociálních věcí – odborný referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí (19.10.2018)

přiložen k: Výběrové řízení č. 59/2018 – pracovník-pracovnice odboru sociálních věcí – odborný referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí Dokument ve formátu PDF(35.4 kB)

Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro společnost Brinkman Polska SP. z. o. o. (19.10.2018)

přiložen k: Oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, pro společnost Brinkman Polska SP. z. o. o.

Oznámení o zahájení řízení (formou veřejné vyhlášky) o povolení výjimky k provádění opylovací služby na území Pardubického kraje

Dokument ve formátu PDF(331.7 kB)

Kulturně osvětová kampaň pro seniory Chrudim (23.10.2018) (19.10.2018)

přiložen k: Kulturně osvětová kampaň pro seniory (23.10.2018, Chrudim) Obrázek(3.4 MB)

Pozvánka na konferenci Žamberk (23.10.2018) (19.10.2018)

přiložen k: Pozvánka na konferenci Žamberk (23.10.2018) Dokument ve formátu PDF(459 kB)

Pozvánka na konferenci Hlinsko (30.10.2018) (19.10.2018)

přiložen k: Pozvánka na konferenci Hlinsko (30.10.2018) Dokument ve formátu PDF(454.3 kB)

Pozvánka na konferenci Přelouč (21.11.2018) (19.10.2018)

přiložen k: Pozvánka na konferenci Přelouč (21.11.2018) Dokument ve formátu PDF(460.9 kB)

Pozvánka na konferenci Ústí nad Orlicí (29.11.2018) (19.10.2018)

přiložen k: Pozvánka na konferenci Ústí nad Orlicí (29.11.2018) Dokument ve formátu PDF(458.8 kB)

NEWSLETTER - ŘÍJEN 2018 (19.10.2018)

přiložen k: NEWSLETTER - ŘÍJEN 2018

 

Dokument ve formátu MS Word(54.5 kB)

17/03/0656 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace (18.10.2018)

přiložen k: 17/03/0656 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji – výzva č. 2

Dokument ve formátu PDF(213.3 kB)

Telefonní seznam pracovníků Pk (18.10.2018)

přiložen k: Telefonní seznam pracovníků Pk Dokument ve formátu MS Excel(144 kB)

Opatření obecné povahy (18.10.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v Litomyšli

Dokument ve formátu PDF(287.2 kB)

Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení (18.10.2018)

přiložen k: Opatření obecné povahy – přechodné dopravní značení

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/43 – Horní Heřmanice - Chudoba

na silnici I/11 – Mlýnický dvůr

Dokument ve formátu PDF(374.2 kB)

Výrobní hala firmy SOFIKO, s.r.o. (18.10.2018)

přiložen k: Výrobní hala firmy SOFIKO, s.r.o.

Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dokument ve formátu PDF(487.7 kB)

OŽPZ/18/24276 Smlouva o poskytnutí dotace (17.10.2018)

přiložen k: OŽPZ/18/24276 Smlouva o poskytnutí dotace

PRVK: Dostavba vodovodu Krouna – PD, obec Krouna

Dokument ve formátu PDF(282.4 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.