Oddělení přípravy a realizace investic

Vedoucí oddělení:   Ing. Jiří Kunt, Ph.D. telefon  466 026 434 

 

 

Samostatná působnost

  1. na základě požadavků a podkladů zpracovaných odvětvovými odbory sestavuje a aktualizuje plán investiční výstavby,
  2. v součinnosti s odvětvovými odbory zajišťuje zpracování investičních záměrů investic připravovaných k realizaci krajem,
  3. na základě platných směrnic, zřizovacích listin příspěvkových organizací a rozhodnutí orgánů kraje zabezpečuje funkci investora investic na majetku kraje, za kterou po věcné stránce plně odpovídá,
  4. pro rozhodování orgánů kraje připravuje návrhy pro výběrová řízení na zpracování dokumentací a výběr zhotovitelů investic na majetku kraje,
  5. zajišťuje administrativní servis pro činnost komisí pro vyhodnocení nabídek a zabezpečuje přípravu a uzavření příslušných smluv,
  6. zajišťuje povolení potřebná pro realizaci staveb,
  7. zajišťuje výkon technického dozoru investora,
  8. zajišťuje výkon autorského dozoru projektanta,
  9. zajišťuje kolaudaci staveb a spolupracuje s příslušnými odbory při jejich předání do užívání.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.