Aktuality

Ambasáda v Tbilisi podporuje krajské aktivity v gruzínských regionech

Ambasáda v Tbilisi podporuje krajské aktivity v gruzínských regionech.
(25.7.2019)

Pardubický kraj je v současné době jediným českým regionem, který uspěl s žádostí v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury. Tento projekt je v letošním roce zaměřený na rozvoj cestovního ruchu, školství a sociálních věcí. Nejen o naplňování projektu, ale také o aktuální politické situaci v Gruzii jednali zástupci Pardubického kraje s novým českým velvyslancem v Gruzii Petrem Mikyskou, který v minulosti působil několik let na obdobném postu v Arménii.

 

„Gruzie je pro Českou republiku jednou z prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci. To je jednoznačný důkaz toho, že náš stát stojí na straně Gruzie v rámci složitých politických vztahů se severním sousedem, kterým je Ruská federace. Jednoznačně chceme i naším projektem ukázat, že máme zájem na rozvoji Gruzie, jeho jednotlivých regionů a nesouhlasíme s děním v Jižní Osetii nebo Abcházii,“ řekl hejtman Netolický. „Česká ambasáda i po změně na postu velvyslance vnímá velmi pozitivně naše kroky, jelikož jsme jediným českým regionem, který se do této spolupráce pustil a má konkrétní výsledky,“ sdělil hejtman, který velvyslance Mikysku seznámil s konkrétními parametry krajského projektu a znovu nabídl ambasádě služby jedné z krajských škol pro zajištění recepce pořádané v Tbilisi každoročně v září.

 

„Regionální spolupráce je velmi důležitá pro rozvoj vztahů obou zemí a jednoznačně koresponduje se snahou naší vlády a ministerstva zahraničí v Gruzii. Projekt Pardubického kraje představuje konkrétní témata pro konkrétní lidi, což je správný přístup, který chceme i v budoucnu podporovat a věřím, že se přidají i další české regiony,“ sdělil český velvyslanec v Gruzii Petr Mikyska.

 

Problémem, který dlouhodobě Gruzii trápí, je centralizace rozhodování. „Gruzie je zářným příkladem toho, když je o projektech v regionu rozhodováno z centra. Regiony tak mají pouze velmi malou šanci ovlivnit velké strategické investice. Docházi tak k tomu, že vláda v Tbilisi rozhodne vybudovat něco, co samotný region pro svůj rozvoj ani nepotřebuje. Naštěstí je v tuto chvíli připravena decentralizace veřejné správy,“ uvedl hejtman Netolický, který se zajímal také o aktuální politickou situaci a dopad zrušení leteckého spojení s Ruskem na cestovní ruch.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.