Odbor rozvoje

Vedoucí odboru: Mgr. Richard Červenka  telefon  466 026 301

 

 

 • Oddělení územního plánování

   - územní plánování, válečné hroby a pohřebnictví

 • Oddělení regionálního rozvoje

   - evropské fondy (základní informace o možnostech čerpání, aktuální znění dokumentů, realizované projekty)
   - „neevropská“ problematika regionálního rozvoje (Program rozvoje Pk, Regionální inovační strategie Pk, brownfields, programy podpory bydlení, radonový program)

 • Oddělení projektového řízení

   - zajišťuje celkové řízení a plní stanovené úkoly v procesu přípravy, realizace a udržitelnosti projektů Pardubického kraje spolufinancovaných z evropských fondů v plánovacím období 2007–2013 a 2014–2020

 • Oddělení programové pomoci EU

   - projekty kotlíkových dotací v Pardubickém kraji 
   - projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.