Aktuality

Psychiatrické péči svítá na lepší časy

Psychiatrické péči svítá na lepší časy
(15.9.2015)

Pardubický kraj – Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním zasedání také Koncepci rozvoje psychiatrické péče v Pardubickém kraji na příštích pět let. Ta analyzuje současný stav a navrhuje, jak navázat na celostátní reformu psychiatrie a využít při tom evropské fondy v novém programovacím období. Celá síť psychiatrické péče by se měla rozšířit a více přizpůsobit potřebám pacientům.

 

„Psychiatrická péče byla donedávna nejen v našem kraji, ale celostátně podceňována. Tuto situaci by v regionu měla změnit nová koncepce, kterou zpracoval zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice ředitel spolku Péče o duševní zdraví Petr Hejzlar,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má v krajské radě na starosti zdravotnictví.

 

Pardubický kraj už některé kroky učinil. Byl iniciátorem a investorem dostavby a modernizace psychiatrického oddělení ve Svitavské nemocnici a podmínky pro poskytování psychiatrické péče se nyní vylepšují také v Albertinu Žamberk. „Zatím máme v kraji ale nedostatečnou síť psychiatrických ambulancí, které jsou často přetížené. Ani počet lůžek v tomto oboru neodpovídá potřebám, stejně jako malá kapacita terénních služeb a špatné propojení jednotlivých složek péče,“ uvádí v materiálu Petr Hejzlar.

 

Koncepce počítá s navýšením počtu akutních lůžek a zlepšení standardu poskytované péče jako po technické, tak po personální stránce. „Rádi bychom, aby například dětští pacienti mohli být hospitalizování v Pardubickém kraji. Dosud byli odesíláni do Kroměříže a dalších léčeben v jiných krajích, pro rodiče je složité za nimi dojíždět,“ vysvětluje jeden z příkladů Roman Línek a pokračuje: „Důležitá bude pro nás také výstavba nového pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici. Ten současný je už nyní naprosto nedostačující, ale zatím se nemá kam přesunout a nelze zde rozvíjet ani další způsoby péče.“

 

Jedním z klíčových problémů v psychiatrii je v současné době nedostatek odborníků - psychiatrů, psychologů, psychiatrických sester a sociálních pracovníků. Pardubický kraj chce podpořit nábor a vzdělávání odborného personálu, protože právě to bude vedle potřebných financí zcela klíčové pro úspěch reformy. Mohou v tom pomoci i evropské fondy,  například v Integrovaném regionálním operačním programu je psychiatrická péče vyhlášena jako jeden ze tří podporovaných zdravotnických oborů.

 

Spolek Péče o duševní zdraví usiluje už řadu let o vznik Centra pro duševní zdraví. To by se mělo věnovat nejen zdravotním, ale i sociálním dopadům onemocnění.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.