Krajský program prevence kriminality

Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí (5.12.2018)

Představení kampaně Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí

Dokument ve formátu MS Word(17.4 kB)

Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji na období 2017 až 2021 (10.1.2017)

Dokument ve formátu PDF(1.9 MB)

Pozvánka na přednášku "Oběti a média" (16.4.2014)

Zveme Vás na doprovodný program výstavy "Zločin a oběti", který se koná dne 13. května 2014, přednášku s diskuzí "Oběti a média".

 

Více informací v přiloženém souboru.

Dokument ve formátu PDF(1.7 MB)

Pozvánka na přednášku "Zákon o obětech trestných činů a dítě jako oběť trestného činu" (16.4.2014)

Zveme Vás na doprovodný program výstavy "Zločin a oběti" dne 5. května 2014 od 13:00 - 14:30 hodin, kdy proběhne přednáška s diskuzí na téma "Zákon o obětech trestných činů a dítě jako oběť trestného činu".

 

Více informací v přiloženém souboru.

Dokument ve formátu PDF(1.7 MB)

Informace pro oběti trestných činů (26.2.2014)

Bílý kruh bezpečí zpřístupnil nové informace pro oběti trestných činů - tisková zpráva BKB Dokument ve formátu PDF(901.4 kB)

Koncepce prevence kriminality Pk na období 2013 - 2016 (18.12.2012)

Koncepce prevence kriminality Pk na období 2013 - 2016 byla schválena Zastupitelstvem Pardubického kraje usnesením Z/20/12 dne 13. 12. 2012. Dokument ve formátu PDF(4.4 MB)

Projekt Pk "Prevence násilí v rodinách" (31.5.2013)

Informace o projektu, který bude Pardubický kraj realizovat v roce 2013. Dokument ve formátu PDF(406.5 kB)

Projekt Pardubického kraje "Metody práce s ohroženými osobami" (31.5.2013)

Informace o projektu, který bude Pardubický kraj realizovat v roce 2013. Dokument ve formátu PDF(123.7 kB)

Bezpečnostní analýza - aktualizace dat za rok 2012 (31.5.2013)

Aktualizace dat bezpečnostní analýzy Pardubického kraje v Programu pervence kriminality Pk 2013 Dokument ve formátu PDF(536.1 kB)

Metodika KÚ - práce s predelikventy ()

Dokument ve formátu PDF(1.4 MB)

Metodika Sanace rodiny ()

Dokument ve formátu PDF(412.9 kB)

Metodika Navykací režim ()

Dokument ve formátu PDF(289 kB)

Metodika Právo na každý den ()

Dokument ve formátu PDF(1.4 MB)

Koncepce prevence kriminality na léta 2009 - 2011 ()

Dokument ve formátu PDF(2.3 MB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.