Seznam pracovníků kanceláře hejtmana

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Barták Dominik, Mgr. 466 026 629
A 1406 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů pověřen zastupováním vedoucího oddělení
Boňatovský Aleš, Ing., MPA 466 026 173
466 026 386
A 1127 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení krizového řízení vedoucí oddělení
Buriánková Jaroslava, Bc. 466 026 145
466 026 383
A 1202 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Drechsler Tomáš 466 026 271
A 1403 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Fajfr Milan, Ing. Bc. 466 026 245
A 1204a Kancelář hejtmana (KH)   osobní tajemník hejtmana
Hamanová Zuzana, Mgr. 466 026 202
466026396
A 1204 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu vedoucí oddělení
Havlíčková Jana 466 026 223
A 1213 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Herynková-Velcová Andrea, Ing. 466 026 252
466 026 380
A 1302 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Holovský Martin, Bc. 466 026 373
A 1127 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení krizového řízení
Holubová Veronika, Mgr. 466 026 627
A 1401 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Kleinová Ingrid, Mgr. 466 026 178
A 1401 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Kosková Eva 466 026 118
466 611 215
A 1210 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Kotajná Petra, Bc. 466 026 113
466 611 220
A 1208 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu
Krejčová Iva 466 026 255
466 026 383
A 1202 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Krejčová Kateřina, Bc. 466 026 603
A 1203 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Ludvíček Ondřej 466 026 253
A 1303 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu
Mašín Oldřich, Ing. 466 026 370
A 1127 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení krizového řízení
Moravec Pavel 466 026 248
A 1127 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení krizového řízení
Nováková Zuzana, PhDr. 466 026 628
A 1404 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Říhová Alexandra, Bc. 466 026 151
A 1310 Kancelář hejtmana (KH)   ekonom odboru
Svobodová Lenka 466 026 604
466 611 220
A 1208 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Šilar Petr, Bc. 466 026 224
A 1404 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Šinkorová Jitka 466 026 254
466 026 397
A 1212 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka
Škařupa Zdenek, Bc. 466 026 606
A 1204 Kancelář hejtmana (KH)   vedoucí odboru
Špatenková Jitka 466 026 371
A 1127 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení krizového řízení
Vodičková Radka 466 026 123
A 1460 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Votřelová Zuzana 466 026 601
B 2202 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení sekretariátu asistentka

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.