Koncepce

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 15. 4. 2019) (18.4.2019)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 15. 4. 2019) Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 19. 2. 2019) (5.4.2019)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 19. 2. 2019) Dokument ve formátu PDF(131 kB)

Metodika pro poskytování účelových dotací (28.2.2019)

přiložen k: Metodika poskytování dotací z rozpočtu kraje

Pardubický kraj uzavřel v rámci veřejné zakázky „Aktualizace pravidel pro řízení a financování sítě sociálních služeb Pardubického kraje“ smlouvu o zpracování analytických a metodických materiálů pro účely plánování a financování sítě sociálních služeb. Výstupem plnění této smlouvy a jedním z indikátorů projektu „Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji“ byl návrh Metodiky poskytování dotací přidělených Pardubickému kraji ze státního rozpočtu podle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném a účinném znění. Tento návrh je přiložen jako dokument tohoto článku.

Dokument ve formátu PDF(802.2 kB)

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021 (27.2.2019)

přiložen k: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2019–2021 Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

4. Krajský plán 2019-2021 (7.1.2019)

přiložen k: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021

Dne 18. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/293/18 již čtvrtý strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením - Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021.

Cílem tohoto dokumentu je ovlivnit významné oblasti života osob se zdravotním postižením, ve kterých má Pardubický kraj reálnou možnost přispět k řešení problémů definovaných v tomto dokumentu. Největší důraz je kladen na otázky osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; dostupnost vzdělávání; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání osob se zdravotním postižením; dostupnost volnočasových aktivit a sociální péče.

Dokument je zpracován v souladu s platnou legislativou a dokumenty týkajícími se osob se zdravotním postižením. Na jeho tvorbě se podílely zainteresované odbory Krajského úřadu Pardubického kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další subjekty, neboť řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje multidisciplinární přístup.

Koordinátorem naplňování a vyhodnocování plánu je odbor sociálních věcí, který pravidelně 1x ročně předkládá Radě Pardubického kraje zprávu o plnění cílů a opatření aktuálního Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Strategický dokument je k dispozici v níže uvedené příloze.

Dokument ve formátu PDF(620.8 kB)

Seznam poskytnutých dotací schválených ZPk usnesením Z/329/19 dne 15. 4. 2019 (17.4.2019)

přiložen k: Program podpory materiálního zabezpečení sociálních služeb na rok 2019 Dokument ve formátu MS Excel(39.5 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) (16.10.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) Dokument ve formátu PDF(127.9 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) Dokument ve formátu PDF(104.3 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace (27.3.2018)

přiložen k: 17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(571 kB)

Rozpočet projektu (23.10.2017)

přiložen k: Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 (dříve granty) Dokument ve formátu MS Excel(41.5 kB)

Koncepce podpory památkového péče 2017 - 2020 (20.9.2017)

přiložen k: Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje na léta 2017 - 2020 Dokument ve formátu PDF(836.6 kB)

Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje (9.8.2017)

přiložen k: Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(5.1 MB)

Koncepce Pk eHealth (28.3.2017)

přiložen k: Koncepce Pk eHealth Dokument ve formátu MS Word(29.9 kB)

EVL Tichá Orlice průzkum mihule (23.1.2017)

přiložen k: EVL Tichá Orlice průzkum mihule Dokument ve formátu PDF(29.9 MB)

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 (10.1.2017)

přiložen k: Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 Dokument ve formátu PDF(1.9 MB)

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 (8.11.2016)

přiložen k: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) (18.10.2016)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) Dokument ve formátu PDF(106 kB)

Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 (29.7.2016)

přiložen k: Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 Dokument ve formátu MS Word(165 kB)

OŽPZ/16/22888 Smlouva o poskytnutí dotace (15.7.2016)

přiložen k: OŽPZ/16/22888 Smlouva o poskytnutí dotace
X. krajská výstava Pardubického kraje se soutěží mladých chovatelů, Český svaz chovatelů, Základní organizace Hlinsko Dokument ve formátu PDF(1.4 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.