Evropský rok občanů 2013

logo evropský rok občanů 2013 Evropský rok je vyhlašován každoročně již od roku 1983 a věnuje se aktuálním tématům. Evropský rok občanů přichází v době oslavy dvacátého výročí evropského občanství a jeho cílem je poukázat na to, jaká práva a výhody vyplývají z občanství EU. Během roku 2013 budou mít lidé možnost zúčastnit se akcí a seminářů o tom, jak tato práva uplatňovat. V celé Unii bude také probíhat všeobecná diskuse o politikách EU a o budoucnosti Evropské unie.

Do Evropského roku občanů se zapojil také Pardubický kraj. Akce pořádané na jeho území naleznete na portálu www.nevladky.cz .

Pardubický kraj s Koalicí nevládek Pardubicka připravil v rámci Evropského roku občanů celoroční projekt, který je zaměřený jak na aktivní zapojování občanů do veřejného života, tak na udržení aktivit na podporu dobrovolnictví a neziskového sektoru. V průběhu roku se uskuteční například: Den Země v Pardubicích, Dny dětí s dobrovolníky, přednášky o neziskových organizacích a dobrovolnictví ve školách, se zaměřením na žáky středních škol a oblíbený Hravý den na farmě. Dále se znovu budou konat velmi úspěšné burzy filantropie, jejichž cílem je propojení veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Evropský rok občanů bude v Pardubickém kraji zakončen vyhlášením cen dobrovolníka, které se uskuteční již tradičně ve 3 kategoriích (dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma).

Kontakt:

Úřad vlády ČR
, národní kontaktní místo pro Evropský rok občanů
Lucie Loskotová, ředitelka Odboru informování o evropských záležitostech
loskotova.lucie@vlada.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice, kontaktní osoba pro Evropský rok občanů
Andrea Matušková, oddělení komunikace
andrea.matusakova@ec.europa.eu

Koalice nevládek Pardubicka, kontaktní osoba
Jana Machová, ředitelka
machova@konep.cz, tel: 461 031 821,  774 412 876

 

Krajský úřad Pardubického kraje, kontaktní osoba
Bc. Roman Pešek, metodik nestátních neziskových organizací
roman.pesek@pardubickykraj.cz, 466 026 446 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.