Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

logo

Kotlíkové dotace

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

 

Úspěšné žádosti o dotaci schválila Rada Pardubického kraje 12. února 2018.

Neúspěšní žadatelé mohou předložit novou žádost o kotlíkovou dotaci do 4. výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v září 2018.

 

2. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde 

 

Stav zásobníku projektů z 2. výzvy: Dne 12 2. 2018 Rada Pardubického kraje schválila 2 žádosti o dotaci a aktuálně jsou tedy uzavřeny smlouvy do pořadového čísla 746.

 

1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace (výzva ukončena), dokumenty ke stažení Zde

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji (1. a 2. výzva)

 

Obecné informace k projektu Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji II (3. výzva)

 

Kontakty pro případné dotazy:

Ing. Adam Kubíček email: adam.kubicek@pardubickykraj.cz tel: 466 026 644
Ing. Eva Izáková email: eva.izakova@pardubickykraj.cz tel: 466 026 325
Ing. Jana Nováková email: jana.novakova@pardubickykraj.cz tel: 466 026 489
Ing. Ivana Musilová email: ivana.musilova@pardubickykraj.cz tel: 466 026 340
Ing. Milan Bodeček email: milan.bodecek@pardubickykraj.cz tel: 466 026 643
Bc. Helena Kápičková email: helena.kapickova@pardubickykraj.cz tel: 466 026 409
Mgr. Jiří Kyral email: jiri.kyral@pardubickykraj.cz tel: 466 026 343

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.