Aktuality

Venkov zazářil na mezinárodní úrovni

Venkov zazářil na mezinárodní úrovni
(9.8.2018)

Obec Poříčí u Litomyšle leží v mírně zvlněné krajině, která je charakteristická pro okolí Litomyšle. Nejsou zde velké kopce, příroda působí velmi malebně a romanticky. Žijí zde přátelští lidé. Poříčí má strategickou polohu poblíž pískovcových skal s názvem Toulovcovy maštale. To vše jsou velké plusy pro účast v prestižní mezinárodní soutěži Entente Florale.

 

O jakou soutěž se jedná? Název Entente Florale znamená ve volném překladu Evropská kvetoucí sídla. Na wikipedii jsem přečetla doslova toto: „Evropské Entente Florale je soutěž pro města a vesnice. Každá soutěžící země navrhuje své město a vesnici. Porota město a vesnici navštíví a provede hodnocení. Soutěž byla založena před cca 30 lety, původně z iniciativy Velké Británie a Francie. V současné době se účastní 12 zemí a další žádosti o účast se posuzují. Soutěže se dnes účastní těchto dvanáct zemí: Belgie, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Slovinsko a Spojené království.“

 

I když obec Poříčí leží v krásném místě, bylo by to málo pro účast v soutěži. Obecní zastupitelstvo vede od roku 2002 až dodnes pracovitý, houževnatý, vytrvalý a dá se říci, že i statečný starosta František Bartoš. On a zastupitelé řídí vesnici ve vysokém pracovním nasazení. A to je zde vidět na každém kroku. Jsou malou obcí do 500 obyvatel, vládne zde soudržnost v přátelském duchu.

 

Obec Poříčí v loňském roce získala v celostátní soutěži Vesnice roku 2017 zelenou stuhu. To ji předurčilo k tomu, že byla jediná za Českou republiku vyslána právě do výše zmíněné evropské soutěže Entente Florale.

 

17. července 2018 je navštívila mezinárodní komise, která celou obec prošla, aby se s ní seznámila. Večer se konalo v kulturním domě slavnostní setkání 9členné hodnotící komise a přizvaných hostí. Předseda komise Rudi Geerardyn (Belgie) se vyjadřoval pochvalně o tom, co viděli.

 

I kdyby se již Poříčí v soutěži neumístilo na viditelném místě, i tak je to obrovská výhra. Účastnili se mezinárodní soutěže a reprezentovali s velkou ctí a nasazením český venkov, venkov Pardubického kraje. A to je opět další z důkazů a vzkazů pro vedení státu, že zachování a podpora funkčního venkova je to nejlepší, co je možné pro lidi udělat.

 

Ať se poříčským i nadále daří co nejlépe a žijí klidný život. Díky za skvělou reprezentaci českého venkova v mezinárodním měřítku.

 

Hana Štěpánová, radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.