Aktuality

Pomoc pro turistickou a komunitní infrastrukturu v Gruzii
16.11.2018

Pardubický kraj a jeho partnerské organizace, které se účastní rozvojového projektu v Gruzii, představily na místě výstupy společné práce v letošním roce. Kromě zemědělského školství se týkaly především projektů v turistické infrastruktuře, marketingu, turistickém značení a dále zkušeností z práce místních akčních skupin.

Cvičení Letadlo 2018.
15.11.2018

Pardubice – Námětem cvičení na pardubickém letišti byla 15. listopadu letecká nehoda civilního dopravního letounu s provedením záchranných prací, ošetřením a transportem zraněných osob do zdravotnických zařízeních na území Pardubického kraje. Akce LETADLO 2018 se zúčastnilo zhruba 400 osob a to včetně figurantů. Použito bylo během akce více jak 60 vozidel.

Ilustrační foto
15.11.2018

Pardubice - Jako každým rokem, tentokrát již podesáté, vyhodnotil Pardubický kraj úspory, kterých dosáhl prostřednictvím takzvaných EPC projektů, což jsou energeticky úsporná opatření v objektech v majetku kraje. Celkově je do EPC projektů zapojeno přes 50 organizací, které Pardubický kraj spravuje, jako například školy, nemocnice.

Tisková konference - Pardubické hudební jaro
15.11.2018

Pardubice - BSG, o.p.s., která je zřizovatelem úspěšného mladého orchestru a stala se pořadatelem PHJ, prošla v uplynulých dvou letech stabilizační fází, na které se výrazně podílí i správní rada, která od roku 2017 působí v novém složení.

Setkání zástupců Pardubického kraje s delegací regionu Jilin
15.11.2018

Pardubice - Zástupci čínského regionu Jilin navštívili v úterý odpoledne Krajský úřad Pardubického kraje, kde jednali s 1. náměstkem hejtmana Romanem Línkem a zástupci Krajské hospodářské komory především o možnosti prezentace podnikatelů a významných zaměstnavatelů v rámci veletrhu, který je plánován na podzim příštího roku. Jedná se již o druhou návštěvu představitelů tohoto regionu do Pardubického kraje.

Gymnázium Česká Třebová
14.11.2018

Česká Třebová - Vzhledem k tomu, že Pardubický kraj zřizuje v České Třebové dvě střední školy, navštívil hejtman Martin Netolický společně se starostkou Magdalénou Peterkovou v rámci jejich prvního společného oficiálního setkání obě z nich. První zastávkou bylo českotřebovské gymnázium a druhou pak střední technická škola. S oběma řediteli Josefem Menšíkem a Janem Kovářem prošli zástupci kraje a města nejen areály škol, ale především se seznámili s probíhajícími a plánovanými investicemi.

Starostové Rybníku a Semanína
14.11.2018

Česká Třebová - V rámci středečních jednání v České Třebové debatoval hejtman Martin Netolický také se starosty Přívratu, Rybníku a Semanína, což jsou obce v nejbližším okolí města. Kromě diskuse o krajských dotacích, které tyto obce velmi dobře znají a využívají, bylo tématem také fungování místních akčních skupin či dopravní infrastruktura v okolí.

Netolický: Česká Třebová má na radnici novou energii. Město bude aktivnější i při čerpání dotací.
14.11.2018

Česká Třebová - Většina místních samospráv po říjnových volbách již usedla do svých lavic. Nastoupila celá řada nových starostů a místostarostů, a to nejen v našem kraji. Hejtman Martin Netolický proto zahájil pravidelná setkávání se starosty, a kde jinde by měl své pravidelné putování regionem zahájit, než v domovské České Třebové, kde se po volbách kompletně obměnilo vedení města, které převzala po dlouholetém starostovi Jaroslavu Zedníkovi Magdaléna Peterková. Kromě setkání s městskou samosprávou jednal hejtman také se starosty okolních obcí a v doprovodu starostky navštívil českotřebovské gymnázium a technickou školu, které jsou zřizovány krajem.

Metro. Autor: Ludmila Seefried-Matějková
14.11.2018
Pardubice – Východočeská galerie, stejně jako v loňském roce, představuje v Domě U Jonáše výsledky své akviziční činnosti. Sbírky galerie se díky štědrému příspěvku Pardubického kraje a dotacím z Ministerstva kultury mohou opět obohatit jak o díla klasiků s vazbou na region, tak práce výtvarníků střední a mladší generace. Výstava potrvá do 10. února.
Ilustrační foto
13.11.2018

Pardubice - Radní Pardubického kraje na svém pondělním zasedání rozhodli o výběru dodavatele v rámci projektu na realizaci úspor energie na Gymnáziu Vysoké Mýto. Památkové chráněný objekt chtěl kraj nechat zateplit již v minulosti, ale právě kvůli statutu památky nebylo možné tato opatření v rámci dotačních titulů realizovat, což již nyní neplatí a kraj se tak rozhodl do této budovy investovat necelých 30 milionů korun.

Areál Pardubické nemocnice
12.11.2018

Pardubice - Nešvarem, se kterým se potýká de facto každý návštěvník Pardubické nemocnice, je parkování. Nemocniční areál nebyl v době svého vzniku koncipován na takové množství přijíždějících automobilů, a proto Pardubický kraj již před časem avizoval, že bude chtít v rámci nemocničního areálu vybudovat parkovací dům. Krajští radní na svém pondělním jednání schválili výběr dodavatele, který pro tuto stavbu zpracuje projektovou dokumentaci včetně autorského dozoru projektanta.

Nositelem tradice je nyní i košíkářka Alena Bukvová
12.11.2018
Pardubice – Pardubický kraj pořádá na podzim tradiční setkání pracovníků v kultuře a památkové péči. Mimo jiné to je příležitost slavnostně vyhlásit spolu s komisí pro lidovou kulturu další držitele titulu Nositel tradice a ocenit jedno město za nejlepší uskutečněnou regeneraci městské památkové rezervace nebo městské památkové zóny za rok 2017. Tím se nyní stalo královské město Vysoké Mýto.
Tvrz Bouda
12.11.2018

Pardubice - Tvrz Bouda patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější muzea na území Pardubického kraje, který je zároveň vlastníkem objektu. Dlouhodobým záměrem je další zatraktivnění celého území pro návštěvníky, a proto kraj již v minulosti zajistil elektrifikaci objektu a nyní připravuje výstavbu provozní budovy, což umožní vystěhování provozu ze vstupního objektu. Krajští radní na svém pondělním jednání upřesnili harmonogram prací na provozní budově a dílčích úpravách vstupního objektu.

Ilustrační foto
12.11.2018

Pardubice - Spolupráce Pardubického kraje a Zakarpatské oblasti Ukrajiny pokračuje kromě investic do škol, školek či zdravotnických zařízení také v rámci krizového řízení. V příštím roce bude vytvářena na celém území oblasti sít takzvaných bodů záchrany, které usnadní lokalizaci v případech ohrožujících život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Kraj daruje zakarpatským hasičům 150 kusů těchto tabulek.

Pardubický kraj je průkopníkem v transformaci péče o ohrožené děti
12.11.2018

V Dětském centru Veská se uskutečnilo jednání, jehož cílem bylo seznámit zástupce státu s průběhem transformace péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji a dále pak debatovat o budoucnosti zdravotnických služeb v rámci dětských center. Za Pardubický kraj se jednání zúčastnili radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr a radní pro oblast sociálních věcí Pavel Šotola. Pozvání na setkání přijali náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková či poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Olga Richterová, která ve fázi přípravy nad jednáním převzala záštitu.

Přednáška o kyberšikaně na gymnáziu v Litomyšli.
9.11.2018
Litomyšl - Gymnázium v  Litomyšli připravuje své žáky na nebezpečí, kterému jsou každodenně vystavováni. Svědčí o tom dvě přednášky na téma kyberšikany, které se pro žáky uskutečnily tento ve čtvrtek. Jedné z nich se zúčastnil radní odpovědný za školství Bohumil Bernášek.
Jak se chovat při ohrožení
9.11.2018

Pardubický kraj se zapojil do preventivních aktivit Ministerstva vnitra České republiky, zaměřených na hrozby napadení tzv. „měkkých cílů“. Ve spolupráci s Policií České republiky proto probíhají vzdělávací semináře pro zástupce měst a škol.

Zdravé vaření představuje akce „Kuchyně našich babiček“.
9.11.2018
Žamberk – Snahou Pardubického kraje je, aby se ve školních jídelnách podávaly pokrmy, které nejen dodržují školské výživové předpisy, ale jsou zároveň chutné a atraktivní. Propagaci zdravého vaření, bez polotovarů a prášků, představuje akce „Kuchyně našich babiček“. Uskutečnila se letos podruhé
Ilustrační foto
9.11.2018

Pardubice - V loňském školním roce bylo v Pardubickém kraji téměř 700 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kterým pomáhají obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond DRAB FOUNDATION se zajištěním školních obědů. I proto, že je tato služba s v současné době v regionu zajištěná velmi kvalitně, rozhodl se kraj pokračovat v tomto způsobu a nepodal žádost do dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k řadě nejasností tuto žádost nepodalo celkem pět krajů.

Univerzita a muzeum pronikají i do Mexika
9.11.2018
Pardubice/Pachuca – Pardubický kraj a mexický stát Hidalgo propojují studenti a doktorandi, kteří vyjíždějí na výměnné stáže Univerzity Pardubice a státní univerzity ve městě Pachuca. Nyní umělecká fakulta mexické univerzity hostí i výstavu Východočeského muzea Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru. Ta se na základě jednání zástupců české strany na mexické ambasádě později přesune i do hlavního města Mexico City.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.