Smart akcelerátor

logo smart akcelerator
Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019.

Hlavním úkolem projektu je zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji. V současné době je inovační a výzkumný systém Pardubického kraje svými parametry, z pohledu celé České republiky, na průměrné úrovni.

Projekt bude mimo mapování inovačních kapacit regionu řešit i problematiku propagace regionu, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory, kteří by sem mohli přinést nové know-how a podpořit tak jeho další rozvoj.

 

Další oblasti aktivit projektu:

- Zvýšení úrovně inovačních firem

- Zvýšení spolupráce v oblasti průmyslu a vědy a výzkumu

- Zvýšení kvality lidských zdrojů

- Zvýšení propagace podnikatelských aktivit

Do objevování nových příležitostí budou zahrnuty Univerzita Pardubice jako veřejná výzkumná organizace, soukromé výzkumné organizace, které v kraji existují, a inovační firmy, které mají významný podíl vlastního výzkumu a vývoje.

Výsledkem projektu je Pardubický kraj jako konkurenceschopný region, který se progresivně rozvíjí díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě a podnikavosti svých obyvatel.

 

Klíčové aktivity

V rámci projektu bude realizováno 6 klíčových aktivit, které povedou k úspěšné realizaci celého projektu.

Klíčová aktivita 1 - Základní tým – sestavení základního týmu, který se bude věnovat realizaci projektu.

Klíčová aktivita 2 - Vzdělávání - cílem je zvýšit a doplnit kompetence zejména členů týmu nutné k úspěšné realizaci projektu.

Klíčová aktivita 3 - Mapování - cílem aktivity je získat jasný a ucelený přehled o inovačním prostředí v kraji a díky tomu úspěšně realizovat veškeré další aktivity projektu.

Klíčová aktivita 4 - Asistence - cílem je podpořit v kraji realizaci významných rozvojových projektů.

Klíčová aktivita 5 - Propagace - Propagace, marketing a komunikace inovačního systému regionu a RIS3 strategie způsobem, který zajistí, že se informace dostanou ke všem relevantním cílovým skupinám projektu.

Klíčová aktivita 6 - Řízení projektu - Zajistit souladu se všemi pravidly, která je nutno dodržovat při realizaci tohoto projektu. 

 

Kontaktní osoby:

Krajský RIS3 manažer - Michal Zálešák, MBA, zalesak@czechict.cz

Krajský RIS3 developer - Ing. Karel Čejna, kcejna@gmail.com  

Krajský RIS3 koordinátor - Mgr. Miroslav Smejkal, miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

 

Inovační platformy

Společné zasedání inovačních platforem 25.4.

2. zasedání inovačních platforem 14. a 15. září 2017

 

Zajímavé akce

Kulaté stoly k aktualizaci regionální inovační strategie (18.9.2018)

 

Seminář na téma Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji

 

Seminář na téma Průmyslová práva

 

Dotační program

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.