Oddělení ekonomické

Vedoucí oddělení:   Ing. Antonín Nykles   telefon  466 026 437

 

 

1. agenda ekonomických činností

  • sestavování návrhu rozpočtu kraje za odvětví sociálních věcí, zabezpečení hospodaření dle rozpočtu a kontroly jeho čerpání
  • zpracování finančních analýz
  • zpracování podkladů pro realizaci schválených rozpočtových opatření za kapitolu sociálních věcí
  • spolupráce při zajišťování a koordinaci činností a úkolů týkajících se nakládání s majetkem kraje
  • podílení se na inventarizaci majetku a závazků kraje

Kontaktní pracovník:

Ing Antonín Nykles  telefon 466 026 437

 

2. agenda zajišťování zřizovatelských funkcí vůči příspěvkovým organizacím v oblasti sociálních služeb

Kontaktní pracovnice:

Ing. Kamila Gregorová  telefon 466 026 147

                                  telefon 724 496 042

 

3.   agenda související s poskytováním účelových dotací na podporu sociálních služeb (dříve dotace MPSV ČR) poskytovatelům sociálních služeb

Kontaktní pracovníci:

Bc. Lada Nežádalová telefon 466 026 375

Ing. Naděžda Ferenčíková  telefon 466 026 226

 

 

4. agenda související s poskytováním dotací (dříve grantů) z rozpočtu Pardubického kraje

Program podpory sociálních služeb 

Program 1 - Program podpory sociálních služeb poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Program 2 - Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Program 3 - Podpora prorodinných aktivit

 

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Martina Šafránková telefon 466 026 483

Ing. Naděžda Ferenčíková  telefon 466 026 226

 

Dotační programy v oblasti podpory sociálního podnikání  a podpory rozvoje neziskového sektoru (podpora fundraisingu)

Dotační program podpory sociálního zabezpečení sociálních služeb 

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Martina Šafránková telefon 466 026 483

 

5. agenda související s registrací poskytovatelů sociálních služeb

Kontaktní pracovnice:

Mgr. Monika Morávková, Dis. et Dis.  telefon 466 026 567

Lic. Naděžda Doležalová telefon 466 026 431

 

6. agenda související s Individuálním projektem Pardubického kraje

Kontaktní pracovníci:

Ing. Dagmar Němečková telefon 466 026 323

Ing. Tomáš Vlk  telefon 466 026 490

 

7. Projektové a finanční řízení projektů financovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

  • zajištění činností projektového a finančního manažera v Individuálních projektech Pardubického kraje "Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II" a "Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji".

 

Ing. Bc. Zuzana Konvalinková   telefon  466 026 442, 725 941 596

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.