Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

logo

Kotlíkové dotace

5. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

Název projektu: "Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III"

Číslo projektu: "CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924"

Pardubický kraj připravuje pro majitele rodinných domů 5. výzvu tzv. kotlíkových dotací, zaměřených na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním o maximální 2. emisní třídě. Vyhlášení výzvy je předpokládáno v září letošního roku, příjem žádostí o poskytnutí dotace následně v říjnu.

V nové výzvě již NEBUDOU podporovány kotle spalující uhlí (uhlí, kombinace uhlí/biomasa).

 

Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!

 

                       

 PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO 4. VÝZVY BYL UKONČEN 31. 1. 2019

 

4. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde  

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde 

1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (1. a 2. výzva)

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (3. a 4. výzva)

 

Kontakty na případné dotazy:

Ing. Milan Bodeček

email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 643

Ing. Eva Izáková

email: eva.izakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 325

Ing. Jana Nováková

email: jana.novakova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 489

Ing. Ivana Musilová

email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 340

Mgr. Jiří Kyral             

email: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 343

Bc. Helena Seidlová

email: helena.seidlova@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 409

Mgr. Matěj Kačírek

email: matej.kacirek@pardubickykraj.cz

tel: 466 026 644

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.