Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

logo

Kotlíkové dotace

vyplnit elektronickou část žádosti

                                       (Návod na vyplnění žádosti o dotaci - 5. výzva)

DOPORUČUJEME NÁVOD STÁHNOUT A VYTISKNOUT PŘED SAMOTNÝM ZAHÁJENÍM VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI

 

Pardubický kraj zve veřejnost na bezplatné informační semináře, které se uskuteční:

09. 09. 2019          16:00   Svitavy - velká zasedací místnost Měú Svitavy, budova T.G. Masaryka 25

11. 09. 2019          16:00   Pardubice - Sál Jana Kašpara, reálka, Komenského nám. 125

16. 09. 2019          16:00   Letohrad - zasedací sál MěÚ Letohrad, Václavské nám. 10, 561 51 Letohrad

17. 09. 2019          16:00   Hlinsko - kinosál Multifunkčního centra, Adámkova 341

 

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace !!!VYHLÁŠENA!!!

Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III"

Číslo projektu: "CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924"

Pardubický kraj vyhlásil dne 4. 9. 2019 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě.

Příjem žádostí o poskytnutí dotace bude spuštěn 8. 10. 2019 v 6:30.

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace dokumenty ke stažení zde 

 

 

V nové výzvě již NEBUDOU podporovány kotle spalující uhlí (uhlí, kombinace uhlí/biomasa).

 

Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!

 

4. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde  

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde 

1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (1. a 2. výzva)

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (3. a 4. výzva)

 

Kontakty na případné dotazy:

Ing. Milan Bodeček

email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 643

Ing. Eva Izáková

email: eva.izakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková

email: jana.novakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová

email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 340

Bc. Helena Seidlová

email: helena.seidlova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 409

Mgr. Matěj Kačírek

email: matej.kacirek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 644