Ostatní

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Záměr Pardubického kraje přenechat pozemky v nezbytném rozsahu jako předmět výpůjčky za účelem zřízení dobíjecích stanic. (15.8.2019)

přiložen k: Záměr Pardubického kraje přenechat pozemky v nezbytném rozsahu jako předmět výpůjčky za účelem zřízení dobíjecích stanic. Dokument ve formátu PDF(94.3 kB)

Opatření obecné povahy – zřízení ochranných pásem letiště Polička (15.8.2019)

přiložen k: Opatření obecné povahy – zřízení ochranných pásem letiště Polička Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Technolen technický textil s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (14.8.2019)

přiložen k: Žádost o změnu povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele Technolen technický textil s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(68.4 kB)

Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora ČEZ Energo, s.r.o. (14.8.2019)

přiložen k: Žádost o závazné stanovisko dle zákona o ochraně ovzduší pro investora ČEZ Energo, s.r.o. Dokument ve formátu PDF(67.4 kB)

Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER (13.8.2019)

přiložen k: Umístění vysoce mobilní betonárky KAISER Dokument ve formátu PDF(193.2 kB)

Umístění a rozsah těžeb (12.8.2019)

přiložen k: 006/2019 nahodilá těžba - EVL Hřebečovský hřbet Obrázek(729.5 kB)

Pozvánka (12.8.2019)

přiložen k: Seminář pro žadatele – Prioritní osa 3 Vzdělávání a kvalifikace Dokument ve formátu PDF(306.4 kB)

Spolek Proval (10.8.2019)

přiložen k: Spolek Proval Dokument ve formátu PDF(54.8 kB)

Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019 (8.8.2019)

přiložen k: Rozpočtové opatření z jednání Rady Pk ze dne 29. 7. 2019 Dokument ve formátu PDF(159.2 kB)

Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUniverse s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) (6.8.2019)

přiložen k: Rozhodnutí o změně povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší provozovatele EUniverse s.r.o.(§ 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) Dokument ve formátu PDF(230.1 kB)

Vyhlášení VŘ - Ambulantní zdrav. péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (v rozsahu specializovaného pracoviště pro komplexní terapii lymfedému) pro území: Pardubický kraj (6.8.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ - Ambulantní zdrav. péče v oboru rehabilitační a fyzikální medicína (v rozsahu specializovaného pracoviště pro komplexní terapii lymfedému) pro území: Pardubický kraj Dokument ve formátu PDF(214.9 kB)

Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru kardiologie pro území: okres Chrudim (6.8.2019)

přiložen k: Vyhlášení VŘ na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se zdravotními pojišťovnami. Ambulantní zdravotní péče v oboru kardiologie pro území: okres Chrudim Dokument ve formátu PDF(213.5 kB)

Návrh plánu péče (6.8.2019)

přiložen k: přírodní rezervace Habrov Dokument ve formátu PDF(892.8 kB)

Příloha - lesnická mapa (6.8.2019)

přiložen k: přírodní rezervace Habrov Dokument ve formátu MS Word(2.4 MB)

Příloha - popis lesních porostů (6.8.2019)

přiložen k: přírodní rezervace Habrov Dokument ve formátu MS Word(35.9 kB)

Příloha - popis nelesních porostů (6.8.2019)

přiložen k: přírodní rezervace Habrov Dokument ve formátu MS Word(18.6 kB)

OKSCR/19/23247, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019: Restaurování souboru malovaného nábytku (5.8.2019)

přiložen k: OKSCR/19/23247, Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 2 – Podpora preventivní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019: Restaurování souboru malovaného nábytku Dokument ve formátu PDF(337.5 kB)

OKSCR/19/22050, Smlouva o poskytnutí dotace, Městys Svojanov, Turistické značení Svojanov I. etapa (5.8.2019)

přiložen k: OKSCR/19/22050, Smlouva o poskytnutí dotace, Městys Svojanov, Turistické značení Svojanov I. etapa Dokument ve formátu PDF(381.6 kB)

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21685 – Obec Dolní Ředice (5.8.2019)

přiložen k: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový dopravní automobil pro JSDHO – dotační program GŘ HZS ČR – OKŘ/19/21685 – Obec Dolní Ředice Dokument ve formátu PDF(678.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.