Aktuality

Jak zdokumentovat tradiční lidové zvyky nebo řemesla v kraji pro další generace?
20.10.2017

Pardubice/Ústí nad Orlicí – Na pozvání Pardubického kraje a Souboru lidových staveb Vysočina se zástupci většiny muzeí v Pardubickém kraji sešli v krásném prostředí Hernychovy vily, tedy v Městském muzeu v Ústí nad Orlicí. Tématem byla podpora tradiční lidové kultury a možné zapojení jednotlivých muzeí do její dokumentace a propagace.

 

Transformace má první výsledky, pět dětí z dětského domova bydlí v bytě
20.10.2017
Pardubice/Polička – Všechny dětské domovy a dětská centra v Pardubickém kraji mají od loňského roku zpracované transformační plány. Finančně méně náročná opatření už začínají postupně uplatňovat. Radní Pardubického kraje a člen Řídícího transformačního týmu Pavel Šotola se tento týden osobně přesvědčil o prvních výsledcích v Dětském domově v Poličce.
V Pardubicích se na konferenci probírala ekovýchova
20.10.2017
Pardubice - Už tradiční Konferenci a školení pro koordinátory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty uspořádalo tento týden Ekoncetrum PALETA ve spolupráci s Pardubickým krajem. Při příležitosti akce byl také vyhlášen nový ročník soutěže Zelený ParDoubek. Setkání se zúčastnil také krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

 

Poradíme si s navýšením platů a mezd. Dotace pro venkov omezovat nebudeme, řekl hejtman starostům.
19.10.2017

Ve čtvrtek dopoledne se v Chrudimi uskutečnilo již XIII. Setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje, které organizuje společnost Regionservis. Samosprávu Pardubického kraje na této tradiční akci zastupoval hejtman Martin Netolický. Ten více jak stovku starostů seznámil s průběhem příprav krajského rozpočtu na rok 2018, vyhlašovanými programovými dotacemi či problematikou financování rekonstrukcí silnic nižších tříd.

Ve Svitavách otevřela společnost Schaeffler nový závod za 2,5 miliardy
19.10.2017
Pardubice/Svitavy – Německá rodinná firma Schaeffler má pobočky v 50 zemích světa. Nyní navázala na své působení v Lanškrouně a otevřela svůj 75. závod. Umístěn je v nové průmyslové zóně ve Svitavách a měl by zaměstnat postupně až tisícovku lidí. Mohutná investice v hodnotě 2,5 miliardy získala investiční pobídku státu, ale pomoc poskytlo i město Svitavy a v neposlední řadě také Pardubický kraj. Slavnostní pásku proto přestřihl spolu s dalšími hosty hejtman Martin Netolický. Slavnostního zahájení se zúčastnili také 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní pro školství Bohumil Bernášek.
Krajský úřad Pardubického kraje
19.10.2017

Pardubice - Pardubický kraj připravuje od roku 2018 změny v poskytování individuálních dotací, které jsou udělovány v průběhu celého roku mimo stanovené grantové tituly. Jako teprve druhý kraj v České republice chce tímto krokem zamezit například debatám o oprávněnosti prodlužování termínů při realizaci dotace či jejich účelnosti. Jedná se například o dotace v oblasti krizového řízení, sportu, cestovního ruchu, školství, sociálních věcí, kultury a památkové péče či zemědělství a životního prostředí.

Kraj podporuje začínající praktiky i jejich školitele
19.10.2017
Pardubice - Do konce září mohli zájemci podávat žádosti do dotačního programu, který má za cíl podporovat začínající lékaře, kteří se připravují na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. V tomto týdnu proto na Krajském úřadě proto jednala výběrová komise, aby žádosti vyhodnotila.
Burza filantropie: Dobročinné projekty z Orlickoústecka získaly 478 tisíc korun
19.10.2017
Ústí nad Orlicí - „Výsledek letošní Burzy filantropie v Ústí nad Orlicí je opět fantatstický! Donátoři věnovali neziskovkám dary v hodnotě 478 000 korun. Skvělé je, že prospěšné projekty budou uskutečněny po celém orlickoústeckém okrese,“ vyhlásila výsledek dobročinné burzy Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka.
Železniční mosty jsou již v provozu
17.10.2017

Česká Třebová - Jedna z důležitých dopravních staveb v Pardubickém kraji je zprovozněna. Stavbaři dokončili rekonstrukci podjezdů pod železniční tratí v České Třebové za téměř 120 milionů korun. Za přítomnosti hejtmana Martina Netolického, náměstka pro dopravu Michala Kortyše a řady dalších hostů byla v úterý odpoledne stavba slavnostně předána, čímž byla zároveň zahájena další etapa, která spočívá v rekonstrukci zdevastované objízdné trasy přes Semanín.

Ilustrační foto
19.10.2017

Pardubice - Přehled poskytovaných dotací z rozpočtu kraje v roce 2017 je nyní možné nalézt přehledně na jednom místě na oficiálních internetových stránkách Pardubického kraje na: www.pardubickykraj.cz/individualni-dotace-pk Cílem je centralizovat informace o vydaných finančních prostředcích z krajského rozpočtu mimo programové dotace kraje. Ostatní seznamy krajských dotačních titulů jsou k dispozici na: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace

Emil Martinec. Zdroj: www.wikipedia.cz
18.10.2017
Horní Jelení - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Horního Jelení Petrem Tupcem a Jiřím Panušem z Východočeského klubu celních veteránů ohledně podpory vzpomínky na významného rodáka z Horního Jelení Emila Martince. Od narození bývalého odborového přednosty Ministerstva financí První Československé republiky uplyne v roce 2019 150 let.
Vydařený comeback TECHNOhrátek v Litomyšli – s ještěrkami, dívčím triumfem a významným jubileem
18.10.2017
Litomyšl - TECHNOhrátky se vrátily do Litomyšle znovu po čtyřech letech s plnou parádou. Zdejší Střední škola zahradnická a technická nabídla žákům z devíti základních škol pestré spektrum technických, zahradnických, lesnických či chovatelských oborů. Seznamování s nimi bylo velice zábavné – od výroby podzimních dekorací, přes manipulaci s břemeny pomocí jeřábu až k poznávání ještěrek, švábů, mravenců a dalších cizokrajných živočichů. Organizátoři navíc přivítali osmitisícího školáka, který se do projektu na podporu řemesel zapojil – jubilantkou se stala Alice Zavoralová, žákyně 9. třídy Základní školy Radiměř.
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice. Zdroj: www.dmpce.cz
18.10.2017
Pardubice - O zahájení výběru dodavatele stavby na rekonstrukci dvou školských zařízení rozhodli krajští radní. Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč se dočká opraveného sportovního areálu, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice pak rekonstrukce sociálních zařízení a umýváren.
Ilustrační foto z canisterapie pro seniory
18.10.2017
Pardubice - Již po sedmé budou v Pardubickém kraji za svou záslužnou práci společnosti vyznamenáni dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy. Aktuálně probíhají nominace na ocenění, do kterých se může zapojit i široká veřejnost. Chcete ocenit prospěšnou a dobrovolnou práci, a víte, koho byste na ocenění navrhli? Neváhejte a do 30. října zasílejte svá doporučení prostřednictvím online formuláře na webu www.nevladky.cz.
Práce v sociálních službách bude už finančně lépe doceněna
18.10.2017
Pardubice - Pardubický kraj v minulém týdnu uspořádal setkání zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Tématem bylo jak zajištění financování pro zbytek roku 2017, tak také financování v roce 2018 při zachování současné sítě sociálních služeb a doporučeného odměňování pracovníků. Tato náročná práce bude po dlouhé době finančně lépe doceněna.
Hejtman Netolický s ředitelem nemocnice a primářem oddělení urgentního příjmu
17.10.2017

Hradec Králové - Fungování centrálního urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Hlavní téma setkání hejtmana Martina Netolického s ředitelem tohoto zdravotnického zařízení profesorem Vladimírem Paličkou a regionálním ředitelem VZP Michalem Provazníkem. Centrální urgentní příjem byl v nemocnici otevřen na počátku roku 2008 a ročně zde ošetří přes 40 tisíc pacientů. Pardubický kraj plánuje vybudovat obdobná centrální pracoviště v nemocnicích v Pardubicích a Ústí nad Orlicí.

Hejtman Martin Netolický navštívil pardubickou věznici.
17.10.2017
Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil pardubickou věznici, kde jednal s jejím ředitelem Josefem Pšeničkou o chodu tohoto zařízení pro více jak 850 vězňů, jejich pracovním uplatnění a přípravách na návrat do běžného života. Zároveň si prohlédl celý areál včetně pracovní zóny a terapeutických dílen, ve kterých vězni vyrábějí dřevěné či plyšové hračky nebo malují.
Porada s řediteli škol v kongresovém centru Jezerka na Seči.
17.10.2017
Pardubice/Seč - Na pravidelné poradě ředitelů středních škol, konzervatoře, základních škol speciálních a dalších školských zařízení Pardubického kraje v kongresovém centru Jezerka na Seči se tento týden hovořilo především o plánované reformě financování regionálního školství. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický pak seznámil přítomné ředitele s přípravou rozpočtu Pardubického kraje a s možnostmi investic do školských zařízení.
Titul Aktivní obec pro rok 2017 si převzala Býšť na Pardubicku
17.10.2017

Pardubice - První ročník soutěže s názvem AKTIVNÍ OBEC vyhlásila společnost ASEKOL provozující kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Soutěže se zúčastnilo téměř 90 obcí a objem vysbíraných elektrozařízení se jen za červen zvýšil meziročně o 15 %. Nejúspěšnější obcí pro rok 2017 se tak stala Býšť z Pardubického kraje, která si na začátku října převzala v Pardubicích odměnu ve výši 20 tisíc korun určenou na zlepšení nakládání s odpady v obci a certifikát o podpoře pro Národní radu osob se zdravotním postižením České republiky.

Poslední letošní Brza filantropie se uskuteční v Ústí nad Orlicí
17.10.2017
Pardubice - Dobročinné Burzy filantropie se letos dočkají i neziskové organizace z orlickoústeckého okresu. Burza v Ústí nad Orlicí se uskuteční 18. října, představí se na ni 6 projektů neziskovek, které je připraveno podpořit 11 donátorů zastupujících místní firmy a veřejnou správu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.