Ostatní

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení (24.6.2019)

přiložen k: CEMEX Czech Republic, s.r.o. – Zařízení na výrobu cementového slínku – nabytí právní moci 6. změny integrovaného povolení Dokument ve formátu PDF(169.5 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (24.6.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele ONIVON a.s.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(229 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SK – EKO Pardubice s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (24.6.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele SK – EKO Pardubice s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(227.1 kB)

Žádost o povolení provozu obalovny živičných směsí Chvaletice (24.6.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu obalovny živičných směsí Chvaletice Dokument ve formátu PDF(222.7 kB)

Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018 (24.6.2019)

přiložen k: Závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2018 Dokument ve formátu PDF(103.4 kB)

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 ve Svitavách (24.6.2019)

přiložen k: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/34 ve Svitavách Dokument ve formátu PDF(282.1 kB)

OKSCR/19/23451, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Celková oprava střechy historické stodoly v Předhradí - I. (21.6.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23451, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pk na rok 2019; Neinvestiční dotace na realizaci akce „Celková oprava střechy historické stodoly v Předhradí - I. Dokument ve formátu PDF(290.4 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21704 – Obec Slatina (21.6.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21704 – Obec Slatina Dokument ve formátu PDF(740.6 kB)

OŽPZ/19/23215 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Malé památky Orlicka, Sdružení obcí Orlicko (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23215 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Malé památky Orlicka, Sdružení obcí Orlicko Dokument ve formátu PDF(463.7 kB)

OŽPZ/19/23216 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejných prostranství a budov v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23216 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Úprava veřejných prostranství a budov v členských obcích mikroregionu Toulovcovy Maštale, Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Dokument ve formátu PDF(414.9 kB)

OŽPZ/19/23218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zkvalitnění zázemí dětských hřišť a propagace mikroregionu, Svazek obcí Loučná (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23218 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Zkvalitnění zázemí dětských hřišť a propagace mikroregionu, Svazek obcí Loučná Dokument ve formátu PDF(416.7 kB)

OŽPZ/19/23219 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova obecního mobiliáře a vybavení pro veřejné akce, Svazek obcí pod Kunětickou horou (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23219 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova obecního mobiliáře a vybavení pro veřejné akce, Svazek obcí pod Kunětickou horou Dokument ve formátu PDF(415.6 kB)

OŽPZ/19/23213 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace Turistického informačního centra Pastviny, Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23213 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Revitalizace Turistického informačního centra Pastviny, Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou Dokument ve formátu PDF(409.9 kB)

OŽPZ/19/23214 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vozidlo s nosičem pracovních nástaveb, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (21.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23214 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Vozidlo s nosičem pracovních nástaveb, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Dokument ve formátu PDF(411.6 kB)

Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OKNA LANGER s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (21.6.2019)

přiložen k: Žádost o povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele OKNA LANGER s.r.o.(§ 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(1.2 MB)

OŽPZ/19/23198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozvíjíme mikroregion III., Mikroregion Chrudimsko (20.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23198 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Rozvíjíme mikroregion III., Mikroregion Chrudimsko Dokument ve formátu PDF(415.9 kB)

OŽPZ/19/23221 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Regionální škola obnovy a rozvoje venkova, Svazek obcí Za letištěm (20.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23221 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Regionální škola obnovy a rozvoje venkova, Svazek obcí Za letištěm Dokument ve formátu PDF(474.3 kB)

OŽPZ/19/23220 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací na území mikroregionu II. etapa, Svazek obcí Za letištěm (20.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23220 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Oprava místních komunikací na území mikroregionu II. etapa, Svazek obcí Za letištěm Dokument ve formátu PDF(468.4 kB)

OŽPZ/19/23212 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko, Regionální svazek obcí Bohdanečsko (20.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23212 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejných prostranství mikroregionu Bohdanečsko, Regionální svazek obcí Bohdanečsko Dokument ve formátu PDF(425.2 kB)

OŽPZ/19/23211 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko-Třebovsko, Region Orlicko-Třebovsko (20.6.2019)

přiložen k: OŽPZ/19/23211 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova, Obnova veřejných prostranství Regionu Orlicko-Třebovsko, Region Orlicko-Třebovsko Dokument ve formátu PDF(418.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.