Aktuality

Léčebna v Žamberku získala prostředky na další rozvoj

Rekonstrukce plicního oddělení
(10.3.2015)

Pardubice – Rada Pardubického kraje potvrdila do čela Albertina, odborného léčebného ústavu v Žamberku, dosud zastupujícího ředitele Rudolfa Bulíčka, který úspěšně prošel výběrovým řízením. Zároveň byli radní informování o získání nových grantů a dotací na další rozvoj ústavu.

 

Nové možnosti pro psychiatrickou péči

Albertinum uspělo se žádostí o grant z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska v hodnotě v hodnotě 21,25 milionů korun na zavedení systému ucelené rehabilitace v podmínkách psychiatrického oddělení. Pardubický kraj se na projektu bude podílet částkou 4,25 milionu korun. „Celý záměr řeší rekonstrukci nevyužitého objektu v areálu tohoto zdravotnického zařízení kraje včetně jeho vybavení a následně přesun části činnosti z nevyhovujících prostor do zrekonstruované budovy a rozšíření terénních služeb pro znovuzačlenění pacientů do normálního života,“ vysvětlil projekt 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.

 

Plicní oddělení dostane moderní vybavení

Další posun v kvalitě poskytované péče zaznamená Albertinum díky rekonstrukci a přístavbě plicního lůžkového oddělení v objektu Malínský, a to včetně nového vybavení nábytkem nebo pořízení pojízdného rentgenového přístroje pro skiagrafii. Objekt bude bezbariérový se zázemím pro pacienty i personál, opravena bude i přístupová komunikace. Součástí projektu je i pořízení dalších potřebných přístrojů pro plicní oddělení v dalších pavilonech. „V tomto případě bude přibližně 40 milionů korun hradit Regionální operační program a dotace bude stoprocentní. Díky tomu vznikne moderní plicní zařízení pro ambulantní a lůžkovou péči zejména občanů Orlickoústecka, které mohou využívat nejen plicní, ale také praktičtí lékaři,“ řekl Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.