Individuální dotace Pardubického kraje

Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu kraje je nyní možné nalézt přehledně na jednom místě na oficiálních internetových stránkách Pardubického kraje na: www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk Cílem je centralizovat informace o vydaných finančních prostředcích z krajského rozpočtu mimo programové dotace kraje. Ostatní seznamy krajských dotačních titulů jsou k dispozici na: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace

 

Jedná se o reakci na množící se dotazy ohledně poskytování finančních prostředků z krajského rozpočtu. Kromě žádajícího subjektu a poskytnuté finanční částky obsahují tabulky také stručný popis projektu, na který jsou peníze vynaloženy. Tabulky dle jednotlivých odborů Krajského úřadu Pardubického kraje budou postupně aktualizovány dle dokončení jednotlivých schvalovacích procesů.

 

K dispozici jsou dotace v oblastech: sportu, cestovního ruchu, školství, krizového řízení, sociálních věcí, kultury a památkové péče, rozvoje, zemědělství a životního prostředí.

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém zasedání dne 12. 12. 2017 schválilo usnesením Z/145/17 Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje, podle kterých jsou od 1. 1. 2018 individuální dotace poskytovány. Usnesením Z/238/18 došlo k novelizaci Zásad pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje s účinností od 1. 9. 2018. Nová pravidla zajišťují transparentnost a objektivitu systému poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje. Dokument obsahuje samotný text zásad včetně formuláře žádosti, čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis, vzorové smlouvy o poskytnutí dotace a formuláře vyúčtování dotace a ostatní přílohy. Na níže uvedeném odkazu jsou ke stažení jak Zásady, tak i editovatelné přílohy (formulář žádosti a formulář vyúčtování žádosti, čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis).

 

Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Pardubického kraje

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast sportu a volnočasových aktivit (20.8.2019)

Dokument ve formátu PDF(324.8 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor sociálních věcí (20.8.2019)

Dokument ve formátu PDF(509.9 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor životního prostředí a zemědělství 2017 - 2019 (20.8.2019)

Dokument ve formátu PDF(50.6 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oblast cestovního ruchu (29.7.2019)

Dokument ve formátu PDF(261.4 kB)

Poskytované individuální dotace 2019 – Kancelář hejtmana (29.7.2019)

Dokument ve formátu PDF(232 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor dopravy a silničního hospodářství (25.7.2019)

Dokument ve formátu PDF(190.6 kB)

Poskytované individualní dotace 2019 - Kancelář hejtmana, Oddělení krizového řízení (20.6.2019)

Dokument ve formátu PDF(70.5 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor školství (18.6.2019)

Dokument ve formátu PDF(20.5 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor finanční (15.4.2019)

Dokument ve formátu PDF(315.4 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor zdravotnictví (15.4.2019)

Dokument ve formátu PDF(123.8 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor rozvoje (19.2.2019)

Dokument ve formátu PDF(32.7 kB)

Poskytované individuální dotace 2018 – Kancelář hejtmana (18.12.2018)

Dokument ve formátu PDF(373.2 kB)

Poskytované individualní dotace 2018 - Kancelář hejtmana, Oddělení krizového řízení (24.9.2018)

Dokument ve formátu PDF(64.7 kB)

Poskytované individuální dotace 2017 - Kancelář hejtmana (14.12.2017)

Dokument ve formátu PDF(343.4 kB)

Poskytované individualní dotace 2017 - Kancelář hejtmana, Oddělení krizového řízení (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(132.6 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.