Individuální dotace Pardubického kraje

Krajské dotace přehledně na jednom místě

 

Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu kraje v roce 2017 je nyní možné nalézt přehledně na jednom místě na oficiálních internetových stránkách Pardubického kraje na: www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk Cílem je centralizovat informace o vydaných finančních prostředcích z krajského rozpočtu mimo programové dotace kraje. Ostatní seznamy krajských dotačních titulů jsou k dispozici na: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace

 

Jedná se o reakci na množící se dotazy ohledně poskytování finančních prostředků z krajského rozpočtu. Kromě žádajícího subjektu a poskytnuté finanční částky obsahují tabulky také stručný popis projektu, na který jsou peníze vynaloženy. Tabulky dle jednotlivých odborů Krajského úřadu Pardubického kraje budou postupně aktualizovány dle dokončení jednotlivých schvalovacích procesů.

 

K dispozici jsou dotace v oblastech: sportu, cestovního ruchu, školství, krizového řízení, sociálních věcí, kultury a památkové péče, rozvoje, zemědělství a životního prostředí.

 

Poskytnuté informace jsou aktuální k 18. 10. 2017

Poskytování individuálních dotací - Odbor rozvoje (19.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(151.5 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor životního prostředí a zemědělství (19.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(221.1 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor dopravy (19.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(111 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení sportu a volnočasových aktivit (19.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(386.4 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, Oddělení cestovního ruchu (19.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(226.7 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor zdravotnictví (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(120.1 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor sociálních věcí (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(217.7 kB)

Poskytované individuální dotace - Odbor školství (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(124.9 kB)

Poskytované individuální dotace - Kancelář hejtmana (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(245.7 kB)

Poskytované individualní dotace - Kancelář hejtmana, Oddělení krizového řízení (18.10.2017)

Dokument ve formátu PDF(132.6 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.