Informace o pojištění

POJIŠTĚNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE A JÍM ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH ORGANIZACÍ PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2013

Hromadné pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu Pardubického kraje a jím zřízených nebo založených organizací pro období od 1. 1. 2013 na dobu neurčitou je sjednáno na základě Pojistné smlouvy č. 8053114128, která byla uzavřena dne 28. 8. 2012, ve znění aktuálních dodatků, mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu, jako vedoucím pojistitelem, a dále Českou pojišťovnou, a.s., Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group jako vedlejšími pojistiteli a Pardubickým krajem jako pojistníkem. Pojistná smlouva byla schválena Radou Pardubického kraje usnesením
č. R/2642/12 ze dne 28. 6. 2012.

Zprostředkovatelskou činnost týkající se tohoto pojištění vykonává jménem pojistitele společnost RESPECT, a.s., IČ: 25146351, se sídlem Pod Krčským lesem 2016/22, 142 00 Praha 4, pobočka v Pardubicích: Sladkovského 767, 530 02 Pardubice, jako pojišťovací zprostředkovatel. Veškeré pojistné události jsou nahlašovány prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele.

Komunikační manuál

Dokument ve formátu PDF(75.6 kB)

Pravidla zabezpečení vlastních a cizích věcí

Dokument ve formátu PDF(94.1 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.