Krajské dotace

Záložka „Probíhající dotační programy“ obsahuje přehled o aktuálních programech Pardubického kraje, základní informace o jejich obsahu, žadatelích a termínech.

 

Záložka „Přehled dotačních programů“ obsahuje přehled o programech Pardubického kraje a to jak probíhajících, tak zejména ukončených dle jednotlivých oblastí.

 

Záložka „Kotlíkové dotace“ obsahuje aktuální informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

 

Dokument „Zásady pro poskytování programových dotací“ obsahuje samotný text zásad včetně vzorové smlouvy o poskytnutí dotace, vzorového formuláře žádosti a formuláře vyúčtování dotace. Specifické podmínky poskytování programových dotací jsou dále uvedeny v materiálech připravených jednotlivými odbory krajského úřadu v souvislosti s vyhlášením jednotlivých dotačních programů (obsahuje záložka „Probíhající dotační programy“).

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.