Aktuality

Radní rozhodli o pomoci malým obecním prodejnám

Olga Ondráčková z MAS Hlinecko radní Kroutil a předseda prac skupiny Petr Zaremba v prodejně Dřevíkov. Ilustrační foto.
(20.3.2014)

Pardubice – I v letošním roce se radní Pardubického kraje rozhodli finančně přispět na provoz malých obecních a pojízdných prodejen. Zájem o tuto dotační podporu se v posledních letech stabilizoval. „V letošním roce podpoříme malé prodejny ve 37 obcích celkovou částkou 1,473 milionu korun. V roce 2009 kraj rozdělil 454 tisíc korun. Z čísel je patrné, že se zvýšil zájem a povědomí obcí o tento druh pomoci,“ řekl Václav Kroutil, krajský radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov.

     Podle Kroutila se ukazuje, že podpora obchůdků na venkově je naprosto nezbytná a vnímá jej také jako významné preventivní sociální opatření. „Díky těmto prostředkům se v malých vesničkách daří udržet v činnosti prodejny se základními druhy potravin. Zejména starší občané v zimních měsících se často jen obtížně dostávají do měst za nákupy. Snažíme se obcím pomoci, aby udržely při životě své prodejny,“ vysvětluje krajský radní.

     Obce mohou žádat o peníze například na vybavení prodejny

     Kraj mohou o dotaci na provoz obchodu nebo pojízdné prodejny žádat obce, které nemají více než 500 obyvatel nebo město do 2 000 obyvatel pro svou místní část, která má do 500 osob. „Finanční prostředky jsou vždy poskytovány zpětně podle skutečných nákladů prodejny v předcházejícím roce. Uznatelnými náklady jsou například elektrická energie, otop, voda, ale také vybavení prodejny klimatizací, mrazícím nebo chladicím zařízením,“ upřesnil Václav Kroutil. Kraj poskytuje dotaci ve výši padesáti procent nákladů v běžném roce, výše maximální dotace na jednu prodejnu je sto tisíc korun.

     Dotace pomáhá i zemědělcům v regionu

     „Například v Bousově na Chrudimsku i díky dotaci od kraje mohl v roce 2011 vzniknout obecní obchod. V malých místních prodejnách navíc často koupíte kvalitní potraviny, které vypěstovali zemědělci žijící v regionu. Ti se přitom v konkurenci levného a ještě levnějšího jen obtížně prosazují do nabídky velkých mezinárodních obchodních řetězců,“ objasnil jeden z dalších významů podpory obecní prodejen Kroutil. Dotační titul je jedním z pilířů Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Dotace mohla být v celkovém objemu vyšší, někteří žadatelé však nedokázali doložit skutečně vynaložené náklady na provoz. Návrh radních musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo, příjemcem dotace jsou totiž obce.

 

 

graf - dotace pro obce s malými prodejnami

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.