Ocenění Pardubického kraje

Ocenění Pardubického kraje

Ocenění Pardubického kraje
(15.4.2015)

Ceny Pardubického kraje jsou nejvyšším oceněním, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj Pardubického kraje. Zastupitelstvo Pardubického kraje tak hodlá rozvíjet dobré tradice Pardubického kraje a cestou udělování cen také trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří v Pardubickém kraji žijí. Pardubický kraj udílí ocenění Pardubického kraje od roku 2014.

NOMINAČNÍ FORMULÁŘ

 

Ceny se udílí ve třech kategoriích:

 

  •  Za zásluhy o Pardubický kraj

Je to nejvyšší ocenění kraje a je udělováno respektovaným osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které svojí mimořádnou činností přispěly k rozvoji kraje nebo se jinak mimořádně zasloužily o Pardubický kraj.

 

  • Cena Michala Rabase za záchranu

Je specifickým oceněním kraje za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy osobnostem, kolektivům nebo právnickým osobám, které se zasloužily v zájmu prospěchu kraje a jeho občanů o záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot. Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku ve zdravotnictví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty.

 

  • Cena médií

Je ocenění pro osobnosti, které si z nominovaných vyberou na základě vlastního uvážení mediální partneři Pardubického kraje.

 

Nominovat osobnosti na ceny Pardubického kraje lze elektronicky na webovém formuláři nebo na e-mailovou adresu oceneni@pardubickykraj.cz nebo písemně na vyplněném formuláři poslat na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Do 31. prosince lze podávat nominace za rok 2017 s vyhlášením v roce 2018.

    

Ceny Pardubického kraje lze udělit také in memoriam. Cenu pak přebírají příslušní pozůstalí. Cenu nelze udělit opakovaně. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční vždy na začátku roku. Pardubický kraj udílí ocenění Pardubického kraje jednou ročně.

 

Zpráva ke čtvrtému ročníku udělování ocenění Pardubického kraje zde

 

Laureáti 2016

 

Jaroslav Kulhavý – Za zásluhy o Pardubický kraj

doc. MUDr. Karel Havlíček CSc. – Za zásluhy o Pardubický kraj

Smíšený pěvecký sbor KOS Litomyšl – Za zásluhy o Pardubický kraj

Evžen Erban – Za zásluhy o Pardubický kraj

Josef Ročárek – Za zásluhy o Pardubický kraj

 

Tereza Jakabová – Cena Michala Rabase za záchranu

Daniel Přikryl – Cena Michala Rabase za záchranu

Petr Kmoníček – Cena Michala Rabase za záchranu

Sportovní klub FbK Orlicko-Třebovsko a florbaloví rozhodčí – Cena Michala Rabase za záchranu

 

Pavel Stara, DiS. – Medaile hejtmana

 

 

ocenění pardubického kraje 2016

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.