Koncepce

Vyhledávaní v dokumentech

:
:

4. Krajský plán 2019-2021 (7.1.2019)

přiložen k: Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021

Dne 18. 12. 2018 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/293/18 již čtvrtý strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením - Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2019 - 2021.

Cílem tohoto dokumentu je ovlivnit významné oblasti života osob se zdravotním postižením, ve kterých má Pardubický kraj reálnou možnost přispět k řešení problémů definovaných v tomto dokumentu. Největší důraz je kladen na otázky osvěty; přístupnosti staveb; dopravy a informací; dostupnost vzdělávání; zdraví a zdravotní péče; zaměstnávání osob se zdravotním postižením; dostupnost volnočasových aktivit a sociální péče.

Dokument je zpracován v souladu s platnou legislativou a dokumenty týkajícími se osob se zdravotním postižením. Na jeho tvorbě se podílely zainteresované odbory Krajského úřadu Pardubického kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další subjekty, neboť řešení problémových oblastí osob se zdravotním postižením vyžaduje multidisciplinární přístup.

Koordinátorem naplňování a vyhodnocování plánu je odbor sociálních věcí, který pravidelně 1x ročně předkládá Radě Pardubického kraje zprávu o plnění cílů a opatření aktuálního Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením.

Strategický dokument je k dispozici v níže uvedené příloze.

Dokument ve formátu PDF(620.8 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) (16.10.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) Dokument ve formátu PDF(127.9 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) Dokument ve formátu PDF(104.3 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (26.6.2018)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace (27.3.2018)

přiložen k: 17/03/0455, Smlouva o poskytnutí dotace
Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II – výzva č. 3 Dokument ve formátu PDF(571 kB)

Rozpočet projektu (23.10.2017)

přiložen k: Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji na rok 2018 (dříve granty) Dokument ve formátu MS Excel(41.5 kB)

Koncepce podpory památkového péče 2017 - 2020 (20.9.2017)

přiložen k: Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje na léta 2017 - 2020 Dokument ve formátu PDF(836.6 kB)

Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje (9.8.2017)

přiložen k: Zpráva o uplatňování Územně energetické koncepce Pardubického kraje Dokument ve formátu PDF(5.1 MB)

Koncepce Pk eHealth (28.3.2017)

přiložen k: Koncepce Pk eHealth Dokument ve formátu MS Word(29.9 kB)

EVL Tichá Orlice průzkum mihule (23.1.2017)

přiložen k: EVL Tichá Orlice průzkum mihule Dokument ve formátu PDF(29.9 MB)

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 (10.1.2017)

přiložen k: Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 Dokument ve formátu PDF(1.9 MB)

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 (8.11.2016)

přiložen k: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na období 2016 – 2020 Dokument ve formátu PDF(1.1 MB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) (18.10.2016)

přiložen k: Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) Dokument ve formátu PDF(106 kB)

Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 (29.7.2016)

přiložen k: Koncepce rozvoje muzejnictvi 2016 - 2020 Dokument ve formátu MS Word(165 kB)

OŽPZ/16/22888 Smlouva o poskytnutí dotace (15.7.2016)

přiložen k: OŽPZ/16/22888 Smlouva o poskytnutí dotace
X. krajská výstava Pardubického kraje se soutěží mladých chovatelů, Český svaz chovatelů, Základní organizace Hlinsko Dokument ve formátu PDF(1.4 MB)

OŽPZ/16/22278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova (15.7.2016)

přiložen k: OŽPZ/16/22278 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
POV Oprava rozhledny Boika, centrum Železných hor Dokument ve formátu PDF(1.4 MB)

OSV/16/22364/1, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. – sociálně terapeutické dílny (15.7.2016)

přiložen k: OSV/16/22364/1, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. – sociálně terapeutické dílny
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/22364 o poskytnutí vyrovnávací platby formou účelové dotace na zajištění sociálních služeb prevence poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Dokument ve formátu PDF(199.8 kB)

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2016 - OKŘ/16/21663 (3.6.2016)

přiložen k: Smlouva o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje 2016 - OKŘ/16/21663
Poskytnutí účelové dotace, určené na nákup mobilní požární techniky nebo na nákup a opravu požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů Města Litomyšl Dokument ve formátu PDF(666.4 kB)

OOP - 20160526 Opatření obecné povahy CZ05 (26.5.2016)

přiložen k: OOP - 20160526 Opatření obecné povahy CZ05 Dokument ve formátu PDF(465.6 kB)

OOP - 20160526 Příloha 1 - Program zlepšování kvality ovzduší (26.5.2016)

přiložen k: OOP - 20160526 Příloha 1 - Program zlepšování kvality ovzduší Dokument ve formátu PDF(9.7 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.