Seznam pracovníků odboru organizačního a právního a krajského živnostenského úřadu

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Cyrány Boris, Ing. 466 026 404
A 1145 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení živnostenského podnikání vedoucí oddělení
Čadová Helena, Ing. 466 026 402
A 1144 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení živnostenského podnikání
Čeperová Marie, Mgr., Bc. 466 026 287
A 1304 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení legislativní a právní podpory
Dašková Olga, Mgr. 466 026 222
A 1147 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí vedoucí oddělení
Khomová Julie, Mgr. 466 026 527
A 1148 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Koubková Dana, Mgr. 466 026 526
A 1139 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Krejcarová Jana 466 026 161
A 1309 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení organizační
Lavická Lenka, Ing. Bc. 466 026 403
A 1144 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení živnostenského podnikání
Mocek Miroslav, JUDr., MPA 466 026 125
466 026 389
A 1306 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ)   vedoucí odboru
Nekvinda Libor, PaedDr., Mgr. 466 026 138
A 1309 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení organizační vedoucí oddělení
Norková Klára, Mgr., MPA 466 026 148
A 1140 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Nováková Věra, Bc. 466 026 163
A 1140 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Pálová Marie, Bc. 466 026 400
A 1148 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Procházková Kateřina 466 026 181
A 1307 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ)  
Svobodová Danuše, Ing. 466 026 436
A 1138 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí vedoucí oddělení
Štangl Cyril, Ing. 466 026 435
A 1142 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Venzara David, Mgr., MPA 466 026 117
A 1305 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení legislativní a právní podpory
Venzarová Pavlína, Mgr., MPA 466 026 170
A 1305 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení legislativní a právní podpory vedoucí oddělení
Vozábová Hana 466 026 174
A 1309 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení organizační
Zábrahová Anna, Mgr. 466 026 523
A 1135 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí
Ziklová Michaela, Ing. 466 026 525
A 1136 Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad (OOPKŽÚ) Oddělení vnitřních věcí

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.