Seznam pracovníků odboru zdravotnictví

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Čech Pavel, Mgr., Bc. 466 026 140
A 1414a Odbor zdravotnictví (OZ)   vedoucí odboru
Čermáková Lucie, Mgr. 466 026 444
A 1413 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Fejt Jaroslav, JUDr. 466 026 143
A 1418 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb pověřen zastupováním vedoucího oddělení
Fejt Jaroslav, JUDr. 466 026 143
A 1418 Odbor zdravotnictví (OZ)   právník odboru
Huňka Antonín, Ing., Ph.D. 466 026 453
A 1413 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Janurová Kateřina, Ing. 466 026 139
A 1413 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Kaválková Kateřina, Lic. 466 026 452
A 1417 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Kolářová Iva, Lic. 466 026 445
A 1416 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Kučera Jiří, Ing., CSc. 466 026 458
A 1411 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické
Minaříková Stanislava, Ing. 466 026 449
A 1426 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické
Moravcová Zdeňka 466 026 561
461 535 164
A 1417 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Plačková Pavla, Ing. 466 026 146
A 1426 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické
Plachá Zdeňka 466 026 441
A 1427 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické
Psutka Jan, MUDr. 466 026 447
A 1413 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení zdravotních služeb
Středová Vladimíra, Ing. arch. 466 026 624
A 1427 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické
Špaček Pavel, Ing. 466 026 448
A 1419 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické vedoucí oddělení
Vlčková Šárka 466 026 142
466 026 451
A 1414 Odbor zdravotnictví (OZ)   asistentka
Zeman Lubomír, Ing. 466 026 443
A 1415 Odbor zdravotnictví (OZ) Oddělení ekonomické

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.