Rozpočty příspěvkových organizací

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor zdravotnictví (22.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(205.6 kB)

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor školství (22.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(438.9 kB)

Schvlálené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor sociálních věcí (22.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(363.9 kB)

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (22.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(202.1 kB)

Schválené rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor dopravy a silničního hospodářství (21.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(185.9 kB)

Návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor dopravy a silničního hospodářství (11.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(185 kB)

Návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (11.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(201.1 kB)

Návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor sociálních věcí (11.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(362.8 kB)

Návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor školství (11.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(438.5 kB)

Návrh rozpočtů na rok 2019 a střednědobých výhledů rozpočtů na období let 2020 až 2021 příspěvkových organizací odbor zdravotnictví (11.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(204.6 kB)

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací odbor dopravy a silničního hospodářství (16.11.2017)

Dokument ve formátu PDF(185.8 kB)

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (22.11.2018)

Dokument ve formátu PDF(202.1 kB)

Schvlálené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací odbor sociálních věcí (16.11.2017)

Dokument ve formátu PDF(287 kB)

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací odbor školství (16.11.2017)

Dokument ve formátu PDF(435.2 kB)

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací odbor zdravotnictví (16.11.2017)

Dokument ve formátu PDF(210.2 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.