Burza filantropie

Burza filantropie 2013 - 2014

Burza filantropie, která v Pardubickém kraji probíhá již čtvrtým rokem je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a zástupců veřejné správy.

Jedná se vlastně o takový Den „D“ neziskových organizací z Pardubického kraje a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o podporu investorů.

V případě burzy filantropie prezentují neziskové organizace svůj projekt a ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Burzy se konají na několika místech Pardubického kraje, donátoři i neziskové organizace si tedy mohou vybrat region, ke kterému mají bližší vztah.

V roce 2013 se díky zájmu a finanční podpoře podnikatelské sféry, Pardubického kraje a některých měst podařilo zrealizovat 32 neziskových projektů a podpořit je dary v celkové hodnotě přibližně 1 249 000  korun. Mimo finanční podpory byly některé projekty podpořeny také nefinančně, poskytnutím služby či věcného daru (např. poskytnutím datových služeb nebo provedením drobných stavebních prací).

První letošní burzy se budou konat 9. června v Chrudimi a 17. června v Pardubicích. Na podzim pak proběhnou 15. října v Litomyšli a 22. října v Ústí nad Orlicí.

Zajímavý projekt může před konáním burzy filantropie podpořit svým hlasem také každý návštěvník webových stránek  www.nevladky.cz, kde jsou uvedeny také další informace.

Realizaci celé akce zajišťuje Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), která s Pardubickým krajem burzu pořádá, a to na základě dohody o spolupráci.


Kontakt:

Koalice nevládek Pardubicka, kontaktní osoba
Bc. Jana Machová, DiS., ředitelka
machova@konep.cz, tel: 461 031 821,  774 412 876

Krajský úřad Pardubického kraje, kontaktní osoba
Bc. Roman Pešek, metodik nestátních neziskových organizací
roman.pesek@pardubickykraj.cz, 466 026 492, 724 496 048

 

Partneři  burzy filantropie 2013:

- ABNER a. s.

- ABPLAST s. r. o.

- AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

- Advokátní kancelář Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

- CompAK s. r. o.

- Darren, s. r. o.

- eBrana s. r. o.

- Elektrárny Opatovice, a. s.

- EM- BIOTek

- EPR Praha s. r. o.

- GMS Pardubice s. r. o.

- Iveco Česká republika, a. s.

- Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

- LIMES LITOMYŠL s. r. o.

- MASOEKO s. r. o.

- MEDESA s. r. o.

- Město Chrudim

- Město Pardubice

- Město Svitavy

- Město Ústí nad Orlici

- Nadační fond J&T

- Pardubický kraj

- Perník Janoš

- SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
- SONET Building s.r.o.
- SOSTAF s r.o.

- Svitap J.H.J. spol. s.r.o.

- Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

Mediální partneři jsou:

- Český rozhlas Pardubice
- Deník

- Radio Černá Hora

 

Za podporu děkujeme.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.