Seznam pracovníků kanceláře ředitele úřadu

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Andrlíková Ivana, Bc. 466 026 196
A 1123 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Bartoš Radek 466 026 279
A 1001 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Biňovcová Martina 466 026 186
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Bouchner Radim 466 026 150
A 1119 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Ctiborová Markéta, Bc. 466 026 331
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Černý Vladimír 466 026 179
A 1317 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Číhař Tomáš, Ing. 466 026 555
A 1318 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Desenský Michal, Mgr. 466 026 194
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby vedoucí oddělení
Dlask Miloš 466 026 279
A 1001 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Dlasková Radka   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Dolníčková Dáša   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Drdla Roman 466 026 332
A 1314 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Fater Jakub 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Fedrzel Filip, Mgr. 466 026 183
A 1315 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Hájková Hana, Bc. 466 026 200
A 1009 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Haniková Jana, PhDr. 466 026 124
466 026 384
A 1313 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ)   vedoucí odboru
Hermanová Petra, Mgr. 466 026 574
A 1114 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení veřejných zakázek
Horáček Martin 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Horáčková Blanka 466 026 195
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Hruša Roman 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Hubáček Pavel 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Jankovský Petr 466 026 193
A 1318 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Jelínek Martin, Ing. 466 026 498
A 1431 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní vedoucí oddělení
Klouda Luděk, Bc. 466 026 280
A 1009 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Kopecká Jaroslava 466 026 581
A 1428 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Kouřilová Jana, Ing., Bc. 466 026 294
A 1428 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Koutecká Jolana, Ing. 466 026 152
A 1123 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Koutníková Blanka   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Koutníková Petra   A Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Kukačková Libuše 466 026 181
466 026 389
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Květonová Šárka 466 026 126
466 026 387
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Lipový Jaroslav, Ing. 466 026 263
A 1433 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Lochmanová Lenka   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Mačenbacher Bohumil 466 026 192
A 1314 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Malíř Josef 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Málková Martina 466 026 168
A 1312 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ)   asistentka
Mašterová Renata, Ing. 466 026 658
A 1433 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Menšl Pavel, Mgr. 466 026 282
466 026 384
A 1119 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ)   právník odboru
Menšl Pavel, Mgr. 466 026 282
466 026 384
A 1115 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení veřejných zakázek vedoucí oddělení
Mikanová Alena   B Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Novotná Jana, Bc. 466 026 650
A 1118 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Novotný Petr, Ing. 466 026 131
A 1117 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy vedoucí oddělení
Pecháček Jan 466 026 130, 550
A 1026, 1027 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Poskočil Jiří, Ing. 466 026 182
A 1319 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Pospíšilová Milada 466 026 168
466 026 384
A 1312 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ)   asistentka
Prokopová Mária   C Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Rezler David, Bc. 466 026 184
A 1324 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky pověřen zastupováním vedoucího oddělení
Svěráková Veronika 466 026 165
C 116 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení spisové služby
Šimůnková Iva, Ing. 466 026 572
A 1432 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Štefánková Aneta, Bc. 466 026 295
A 1114 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení veřejných zakázek
Štěpánová Hana, Mgr. 466 026 251
Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Štíková Ivana 466 026 333
A 1122 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Tichý Richard 466 026 185
A 1315 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky
Tintěra Ondřej 466 026 279
A 1001 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Tomášová Eliška   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Tondrová Nataliia   A Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Tydlačková Monika   Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Vítová Jitka 466 026 281
A 1430 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení kontrolní
Zeman Miloš 466 026 189
A 1318 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení informatiky

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.