Oddělení přípravy a realizace investic

Vedoucí oddělení:   Ing. Jiří Kunt, Ph.D. telefon  466 026 434 

 

 

Samostatná působnost

  1. na základě požadavků a podkladů zpracovaných odvětvovými odbory sestavuje a aktualizuje plán investiční výstavby,
  2. v součinnosti s odvětvovými odbory zajišťuje zpracování investičních záměrů investic připravovaných k realizaci krajem,
  3. na základě platných směrnic, zřizovacích listin příspěvkových organizací a rozhodnutí orgánů kraje zabezpečuje funkci investora investic na majetku kraje, za kterou po věcné stránce plně odpovídá,
  4. pro rozhodování orgánů kraje připravuje návrhy pro výběrová řízení na zpracování dokumentací a výběr zhotovitelů investic na majetku kraje,
  5. zajišťuje administrativní servis pro činnost komisí pro vyhodnocení nabídek a zabezpečuje přípravu a uzavření příslušných smluv,
  6. zajišťuje povolení potřebná pro realizaci staveb,
  7. zajišťuje výkon technického dozoru investora,
  8. zajišťuje výkon autorského dozoru projektanta,
  9. zajišťuje kolaudaci staveb a spolupracuje s příslušnými odbory při jejich předání do užívání.