Formuláře

1-2021-22

formulář - Oznámení o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem sociálních služeb (5.10.2018)

Dokument ve formátu MS Word(61.5 kB)

Žádost o oprávnění k poskytování ZS - PO (2.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(60.5 kB)

Žádost o oprávnění k poskytování ZS - FO (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(53.5 kB)

Žádost o odejmutí oprávnění resp. o zrušení registrace (2.11.2017)

UNDEFINED: FIL_TXT_TXT(71.4 kB)

Oznámení změny FO (1.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(66 kB)

Oznámení změny PO (1.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(67.5 kB)

Prohlášení odborného zástupce (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(28 kB)

Seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků PO - lůžková zdravotnická zařízení (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Excel(34.5 kB)

Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky (11.10.2012)

Dokument ve formátu PDF(79.8 kB)

Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - zařízení státu (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(57.5 kB)

Lékařský posudek (23.8.2012)

Dokument ve formátu MS Word(30 kB)

Výběrové řízení - přihláška (1.4.2012)

UNDEFINED: FIL_TXT_TXT(37.1 kB)

Výběrové řízení - návrh (1.9.2015)

UNDEFINED: FIL_TXT_TXT(22.1 kB)

Seznam zdravot. pracovníků PO (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Excel(42 kB)

Seznam zdravot. pracovníků FO (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Excel(42 kB)

Prohlášení k žádosti PO (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(33.5 kB)

Prohlášení k žádosti FO (27.11.2017)

Dokument ve formátu MS Word(31 kB)

Seznam dokladů spisu poskytovatele ZS - PO (1.4.2012)

Dokument ve formátu MS Word(45.5 kB)

Seznam dokladů spisu poskytovatele ZS - FO (1.4.2012)

Dokument ve formátu MS Word(46 kB)

Osobní dotazník (11.1.2011)

Dokument ve formátu PDF(127.8 kB)
1-2021-22

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.