Jednání samosprávy

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

zápis (23.4.2019)

přiložen k: 13. výbor pro dopravu a dopravní obslužnost Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

usnesení výboru pro dopravu a dopravní obslužnost (23.4.2019)

přiložen k: 13. výbor pro dopravu a dopravní obslužnost Dokument ve formátu PDF(306.1 kB)

Usnesení č. 62-65 (23.4.2019)

přiložen k: 13. jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor Dokument ve formátu MS Word(86.5 kB)

Zápis ze 13. jednání (16.4.2019)

přiložen k: 13. jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Dokument ve formátu PDF(39.3 kB)

Usnesení ze 13. jednání (16.4.2019)

přiložen k: 13. jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Dokument ve formátu PDF(67 kB)

Zápis z jednání z Výboru pro zdravotnictví (15.4.2019)

přiložen k: 13. jednání Výboru pro zdravotnictví Dokument ve formátu MS Word(46.5 kB)

Usnesení z jednání Výboru pro zdravotnictví (15.4.2019)

přiložen k: 13. jednání Výboru pro zdravotnictví Dokument ve formátu MS Word(105.5 kB)

Pozvánka na 59. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 30. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (10.4.2019)

přiložen k: 59. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 30. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dokument ve formátu PDF(290.8 kB)

Pozvánka KV 12/19 (5.4.2019)

přiložen k: 12.jednání kontrolního výboru Dokument ve formátu MS Word(246 kB)

Pozvánka FV 14/19 (5.4.2019)

přiložen k: 14. jednání finančního výboru Dokument ve formátu MS Word(249 kB)

Pozvánka na 14. zasedání výboru ZPk pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy (5.4.2019)

přiložen k: 14. zasedání výboru ZPk pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy Dokument ve formátu MS Word(37.5 kB)

Zápis z 13. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje (1.4.2019)

přiložen k: 13. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(400.8 kB)

Usnesení z 13. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje (1.4.2019)

přiložen k: 13. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(326.4 kB)

Pozvánka na 58. řádné jednání Rady Pardubického kraje (27.3.2019)

přiložen k: 58. řádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(390.3 kB)

Zápis z 58. řádného jednání Rady Pardubického kraje (27.3.2019)

přiložen k: 58. řádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(722.1 kB)

Usnesení z 58. řádného jednání Rady Pardubického kraje (27.3.2019)

přiložen k: 58. řádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(660.4 kB)

Harmonogram jednání RPk a ZPk na rok 2019 (25.3.2019)

přiložen k: Harmonogram jednání RPk a ZPk na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(106.9 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.