Aktuality

Rekonstrukce na gymnáziu v Přelouči.
15.7.2019
Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje na svém prvním červencovém zasedání schválila návrh na poskytnutí finančních prostředků do školských zařízení na nutné opravy. Příspěvek získal i Dětský domov Polička na zpracování projektové dokumentace na realizaci novostavby.
Kvalita a dostatek vody musí být zájmem státu. Finanční zátěž nemohou převzít obce nebo kraj
15.7.2019

Praha - Průzkumné vrty ze 70. a 80. let v oblasti Vysokomýtské synklinály mohu být dobrým sluhou, ale také zlým pánem, jelikož v případě nezajištění mohou znečistit významný zdroj pitné vody. To si uvědomuje také Pardubický kraj, a proto hejtman Martin Netolický společně s radním Václavem Kroutilem svolali jednání na Ministerstvu životního prostředí. Cílem je zajistit především likvidaci problémových vrtů a využít pro monitoring podzemních vod ty, které jsou k tomu stále ještě vhodné. Problémem jsou především finance, ale také určení vlastníka vrtů.

Hlavní město partnerského regionu Centre - Val de Loire, Orléans
12.7.2019

Na základě spolupráce Pardubického kraje s Regionem Centre v oblasti sociální péče a neziskového sektoru vznikl kromě jiného i program výměny dobrovolníků. V předloňském roce odjely do Francie na 8 měsíců tři dívky a tři mladí lidé naopak přicestovali z Francie do Pardubického kraje. Pro všechny strany to ve výsledku byla neocenitelná zkušenost. Také letos hledá kraj nové zájemce.

Architektka Eva Jiřičná obdivovala pardubický zámek
12.7.2019
Pardubice  - Na základě spolupráce s trojicí významných architektů na budoucí podobě opraveného Zámku Pardubice se náměstku hejtmana Romanu Línkovi podařilo otevřít možnost přizvat ke spolupráci na úpravách interiérů Zámku Pardubice také světoznámou architektu Evu Jiřičnou. Ta si celý areál přijela tento týden prohlédnout.
Hejtman Martin Netolický při jednání s Jiřím Ješetou
12.7.2019

Praha - Státní jednotný tarif, nový evropský zabezpečovací systém ETCS, ale také podpora Velké pardubické. O těchto záležitostech jednal ve čtvrtek odpoledne s ředitelem odboru regionální dopravy Českých drah Jiřím Ješetou hejtman Martin Netolický. Pardubický kraj s národním dopravcem uzavřel v průběhu letošního roku novou desetiletou smlouvu o zajišťování regionální železniční dopravy s výjimkou tratí 024 a 025, které bude zajišťovat společnost LeoExpress.

Dětská domácnost Domova pod hradem Žampach má domek v Žamberku
11.7.2019

Domov pod hradem Žampach v rámci poskytovaných sociálních služeb pro zdravotně postižené osoby s rozumovým a případně tělesným postižením provozuje také jednu domácnost určenou pro děti ve věku od 3 let. Dosud byla umístěna v areálu domova na Žampachu, nyní se však přestěhuje do rodinného domku v Žamberku. Pro děti tu bude snazší docházet do specializovaného školského zařízení ve městě.

Další možnosti léčby pacientů s končetinovou aterosklerózou. Tepny zprůchodní frézováním.
11.7.2019

Šetrnější zákrok, prakticky žádná rekonvalescence a dlouhodobější efekt. To jsou výhody novinky určené pro pacienty s aterosklerotickým onemocněním dolních končetin, kterou do portfolia prováděných výkonů zařadilo angiografické pracoviště radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice. Nemocným je odfrézován zvápenatělý obsah v tepně, a je tak obnovena její průchodnost. Jedná se o takzvanou rotační aterektomii.

Gymnázium Polička
11.7.2019

Radní Pardubického kraje schválili tři nové projektové záměry na realizaci úspor energie s využitím evropských fondů u krajských škol.

Letohradská průmyslovka získá dílny za 36 milionů. Kraj s městem plánují další rozvoj školy.
8.7.2019

Letohrad - Jednou ze středních škol, do kterých Pardubický kraj dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky, je také Průmyslová střední škola v Letohradě. O aktuálním stavu investičních projektů a dalším rozvoji školy jednali se starostou města Petrem Fialou zástupci kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem.

Most v Řečanech nad Labem
9.7.2019

Kladruby nad Labem - O víkendu přišla z ázerbajdžánského Baku překvapivá zpráva. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem se stala druhou památkou v Pardubickém kraji, která získala místo v prestižním seznamu UNESCO. Na úterní tiskové konferenci za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana prezentoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický plánované krajské investice v této oblasti. Kraj zde kromě vlastnictví silnic nižších tříd a mostů zřizuje také unikátní Střední školu chovu koní a jezdectví.

Kraj navýší dotaci pro Sdružení místních samospráv na 240 tisíc korun ročně
9.7.2019
Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová jednali s europoslancem a předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem o finanční podpoře krajského sdružení, ale také o problematice novely stavebního zákona, kterou odmítají jak kraje, tak obce.
Monika Pokorná a Ladislav Valtr.
8.7.2019
Pardubice – Studentky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice zakončily slavnostně studium promocí. Ta se uskutečnila 8. července v Aule Arnošta z Pardubic. Radost z diplomu měla i Monika Pokorná, která obdržela Cenu Pardubického kraje za vynikající úroveň diplomové práce. Pamětní list a finanční odměnu obdržela od radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.
Sochy na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí
8.7.2019

Pardubice – Radní Pardubického kraje schválili další dotace v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji. Nejvyšší dotace jdou do opravy památek.

 

Současný a navrhovaný most mezi Řečany n. L. a Kladruby n. L.
8.7.2019
Pardubice – Členové Rady památky Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem si na červnovém zasedání rozdali úkoly, aby mohli nominaci připomínkovanou organizací ICOMOS podat na plenární zasedání mezivládního Výboru pro světové dědictví příští rok. Ovšem těsně před letošním zasedání výboru UNESCO v ázerbájdžánském Baku přišel požadavek na informaci, jak se na připomínkách od ICOMOS aktuálně pracuje. Nominace se dostala na pořad jednání už nyní, a jak víme, byla přijata a schválena. Pro Radu památky, ani pro Pardubický kraj, tím ale práce na rozdaných úkolech nekončí.
DAKO Třemošnice
8.7.2019

Třemošnice - Významným zaměstnavatelem ve Třemošnici a okolí je společnost DAKO-CZ. Jednáním s vedením společnosti zakončil hejtman Martin Netolický svoji návštěvu města. Společně hovořili o možnosti provázání se středními školami a Univerzitou Pardubice. DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje.

Třemošnické učiliště bude mít na podzim zateplené dílny za 30 milionů korun
8.7.2019

Třemošnice - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici je jedinou krajskou školou v tomto regionu. V rámci své návštěvy ji proto i přes prázdninový režim navštívil hejtman Martin Netolický. I přesto, že si studenti užívají léta, škola nespí. Kraj zde totiž za téměř 30 milionů korun zatepluje budovu dílen. S ředitelkou Janou Sýkorovou jednal hejtman nejen o krajských investicích, ale i naplněnosti jednotlivých oborů, dopravní obslužnosti a spolupráci s partnerským regionem na Ukrajině.

Starosta Třemošnice Miroslav Bubeník
8.7.2019

Třemošnice - Druhou zastávkou hejtmana Martina Netolického v rámci čtvrtečního výjezdu byla Třemošnice. Zde nejprve jednal se starostou Miroslavem Bubeníkem a následně navštívil krajské učiliště a společnost DAKO-CZ. Se starostou hovořil nejen o dopravní infrastruktuře, ale také záležitostech z oblasti kultury či zdravotnictví.

Starosta Ronova Marcel Lesák a hejtman Martin Netolický
8.7.2019

Ronov nad Doubravou - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal ve čtvrtek na samou hranici Pardubického a Středočeského kraje. První hejtmanskou zastávkou byl Ronov nad Doubravou a jednání se starostou města Marcelem Lesákem a jeho radními. Hlavním tématem setkání byla příprava velké krajské investice do silnice II/337 a výstavba kanalizace v obci za 150 milionů korun. Druhým tématem byla dostupnost zdravotní péče a výstavba výjezdové stanice krajské záchranné služby na Seči.

Elektromobil Volkswagen e-golf.
4.7.2019
Pardubický kraj - Elektromobily se stávají běžnou součástí provozu v celé České republice a jinak tomu není ani na silnicích v Polabí. Příkladem v elektrifikaci vozového parku je Krajského úřadu Pardubického kraje, jehož zaměstnanci budou opět moci při svých služebních cestách využívat elektromobil Volkswagen e-golf. Čtyřletá zápůjčka vozu od Skupiny ČEZ navazuje jak na předchozí zápůjčku e-auta tak především na memorandum o vzájemné spolupráci při rozvoji elektromobility v Pardubickém kraji uzavřené v roce 2015.
Porotci Roman Línek a Michal Kortyš nad panely s přihlášenými stavbami
4.7.2019

Poprvé po uzávěrce letošní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se mohli členové poroty seznámit se stavbami přihlášenými do nového ročníku. Ve dvouletém intervalu ji vyhlašuje Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS). Jak bude soutěž v letošním roce probíhat, jsme se zeptali předsedy poroty, 1. náměstka hejtmana Romana Línka.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.