Aktuality

Ředitel gymnázia nemůže být zastupitelem, bude se podílet na práci výboru

Ředitel gymnázia nemůže být zastupitelem, bude se podílet na práci výboru
(6.11.2012)

Pardubice – V úterý dopoledne složil do rukou hejtmana Martina Netolického svůj mandát nově zvolený zastupitel Marek Výborný, zvolený za Koalici pro Pardubický kraj. Preferenční hlasy ho vynesly z 20. místa kandidátky na třetí. Jako ředitel gymnázia v Mozartově ulici v Pardubicích ale nemůže podle Zákona o volbách do zastupitelstev krajů vykonávat funkci zastupitele. Důvody, proč byl na kandidátce, vysvětlil v přiložené tiskové zprávě. Jeho nástupcem, který složí slib na prosincovém zastupitelstvu, bude další mladý kandidát Koalice pro Pardubický kraj, starosta Svitav David Šimek. Marek Výborný by se rád podílel na práci Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického.

 

Tisková zpráva Marka Výborného

S ohledem na ustanovení § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, které neumožňuje současný výkon funkce zastupitele a ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem, oznamuji, že ke dni 6.11. 2012 odstupuji z funkce člena Zastupitelstva Pardubického kraje.

     Toto mé rozhodnutí je dáno výkonem funkce ředitele Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449, kterou vykonávám od 1.8. 2012. V době, kdy se uzavíraly kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů, jsem ředitelem školy nebyl a ani jsem nemohl znát výsledek v té době ještě ani nevyhlášeného konkurzní řízení na tento post. Poté, co jsem se ujal funkce ředitele školy a s ohledem na skutečnost, že jsem na této škole 11 let učil, vnímám v současné chvíli zásadní odpovědnost vůči studentům, kolegům i škole samotné. Proto jsem po zralém uvážení učinil výše uvedené rozhodnutí.

     Velmi si vážím podpory voličů, kteří mě díky 2106 kroužkům posunuli z 20. místa kandidátky Koalice pro Pardubický kraj až na místo třetí. Tento výsledek neberu na lehkou váhu a nechci svým rozhodnutím zklamat důvěru těch, kteří mi ji vyjádřili. Budu aktivně pracovat ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje a věřím, že v případě potřeby budu moci i nadále zůstat v kontaktu jak se svým náhradníkem Mgr. Davidem Šimkem, starostou Svitav, tak s celým klubem zastupitelů Koalice pro Pardubický kraj, za jehož týmového hráče („s pozastavenou činností“) se i nadále považuji. Občané kraje se tak mohou i nadále na mě obracet s případnými podněty k činnosti PKj.

     Děkuji všem za pochopení tohoto řešení nastalé situace a přeji celému zastupitelstvu maximálně úspěšné vedení Pardubického kraje po celé volební období.

V Pardubicích 5. 11.¨2012

Mgr. Marek Výborný

zastupitel PKj za Koalici pro Pardubický kraj

ředitel Gymnázia, Pardubice, Mozartova 449

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.