Volby

Kontaktní osoba: Ing. Cyril Štangl  telefon  466 026 435

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017 se ve standardních hodinách (pátek 14:00 – 22:00 hodin; sobota 08:00 – 14:00 hodin) uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, když tyto byly vyhlášeny dne 2. května 2017 rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.

 

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, bude umožněno hlasování na voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, ale také v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené). Voliči mohou žádat o vydání voličského průkazu u „svého“ obecního úřadu příslušného dle místa jejich trvalého pobytu již od 2. května 2017, kdy byly volby vyhlášeny prezidentem republiky, avšak voličům tyto průkazy budou moci být vydávány až od čtvrtka 5. října 2017. Je-li volič zapsán na základě své žádosti ve zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu (např. z důvodu dlouhodobého studijního či pracovního pobytu voliče v zahraničí, popř. volič má ukončen trvalý pobyt na území ČR), voličský průkaz mu vydá příslušný zastupitelský úřad. Bližší informace k problematice vydávání voličských průkazů, ke způsobům hlasování (včetně způsobů hlasování např. v nemocnicích a dalších zařízeních), k jednotlivým úkolům a lhůtám pro přípravu a provedení těchto voleb (volební harmonogram) a k mnoha dalším záležitostem na úseku voleb naleznete na následujících webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, přímý odkaz:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx

 

Průběžné i konečné výsledky voleb bude možné sledovat např. na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz, oficiální zveřejnění výsledků voleb pak bude provedeno jejich vyhlášením Státní volební komisí ve Sbírce zákonů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.