Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

logo

3. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

(17.7.2017)

Pardubický kraj vyhlásil "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí probíhal elektronicky, byl zahájen 31. října 2017 v 6.30h a ukončen 6. listopadu 2017 ve 12h. Rada Pardubického kraje schválila dne 12. února celkem 965 úspěšných žádostí o dotaci. S úspěšnými žadateli byla podepsána na konci února 2018 smlouva o poskytnutí dotace. Od data podpisu smlouvy mají úspěšní žadatelé 10 měsíců na realizaci akce.

 

Upozornění: Pří dokládání závěrečného vyúčtování je nutné dodat PROTOKOL O REVIZI SPALINOVÉ CESTY. Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly a čištění spalinové cesty (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revizi spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Pro účely kotlíkové dotace je tedy povinnost dodání protokolu o revizi spalinové cesty pro všechny nové spalovací zdroje (netýká se tepelných čerpadel).

 

Kompletní dokumentaci k výzvě naleznete v dokumentech níže.

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.