Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Dne 16. 12. 2015 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/366/15 již třetí strategický dokument věnující se vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením -  Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 - 2018.

Cílem tohoto dokumentu je příznivě působit v oblastech života osob se zdravotním postižením, které má Pardubický kraj reálnou možnost ovlivnit. Jsou to například osvěta, přístupnost staveb, dopravy a informací, dostupnost vzdělávání, zdraví a zdravotní péče, zaměstnávání osob se zdravotním postižením dostupnost kulturních, sportovních, volnočasových a rekreačních aktivit a sociální péče.

Východiskem při přípravě tohoto plánu byl Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 – 2020 a další platné legislativní předpisy zabývající se touto problematikou. Dosažení rovných příležitostí vyžaduje řešení v mnoha oblastech, a aby na žádnou oblast nebylo zapomenuto, podílejí se na tvorbě plánu odbory Pardubického kraje, Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje a další organizace působící ve prospěch osob se zdravotním postižením. Koordinátorem naplňování a vyhodnocování plánu je odbor sociálních věcí, který pravidelně 1x ročně předkládá Radě Pardubického kraje zprávu o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 – 2018.

 

Usnesením Rady Pardubického kraje R/318/17 konané dne 10. 4. 2017 byly projednány změny ve strategickém dokumentu Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2016 - 2018 (viz příloha 1), a to v souvislosti s vytvořením nového odboru KrÚ Pk - Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, a změnou označení Odboru školství. Jednáním Rady byla zároveň vzata na vědomí zpráv a o plnění Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotném postižením na období 2016 - 2018 za rok 2016 (viz příloha 2).

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.