Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2018 (26.2.2019)

Dokument ve formátu PDF(249.1 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2017 (23.2.2018)

Dokument ve formátu PDF(251.8 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2016 (27.2.2017)

Dokument ve formátu PDF(234 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2015 (29.2.2016)

Dokument ve formátu PDF(99.9 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2014 (23.2.2015)

Dokument ve formátu PDF(5.4 MB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2013 (27.2.2014)

Dokument ve formátu MS Word(274 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2012 (7.2.2013)

Dokument ve formátu PDF(485.9 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2011 (20.2.2012)

Dokument ve formátu PDF(467.2 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2010 (14.2.2011)

Dokument ve formátu PDF(268.9 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2009 (17.3.2010)

Dokument ve formátu MS Word(50.5 kB)

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/99 Sb. za rok 2008 (27.2.2009)

Dokument ve formátu MS Word(47.5 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.