Smart akcelerátor

logo smart akcelerator

Projekt Smart akcelerátor Pardubického kraje je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí v kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Pardubický kraj.

Projekt je realizován v období od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2019.

Hlavním úkolem projektu je zmapovat a následně rozvíjet inovační prostředí v Pardubickém kraji. V současné době je inovační a výzkumný systém Pardubického kraje svými parametry, z pohledu celé České republiky, na průměrné úrovni.

Projekt bude mimo mapování inovačních kapacit regionu řešit i problematiku propagace regionu, aby se stal zajímavou destinací pro zahraniční investory, kteří by sem mohli přinést nové know-how a podpořit tak jeho další rozvoj.

 

Další oblasti aktivit projektu:

- Zvýšení úrovně inovačních firem

- Zvýšení spolupráce v oblasti průmyslu a vědy a výzkumu

- Zvýšení kvality lidských zdrojů

- Zvýšení propagace podnikatelských aktivit

Do objevování nových příležitostí budou zahrnuty Univerzita Pardubice jako veřejná výzkumná organizace, soukromé výzkumné organizace, které v kraji existují, a inovační firmy, které mají významný podíl vlastního výzkumu a vývoje.

Výsledkem projektu je Pardubický kraj jako konkurenceschopný region, který se progresivně rozvíjí díky vysoké inovační aktivitě firem, špičkovému výzkumu a vzdělání, kreativitě a podnikavosti svých obyvatel.

 

Klíčové aktivity

V rámci projektu bude realizováno 6 klíčových aktivit, které povedou k úspěšné realizaci celého projektu.

Klíčová aktivita 1 - Základní tým – sestavení základního týmu, který se bude věnovat realizaci projektu.

Klíčová aktivita 2 - Vzdělávání - cílem je zvýšit a doplnit kompetence zejména členů týmu nutné k úspěšné realizaci projektu.

Klíčová aktivita 3 - Mapování - cílem aktivity je získat jasný a ucelený přehled o inovačním prostředí v kraji a díky tomu úspěšně realizovat veškeré další aktivity projektu.

Klíčová aktivita 4 - Asistence - cílem je podpořit v kraji realizaci významných rozvojových projektů.

Klíčová aktivita 5 - Propagace - Propagace, marketing a komunikace inovačního systému regionu a RIS3 strategie způsobem, který zajistí, že se informace dostanou ke všem relevantním cílovým skupinám projektu.

Klíčová aktivita 6 - Řízení projektu - Zajistit souladu se všemi pravidly, která je nutno dodržovat při realizaci tohoto projektu. 

 

Kontaktní osoby:

Krajský RIS3 manažer - Michal Zálešák, MBA, zalesak@czechict.cz

Krajský RIS3 developer - Ing. Karel Čejna, kcejna@gmail.com  

Krajský RIS3 koordinátor - Mgr. Miroslav Smejkal, miroslav.smejkal@pardubickykraj.cz

 

Vytvořené dokumenty (ke stažení)

Regionální inovační strategie Pardubického kraje (1. 7. 2019)

 

Newsletter - leden 2019 (21. 2. 2019)

 

Mapování inovačního prostředí Pardubického kraje (13. 12. 2018)

 

Marketingová strategie pro podporu inovací, vědy a výzkumu v Pardubickém kraji (4. 12. 2018)

  

Aktuality a zajímavé akce

Závěrečná konference projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje (30. 5. 2019)

 

Noc mladých výzkumníků 2019 (4. 4. 2019)

 

Konference na téma nanotechnologie a pokročilé materiály (4. 4. 2019)

 

Konference na téma Smart city (21. 2. 2019)

 

Kulaté stoly k aktualizaci regionální inovační strategie (18. 9. 2018)

 

Seminář na téma Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji (27. 2. 2018)

 

2. zasedání inovačních platforem 14. a 15. září 2017 (9. 10. 2017) 

 

Dotační program Smart Akcelerátor Pardubického kraje schválen (30. 5. 2017)

 

Seminář na téma Průmyslová práva (15. 5. 2017)

 

Společné zasedání inovačních platforem 25.4.2017 (26. 4. 2017)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.