Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Vedoucí oddělení:   Ing. Richard Pinkas   telefon  466 026 520