Jednání samosprávy

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

zápis (24.6.2019)

přiložen k: 14. výbor pro dopravu a dopravní obslužnost Dokument ve formátu PDF(120 kB)

usnesení výboru pro dopravu a dopravní obslužnost (24.6.2019)

přiložen k: 14. výbor pro dopravu a dopravní obslužnost Dokument ve formátu PDF(149.2 kB)

Usnesení č. 66-68 (21.6.2019)

přiložen k: 14. jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor Dokument ve formátu MS Word(86 kB)

Termíny jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor (21.6.2019)

přiložen k: 14. jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor Dokument ve formátu MS Word(22.5 kB)

Termíny jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor (21.6.2019)

přiložen k: Termíny jednání výboru pro sociální věci a neziskový sektor Dokument ve formátu MS Word(22.5 kB)

pozvánka (20.6.2019)

přiložen k: 16. jednání výboru ZPK pro IZS 5.6.2019 Dokument ve formátu PDF(57.9 kB)

usnesení (20.6.2019)

přiložen k: 16. jednání výboru ZPK pro IZS 5.6.2019 Dokument ve formátu PDF(94.7 kB)

pozvánka (20.6.2019)

přiložen k: 17. jednání výboru ZPK pro IZS 13.6.2019 Dokument ve formátu PDF(58.8 kB)

usnesení (20.6.2019)

přiložen k: 17. jednání výboru ZPK pro IZS 13.6.2019 Dokument ve formátu PDF(106.4 kB)

Zápis ze 14. jednání (19.6.2019)

přiložen k: 14. jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Dokument ve formátu PDF(40.3 kB)

Usnesení ze 14. jednání (19.6.2019)

přiložen k: 14. jednání výboru pro kulturu a památkovou péči Dokument ve formátu PDF(67 kB)

Zápis z jednání z Výboru pro zdravotnictví (17.6.2019)

přiložen k: 14. jednání Výboru pro zdravotnictví Dokument ve formátu MS Word(50.5 kB)

Usnesení z jednání z Výboru pro zdravotnictví (17.6.2019)

přiložen k: 14. jednání Výboru pro zdravotnictví Dokument ve formátu MS Word(105.5 kB)

Zápis z 15. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje (14.6.2019)

přiložen k: 15. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(419.2 kB)

Usnesení z 15. mimořádného jednání Rady Pardubického kraje (14.6.2019)

přiložen k: 15. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(323.6 kB)

Pozvánka na 63. řádné jednání Rady Pardubického kraje (12.6.2019)

přiložen k: 63. řádné jednání Rady Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(284.7 kB)

Pozvánka na 62. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (29.5.2019)

přiložen k: 62. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dokument ve formátu PDF(398.1 kB)

Usnesení z 62. řádného jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (29.5.2019)

přiložen k: 62. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dokument ve formátu PDF(665.5 kB)

Zápis z 62. řádného jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (29.5.2019)

přiložen k: 62. řádné jednání Rady Pardubického kraje a 32. rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Dokument ve formátu PDF(779.6 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.