Koncepce

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na roky 2019 - 2021 (aktualizace k 18. 6. 2019) (2.7.2019)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na roky 2019 - 2021 (aktualizace k 18. 6. 2019) Dokument ve formátu PDF(132.8 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 15. 4. 2019) (18.4.2019)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 15. 4. 2019) Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 19. 2. 2019) (5.4.2019)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 19. 2. 2019) Dokument ve formátu PDF(131 kB)

Metodika pro poskytování účelových dotací (28.2.2019)

přiložen k: Metodika poskytování dotací z rozpočtu kraje

Pardubický kraj uzavřel v rámci veřejné zakázky „Aktualizace pravidel pro řízení a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje“ smlouvu o zpracování analytických a metodických materiálů pro účely plánování a financování sítě sociálních služeb. Výstupem plnění této smlouvy a jedním z indikátorů projektu „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byl návrh Metodiky poskytování dotací přidělených Pardubickému kraji ze státního rozpočtu podle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění. Tento návrh je přiložen jako dokument tohoto článku.

Dokument ve formátu PDF(802.2 kB)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021 (27.2.2019)

přiložen k: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021 Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

4. Krajský plán 2019-2021 (7.1.2019)

přiložen k: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021

Dne 18. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/293/18 již čtvrtý strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením - Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021.

Cílem tohoto dokumentu je ovlivnit významné oblasti života osob se zdravotním postižením, ve kterých má Pardubický kraj reálnou možnost přispět k řešení problémů definovaných v tomto dokumentu. Největší důraz je kladen na otázky osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; dostupnost vzdělávání; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání osob se zdravotním postižením; dostupnost volnočasových aktivit a sociální péče.

Dokument je zpracován v souladu s platnou legislativou a dokumenty týkajícími se osob se zdravotním postižením. Na jeho tvorbě se podílely zainteresované odbory Krajského úřadu Pardubického kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další subjekty, neboť řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje multidisciplinární přístup.

Koordinátorem naplňování a vyhodnocování plánu je odbor sociálních věcí, který pravidelně 1x ročně předkládá Radě Pardubického kraje zprávu o plnění cílů a opatření aktuálního Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Strategický dokument je k dispozici v níže uvedené příloze.

Dokument ve formátu PDF(620.8 kB)

Seznam poskytnutých dotací schválených ZPk usnesením Z/329/19 dne 15. 4. 2019 (17.4.2019)

přiložen k: Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb na rok 2019 Dokument ve formátu MS Excel(39.5 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) (16.10.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) Dokument ve formátu PDF(127.9 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) Dokument ve formátu PDF(104.3 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace (27.3.2018)

přiložen k: 17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(571 kB)

Rozpočet projektu (23.10.2017)

přiložen k: Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 (dříve granty) Dokument ve formátu MS Excel(41.5 kB)

Koncepce podpory památkového péče 2017 - 2020 (20.9.2017)

přiložen k: Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje na léta 2017 - 2020 Dokument ve formátu PDF(836.6 kB)

Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje (9.8.2017)

přiložen k: Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(5.1 MB)

Koncepce Pk eHealth (28.3.2017)

přiložen k: Koncepce Pk eHealth Dokument ve formátu MS Word(29.9 kB)

EVL Tichá Orlice průzkum mihule (23.1.2017)

přiložen k: EVL Tichá Orlice průzkum mihule Dokument ve formátu PDF(29.9 MB)

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 (10.1.2017)

přiložen k: Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 Dokument ve formátu PDF(1.9 MB)

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 (8.11.2016)

přiložen k: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) (18.10.2016)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) Dokument ve formátu PDF(106 kB)

Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 (29.7.2016)

přiložen k: Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 Dokument ve formátu MS Word(165 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.