Aktuality

Slavnostní otevření prostor Pardubického podnikatelského inkubátoru
23.3.2018

Pardubice – Pardubický kraj a město Pardubice budou nově podporovat inovativní podnikání prostřednictvím vlastní líhně podnikatelských talentů. Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) slavnostně otevře své prostory dne 28. března ve 14:00 v Domě techniky (4. patro) na náměstí Republiky v Pardubicích. Společný projekt Pardubického kraje a města Pardubic, realizovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, má za cíl podporovat podnikavé lidi z regionu a zkvalitňovat tak hospodářskou konkurenceschopnost nejen naší metropole, ale i celého kraje.

Orlickoústecké gymnázium bude mít moderní laboratoře
23.3.2018
Ústí nad Orlicí - Na orlickoústeckém gymnáziu začnou stavební práce. Ve středu zde totiž bylo předáno staveniště firmě, která ve škole vybuduje nové laboratoře.
Ilustrační foto
23.3.2018

Pardubice – Pro celou Českou republiku je na rekonstrukce silnic II. a III. třídy, které navazují na mezinárodní síť TEN-T, určeno 27 miliard korun. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu je předpokládaná výše dotace 90 procent ze způsobilých výdajů projektu. Proto i Pardubický kraj dělá vše pro to, aby měl připraveno co nejvíce projektů.

 

Starosta Hlinska Miroslav Krčil a hejtman Martin Netolický
23.3.2018

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve čtvrtek odpoledne Hlinsko. Se starostou města Miroslavem Krčilem řešil mimo jiné situaci středního školství ve městě, kde byl pro letošní školní rok otevřen nový studijní obor zaměřující se na mlékaře. Druhým tématem byly krajské

Podpora rozvoje obcí i malých prodejen stále narůstá
22.3.2018

Pardubice – Poskytování dotací v rámci Programu obnovy venkova zabezpečuje Pardubický kraj pravidelně od roku 2004. Krajští radní proto na svém posledním zasedání projednávali žádosti od obcí, svazků obcí nebo místních akčních skupin. Jejich návrhy budou schvalovat ještě zastupitelé.

Obchodní akademie Svitavy. Zdroj: www.csicr.cz
22.3.2018
Svitavy - Střední školství v Pardubickém kraji je dlouhodobě stabilní. Kraj investuje nejen do vybavení učeben, rekonstrukcí stravovacích provozů či sportovišť, ale postupně se daří navazovat užší spolupráci technických škol a významných zaměstnavatelů. Od příštího školního roku má dojít  k ojedinělému kroku, kterým je sloučení Obchodní akademie Svitavy s Gymnáziem Svitavy, jelikož aktuální počet studentů neumožňuje škole potřebný rozvoj a investice. Obor jako takový zůstane ve městě nadále zachován. O návrhu na sloučení od příštího školního roku budou na svém nejbližším setkání jednat krajští zastupitelé. O záměru již delší dobu se zástupci kraje debatují ředitelé obou škol, ale i starosta města a předseda zastupitelského Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost David Šimek.
Zlatý erb za nejlepší web a elektronickou službu si odvezlo Jablonné nad Orlicí, Sobětuchy a Břehy
22.3.2018

Pardubice – Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb má pro letošek své vítěze. Zástupci kraje dnes představitelům měst a obcí Pardubického kraje předali ocenění a zasloužené ceny.

Při péči o duševní zdraví se nesmí zapomínat ani na zdravý životní styl
22.3.2018
Pardubice - Naučit se zdravému životnímu stylu mohou nyní klienti pardubického střediska organizace Péče o duševní zdraví díky osvědčenému Programu pro dobré zdraví, který startuje 12. dubna v prostorách střediska v Bělehradské ulici v Pardubicích. Jedná se o skupinový edukační program, jehož úkolem je zlepšení celkového životního stylu, zdravotního stavu a udržení motivace ke zlepšení stravovacích návyků u lidí trpících duševní nemocí. Základní body a struktura byly převzaty ze zahraničí. V zemích jako je Irsko, Velká Británie nebo Německo, obdobné programy fungují již řadu let a jsou mezi klienty velmi oblíbené.
Turistický veletrh REGION PROPAG doprovodí řada cestovatelských besed
22.3.2018
Pardubice – Veletrh cestovního ruchu má i metropole Pardubického kraje. Tento pátek a sobotu se uskuteční v e výstavním centru Ideon další ročník REGION PROPAGu. Představí nabídky cestovních kanceláří, ale také jednotlivých regionů, krajů a měst.
Obojživelníci jsou ve svém živlu v pardubické Reálce
22.3.2018
Pardubice - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ve spolupráci s Krajským úřadem Pardubického kraje představila tento týden v pardubické Reálce putovní výstavu Obojživelníci ve svém živlu. Fotografie s odbornými postery tu budou k vidění v pracovní dny od 8 do 17 hodin až do 6. dubna.
Hejtman Martin Netolický při jednání s odboráři
22.3.2018

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal ve středu s předsedou Asociace samostatných odborů Bohumírem Dufkem a předsedou Lékařského odborového klubu Martinem Engelem. Hlavním tématem tohoto jednání byla aktuální situace v krajském zdravotnictví. Hejtman seznámil odboráře se změnami, kterými krajské zdravotnictví prošlo, ale i s plány do budoucna včetně investiční činnosti a personální situace.

Silnice I/35 (ilustrační foto)
22.3.2018

Pardubice - Hejtman Martin Netolický jednal s krajským ředitelem Ředitelství silnic a dálnic Bohumilem Vebrem o harmonogramu výstavby dálnice D35. V souvislosti s probíhajícím tendrem na výběr firmy, která bude stavět klíčovou dálnici D35, se zahájení této stavby nadále protahuje. Součástí jednání byla také zimní údržba na silnicích prvních tříd v Pardubickém kraji či investiční akce kraje v oblasti dopravní infrastruktury.

Hejtman Martin Netolický při prohlídce stravovacího provozu školy
22.3.2018

Pardubice – Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání schválila investiční záměr rekonstrukce stravovacího zařízení ve Střední škole chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Začít tedy mohou přípravné práce na samotné projektování, realizace stavební části investiční akce bude zahájena až po zajištění finančních zdrojů v rozpočtu kraje. Předpokládané náklady na přípravu a realizaci jsou dle investičního záměru 13,8 milionu korun.

Ilustrační foto
22.3.2018

Pardubice - Rada Pardubického kraje v pozici valné hromady společnosti Nemocnice Pardubického kraje (NPk) a.s. na svém pondělním setkání projednala předběžné výsledky hospodaření společnosti v roce 2017 a finanční plán na rok 2018. Z výsledků hospodaření plyne, že NPk hospodařila v loňském roce se ziskem čtyř milionů korun. Celkové výnosy za loňský rok dosáhly 4,15 miliardy korun, čímž je celkový plán výnosů splněn na 103,5 procent.

Kraj chce být starostům partnerem. Dotace pro obce rok od roku rostou
21.3.2018

Téměř 150 starostů obcí v Pardubickém kraji se zúčastnilo již tradičního setkání se členy krajské rady v České Třebové. Kromě investiční činnosti kraje ve všech oblastech od dopravy po zdravotnictví se starostové zajímali také o dotace poskytované z krajského rozpočtu či novelu zákona o střetu zájmů. Jednotliví radní seznámili přítomné starosty s prioritami svých gescí a plány do konce současného funkčního období.

Česko-polská Hřebenovka získala finance z Evropské unie
22.3.2018

Pardubice/Sulislaw - Na zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko se v minulých dnech rozhodovalo o podpoře projektů v tolik očekávané oblasti turistiky a zpřístupnění historického dědictví. Ze stran žadatelů byly předloženy projekty převyšující šestinásobně stanovenou alokaci na uvedené kolo. Na tomto zasedání bylo k podpoře schváleno 12 projektů z celkově 50 projednávaných. Byl mezi nimi i strategicky významný projekt Česko-polská Hřebenovka – východní část, kterého se účastní i Pardubický kraj.

Ilustrační foto
21.3.2018

Pardubice – Žádosti o dotace včelařům i obcím na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod schvalovali na svém posledním jednání radní Pardubického kraje. Tématem jejich jednání byla i protipovodňová opatření.

Hejtman Martin Netolický přivítal Jiřího Mašíka a Miroslava Němce
20.3.2018

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický přijal v pondělí odpoledne Jiřího Mašíka, který je od konce minulého roku trenérem české mužské hokejbalové reprezentace a dlouholetým úspěšným trenérem hokejbalového klubu HBC Autosklo – H.A.K. Pardubice. Jiří Mašík zároveň působí v pozici vedoucího cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Chrudimi.

Ilustrační foto
20.3.2018

Nastavení další spolupráce Pardubického kraje a jeho zdravotnických zařízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a řešení problematiky nedostatku vybraných lékařských profesí v regionu. Témata jednání hejtmana Martina Netolického, radního pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra a generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda s ředitelem VZP ČR Zdeňkem Kabátkem a regionálním ředitelem Michalem Provazníkem.

Beseda s názvem Věda a víra uspořádaná společností AVX na pardubické univerzitě
21.3.2018

Pardubice – O tom, že spolupráce firem a škol je důležitá ví své i společnost AVX sídlící v Lanškrouně. Ta uspořádala na Fakultě chemicko-technologická Univerzity Pardubice veřejnou besedu na téma „Věda a víra“ s nabídkou Trainee a Graduate programu pro studenty i čerstvé absolventy. Hostem setkání se stal i známý lanškrounský kněz Zbigniew Czendlik.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.