Seznam pracovníků odboru finančního

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Baloghová Jana 466 026 545
B 2347 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Bartoňová Pavlína 466 026 137
B 2302 Odbor finanční (OF)   asistentka
Baťková Eva 466 026 538
B 2339 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Bednaříková Ivana, Ing. 466 026 530
B 2338 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí vedoucí oddělení
Blažek Jiří, Ing. 466 026 187
B 2342 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Blažková Marcela 466 026 537
B 2339 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Bublová Simona, Mgr. 466 026 532
B 2337 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Černohorská Kateřina, Mgr. 466 026 187
B 2342 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Doležalová Ladislava 466 026 542
B 2346 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Fassnerová Zdeňka, Bc. 466 026 536
B 2337 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Jílková Miloslava 466 026 542
B 2346 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Juricová Kateřina, Mgr., Bc. 466 026 284
B 2348 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Kocourková Klára 466 026 283
B 2342 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Kopsová Kateřina, Ing. 466 026 378
B 2336 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování
Košťálová Iva 466 026 547
B 2333 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování
Lacušová Helena 466 026 537
B 2339 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Loužilová Věra, Ing. 466 026 538
B 2339 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Metelková Jitka 466 026 257
B 2346 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Novotná Jana, Mgr. 466 026 258
B 2343 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Pleskotová Iveta, Ing., DiS. 466 026 564
B 2333 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování
Schejbalová Alena, Bc. 466 026 541
B 343 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Skálová Kliková Milena, Ing. 466 026 534
B 2345 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Slavík Jan, Ing. Bc. 466 026 135
B 2301 Odbor finanční (OF)   vedoucí odboru
Staňková Dagmar, Ing. 466 026 540
B 2344 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví vedoucí oddělení
Šiborová Martina 466 026 533
B 2337 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Škarková Zdeňka 466 026 539
B 2337 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Štěpánková Naděžda 466 026 546
B 2347 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Šumpichová Barbora, Mgr. 466 026 548
B 2332 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování
Vaňousová Jana, Mgr. 466 026 549
B 2334 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování vedoucí oddělení
Vávrová Jaroslava 466 026 260
B 2348 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Velinská Lucie, Ing. 466 026 638
B 2341 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování
Vondroušová Dita 466 026 541
B 2343 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Zelinková Libuše 466 026 543
B 2345 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Zvárová Markéta, Ing. 466 026 256
B 2333 Odbor finanční (OF) Oddělení rozpočtu a financování

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.